ישראל

פרוייקטים בנושא ישראל

מ"ישראל 2020" ל"ישראל 2050"

תכנית "ישראל 2020", היא פרויקט התכנון הכולל והגדול ביותר שבוצע בישראל, בהשתתפות למעלה מ-250 מבכירי הקהילה המקצועית והאקדמית, ובשיתוף 13 משרדי ממשלה ורשויות ממלכתיות. הפרויקט בוצע במשך כשבע שנים, וההשקעה הכוללת בו הייתה של למעלה ממאה שנות עבודת אדם.

החוסן החברתי (SNS)

מטרת הפורום הייתה להקים תשתית למחקר בתחומי הביטחון הלאומי תוך הסתייעות ושילוב של הפוטנציאל הקיים במוסדות המחקר בארץ, מתוך מטרה לבסס את הידע בתחום על מחקר מעמיק ושיטתי. הפורום אמור היה לעסוק בנושאים כגון: מהי התשתית החברתית-אנושית של הביטחון הלאומי, או מהם ה"משאבים" הפסיכולוגיים והחברתיים הדרושים לקיום רמה נאותה של ביטחון לאומי? וכן בהגדרה או הגדרות של המושג "חוסן חברתי ואפיונו" מבחינת המשתנים והתהליכים המבטאים את מידת החוסן החברתי.

כלכלת הביטחון הלאומי (ENS)

תכנית ה-ENS (Economics of National Security), הוקמה בסוף שנת 2003. זוהי תכנית מחקר בין-מוסדית היוזמת, מעודדת ותומכת במחקרים אקדמיים של קשרי הגומלין בין כלכלה לביטחון. מטרות התכנית הן לפתח מחקר איכותי על השפעות המצב הביטחוני על התפתחות הכלכלית בישראל, הערכת היקף המשאבים המוקצים לביטחון בישראל ומידת היעילות בניצולם.

סקר עמדות הציבור למדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה במשק הישראלי

בתחילת שנת 2006 התקבלו ממצאי סקר בנושא "מדע וטכנולוגיה בתודעה הישראלית", שערך פרופ' אפרים יער מאוניברסיטת ת"א, בהזמנת מוסד שמואל נאמן. הסקר בחן היבטים שונים ביחסו של הציבור הישראלי כלפי מקומם של המדע והטכנולוגיה בחברה הישראלית. הסקר בחן מספר שאלות בהן: חשיבות קיום רמה מדעית וטכנולוגית בישראל, גאווה לאומית בתחומי מדע וטכנולוגיה בהשוואה לתחומים אחרים, סדר עדיפות מקצועי – תעסוקתי בנושאי מדע וטכנולוגיה בהשוואה למקצועות שונים במשק, רמת אמון במוסדות המעניקים ידע טכנולוגי מדעי ועוד.

הכלכלה של ההשכלה הגבוהה (EHE)

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מצויה במשבר עמוק, מה שמצריך חשיבה מחדש בנוגע להנחות יסוד עליהן היא הייתה מושתתת זה יובל שנים. למרבה הצער אין בארץ מומחיות של ממש בתחום כלכלת ההשכלה הגבוהה, ועל כן הדיון הציבורי בשאלה: "איך לעצב מחדש את המערכת?" לוקה בחסר. מוסד שמואל נאמן יזם את תכנית ה- EHE על מנת לנסות ולמלא ולו במעט את הצורך במחקר בתחום חיוני זה.

תנאים לשגשוגה של מדינת ישראל

בסוף שנת 2004 הקים מוסד שמואל נאמן פרויקט לחשיבה ומחקר על בעיות היסוד העומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי. המוסד כינס לשם כך קבוצת חוקרים והוגים, מן השורה הראשונה בחברה הישראלית, המייצגים תחומי עניין שונים – פילוסופי, חברתי, משפטי, מדיני וטכנולוגי. כל אחד מהמשתתפים קיבל על עצמו משימה, לכתוב חיבור עצמאי בו מנותחת המציאות הנוכחית מתוך כוונה להציג המלצות לעתיד, תוך התרכזות בסיכויים ובסכנות העומדות בפני העם היהודי ומדינת ישראל. העבודות נכתבו בעיקרן באופן אינדיווידואלי והן משקפות את עמדותיו האישיות של כל מחבר. יחד עם זאת, נעשה מאמץ להקיף מגוון רחב של נושאים ולתאם בין המחברים לגבי תחומי היצירה.

מדיניות לאומית בתחום החדשנות: הודו-ישראל

הבסיס לתכנית הוא ההכרה כי לישראל ולהודו אינטרסים משלימים ביצירת קשרים כלכליים ברי-קיימא. בפרט, הודו תופסת בהדרגה מקום מרכזי בנוף הגיאו-פוליטי העולמי, השוק ההודי המתפתח מהווה כר צמיחה ראשון בחשיבותו לתעשייה הישראלית ומקור לחדשנות תהליכית, בעוד ישראל מהווה עבור הודו מקור נגיש ואטרקטיבי לטכנולוגיות וידע רלוונטי במגוון רחב של תחומים – מביטחון ועד לחקלאות מדברית – כמו גם לחדשנות מוצרית. התכנית התמקדה לפיכך בזיהוי יכולות משלימות, יצירת רשת משאבים בינלאומית, חילופי עמדות וחוקרים, תיאום מדיניות, והפצת מידע הדדי.

הון אנושי מדעי וטכנולוגי בישראל

המחקר הוזמן על ידי ועדת כח האדם של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ) והתבצע במימון משותף של המולמו"פ ומוסד שמואל נאמן. מטרת המחקר היא הצגת נתונים לגבי מצב כח האדם המדעי והטכנולוגי במדינת ישראל. נתונים אלה ישמשו בסיס לגיבוש ולעיצוב מדיניות מושכלת להכשרת כח אדם מדעי וטכנולוגי לתעשייה ולאקדמיה.

פרויקט אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית www.peopleil.org

"אנשים ישראל" הוא הוצאה לאור מקוונת, שמהווה מדריך מקיף - טקסטואלי ויזואלי לחברה הישראלית. הפרויקט נולד מתוך אמונה שבאמצעות אספקת מידע עדכני, עשיר, מגוון ואמין, לצד ניתוחים ופרשנות מקיפה של תופעות שונות, תינתן תרומה מעמיקה למגזרים שונים בישראל, לגיבוש מדיניות ציבורית אפקטיבית, להפחתת דעות קדומות וסטריאוטיפים בציבור הישראלי, לעידוד סובלנות כלפי האחר והשונה ולמתן יתר לגיטימציה לעושר שבשונות.

מערכת החדשנות בישראל: מדיניות לאומית ואספקטים תרבותיים

הפרויקט הוא חלק מפרויקט בינלאומי שעוסק במדיניות של חדשנות במסגרת הוועידה הכלכלית של ה- UN באירופה.

הדיפלומטיה הציבורית (ההסברה) של מדינת ישראל

התכנית נשענת על הנחת יסוד שלמרות העיסוק המתמיד של גורמים ממשלתיים ואחרים בנושא, יש צורך לבדוק ולעדכן מעת לעת תכנים, שיטות, הגדרת קהלים וסוכנים ברמות האסטרטגית והרעיונית ולצדן גם ברמת הפעילות הלכה למעשה. על הבדיקות והעדכונים האלה להשתלב במדיניות מקיפה שתענה על הצרכים של מדינת ישראל ותושביה ברוח התקופה.

האצת שילובה של אוכלוסייה הערבית בכלכלה ובעסקים בישראל

בישראל ובעולם גוברת ההכרה בחשיבות הלאומית ובדחיפות האצת שיתופם של האזרחים הערבים בכלכלת המדינה. מגוון ארגונים ממלכתיים, עסקיים וולונטריים עוסקים בנושא. לשם כך, בכוונתנו לקיים סדרה של דיונים עם הארגונים המרכזיים העוסקים בהיבט הכלכלי\עסקי של הנושא, שכן תחום זה הינו - כידוע - בעל חשיבות עליונה, חילוקי הדעות לגביו מצומצמים יחסית, והוא מאפשר הצבת יעדים בני מימוש, אשר תרומתם ניתנת להערכה ולמדידה.

ישראל 2028 : חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל

במסגרת המשך המאמץ ליישום הלכה למעשה של תכנית "ישראל 2028 - חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" יזם מוסד שמואל נאמן מספר פרויקטים המיועדים להכין יחד עם גורמי הממשלה תכנית יישום רב-שנתית.

שילוב האוכלוסיה החרדית בכלכלה הישראלית

פרויקט 'שילוב חרדים' הושק במוסד שמואל נאמן בשנת 2010, בהמשך להמלצות פרויקט "ישראל 2028", במטרה לבחון ולהמליץ על דרכים להגביר את השתתפות האוכלוסייה החרדית במשק ובכוח העבודה.

פרויקט פיתוח פרוזדור תשתיות בין נמל חיפה ומעבר גבול ג'נין

המטרה של הפרויקט הספציפי שהוגש ע"י מוסד שמואל נאמן במסגרת הפרויקט הכולל היא לפתח פרוזדור תשתיות יעיל ובר קיימא בין נמל חיפה, המועצה האזורית גלבוע ומעבר הגבול ליד העיר ג'נין אשר בסמוך לו יוקמו אזור תעשיה ומרכזים לוגיסטיים משני עברי הגבול.

הערכת ביצועים ותרומות של מדענים עולים שהועסקו במסגרת תוכנית קמ"ע של משרד הקליטה באקדמיה בישראל

מטרת המחקר לאמוד את תרומותיהם והישגיהם של המדענים בתוכנית קמ"ע, שנועדה להבטיח בטחון תעסוקתי למדענים בכירים מצטיינים עד הגיעם לגיל פרישה, ע"י מינויים למשרות מחקר במוסדות מחקר.

הטבות מס למו"פ עסקי בישראל

עבודה זו בוחנת מערך תמריצי מס לעידוד מו"פ בסקטור העסקי בישראל. למעלה משני שליש ממדינות החברות בארגון ה-OECD, ומדינות תעשיתיות רבות אחרות, מעודדות פעילויות מו"פ בסקטור העיסקי בעזרת הטבות מס המבוססות על היקף הוצאות המו"פ המדווחות ע"י הפירמות.

סקר קשרי החוץ של ישראל במדע ומחקר ופיתוח ברמה הלאומית והמוסדית

מטרת הסקר והרציונל לביצועו הוא הצורך בבניית מאגר מידע ממוחשב בו ירוכז המידע על קשרי החוץ המדעיים המוסדיים של מדינת ישראל. מאגר מידע ממוחשב זה אמור להוות כלי שיסייע לתכנון מדיניות לגבי קשרי החוץ המדעיים של ישראל ע"י הוועדה הלאומית לתיאום קשרי חוץ במולמו"פ ולגופים רלבנטיים אחרים.

יחסים אקדמיים בין ישראל לארה"ב

ICC – (Israel Coalition on Campus) היא רשת ארצית של סטודנטים, סגל, ואנשי מקצוע ששמה לה למטרה לחזק את התנועה הפרו-ישראלית בקמפוסים ברחבי ארה"ב. מחלקת המחקר של ICC פנתה אל מוסד שמואל נאמן בבקשה לבצע סקירה של התפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב בעשור האחרון.
פרסומים בנושא ישראל
Civilian Space Applications, Proceedings of the Workshop - Technion פרופ' דניאל וייס, דוד כהן 1988
Supercomputers In Israel - Feasibility and Alternatives פרופ' ג. שביב, פרופ' מ. וולפשטיין 1988
A Survey on the Penetration of Advanced Production Systems and Factory Automation into the Israeli Industry פרופ' בועז גולני, פרופ' אהוד לנס, פרופ' קנת פריס, ד"ר יעקב רובינוביץ, ד"ר משה שוהם, פרופ' נחום פינגר, פרופ' עמוס דרורי, ד"ר זאב בונן 1990
הגירה אל ומערי פיתוח בישראל פרופ' דניאל שפר, טובי אלפנדרי 1992
תהליך החדשנות הטכנולוגית: האם לישראל יש יתרון יחסי במוצרים עתירי מדע? הריוף גרופ, פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל 1993
ניתוח טכנומטרי לזיהוי היתרון היחסי של תעשיות הי-טק בישראל – דוח סופי, כרך 1 הריוף גרופ, ד"ר קנוט קוזצקי, פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל 1993
ניתוח טכנומטרי לזיהוי היתרון היחסי של תעשיות הי-טק בישראל – דוח סופי, כרך 2 הריוף גרופ, ד"ר קנוט קוזצקי, פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל 1993
התוכנית לשיקום השכונות הניסוי הגדול ולקחיו פרופ' רחל אלתרמן, פרופ' ארזה צ'רצ'מן 1991
סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל - מסמך עמדה 3 פרופ' אופירה אילון, פרופ' יורם אבנימלך 2003
סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה בישראל - מסמך עמדה 4 - כרך א - החינוך הסביבתי בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' יורם אבנימלך, פרופ' רויטל (טלי) טל 2004
דו"ח ביניים של הצוות לבדיקת מצב התעשייה הכימית בישראל בתחילת המאה ה- 21 והצורך במדיניות פיתוח לאומית פרופ' אפרים קהת, ד"ר דפנה גץ, פרופ' זאב תדמור, ד"ר גלעד פורטונה, פרופ' יורם אבנימלך 2003
הערות לסדרי ממשל בישראל פרופ' שלמה אבינרי 2006
ירידת מפלס ים המלח, חלופות לפעולה פרופ' יורם אבנימלך, יפעת ברון, גד רוזנטל, נחום יהושע, גיורא שחם 2007
בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני פרופ' רחל אלתרמן, עינת גבריאלי 2008
דיפלומטיה ציבורית בישראל- פרויקט משותף של מוסד שמואל נאמן בטכניון ומשרד החוץ הישראלי פרופ' דב שנער, פרופ' אריה נאור, פרופ' ענת פירסט, ד"ר רועי דוידסון, דליה לירן-אלפר, ד"ר לאה מנדלזיס, נעמה מעוז, חיים חגי, שגית יעקובוביץ, משה אלעד, מאיר שלמה 2009
תרומת הטכניון למשק בישראל באמצעות בוגריו פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל 2012
פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2012
מיפוי של מערכת החדשנות הלאומית בישראל פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל, ד"ר ערן לק, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד 2011
שתוף פעולה בחדשנות עסקית בין ישראל והודו: בחינת הפוטנציאל והתהליכים להשגתו. ד"ר גלעד פורטונה, פרופ' גדי אריאב, פרופ' נדב לירון, מר נפתלי מוזר 2012
פורום אנרגיה 26: ניצול פצלי שמן בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג 2012
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2011 פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, יערה גרינברג 2012
מים לטבע ושיקום נחלים – סיכום והמלצות דיון פורום המים מס' 3 פרופ' ערן פרידלר, מיקי זיידה, פרופ' אברהם שביב, יעל גלבוע 2013
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2012 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, אפרת כרם 2014
שילוב רכב חשמלי והיברידי לסוגיו במערך התחבורה בישראל פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס, גד רוזנטל, דנה גבאי 2014
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2013 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, עידן ליבס 2015
לקראת מדיניות מבוססת ראיות בתחום תקשורת המדע בישראל יעל בראל, פרופ' אילת ברעם- צברי, רן פלג, ד"ר רוני ערמון, איילת רווה 2015
שילוב רכב חשמלי והיברידי לסוגיו במערך התחבורה בישראל - שלב א': סקר ספרות פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס, גד רוזנטל, דנה גבאי 2013
סקר ומאגר מידע על קשרי החוץ המדעיים של ישראל ברמה הלאומית והמוסדית ד"ר דפנה גץ, אושרת כץ-שחם, בהינה איידלמן, אלה ברזני, אליעזר שיין 2014
פורום אנרגיה 33: הרפורמה במשק החשמל בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל פרופ' דן פלד, פרופ' בנימין בנטל, אבי סאסי, איליה זטקובצקי 2014
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2014 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס, מעיין זרביב 2015
הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא ישראל
02/09/2013 האקדמיה הישראלית מידרדרת במספר הפרסומים המדעיים לנפש
06/08/2013 לא רק בתי גידול לסטארט אפים: הפטנטים הישראליים עושים רילוקיישן
19/07/2013 נגיף ההתרסה
20/11/2014 סימן שאתה צעיר: האם גיל 29 הוא הגיל המושלם?
17/04/2013 פרס ישראל האלטרנטיבי- עשרת המובחרים
25/08/2014 מדד שנגחאי: כל האוניברסיטאות הישראליות ירדו במיקום
03/04/2014 האוניברסיטאות בישראל שומרות על מעמדן הבינלאומי
04/02/2013 פרס ישראל בתחום האדריכלות והעיצוב ניתן לפרופ' אדם מזור
20/01/2013 האם המחקר המדעי בישראל מידרדר?
18/01/2013 "החדשנות בשירותים יכולה להפוך לענף יצוא - איך בישראל מתעלמים"
06/01/2013 הדקה ה-90 של היתרון האיכותי
09/01/2017 כל המדדים קובעים: המחקר הישראלי עומד בפני משבר
09/12/2016 שיתופי פעולה אקדמאיים בין ישראל לארה"ב קפצו ב45%
14/06/2016 הלמ"ס מזהירה מפני התמוטטות תעשיית ההייטק
13/04/2016 ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל
07/03/2016 עשרות חברות ביצוע הגיעו להקפאה או פירוק בשנתיים אחרונות
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
22/09/2015 על אוליבר לורי שמעתם?
22/06/2015 אות הגלובוס השחור הוענק לקצא"א בגלל הזיהום בעברונה
21/06/2015 ד"ר דפנה גץ, ראשת המרכז למדיניות מדע, טכנולוגיה וחדשנות במוסד נאמן בטכניון: על מדיניות מו"פ בישראל
18/06/2015 "לנשים לא משתלם לעבוד בהיי-טק בישראל": פערי השכר המדהימים של אומת הסטארט-אפ
16/06/2015 התאחדות התעשיינים: "ביטול הפטור מבלו על תעשיית הביו-דיזל יביא לחיסולה"
15/06/2015 הנזק מהדליפה של קצא"א: מעל חצי מיליארד שקל
12/11/2012 מוח אסלאמי וקרב מדע
29/10/2012 פורום האנרגיה במוסד נאמן בטכניון בראשות פרופסור גרשון גרוסמן בדק את כדאיות ניצול פצלי השמן בישראל
01/10/2012 ראיון עם פרופסור עמרי רנד, המנכ" ל החדש של מוסד שמואל נאמן, על תפקידו החיוני של המוסד בשיפור קבלת ההחלטות ברמה הלאומית, במגזין הטכניון
21/08/2012 תיעוד השפעתו של הטכניון על ישראל והעולם
13/08/2012 אחוזי התעסוקה במגזר החרדי במגמת עלייה
25/07/2012 המבצע לשילוב 3,000 סטודנטים חרדים באקדמיה
12/06/2012 צה"ל מציע: אחריות פלילית לראש ישיבה שישקר
05/06/2012 הלנו או לצרינו? - הדלפות מוועדת קש"ב
28/10/2011 פתיחת שנה בטכניון
16/10/2011 ישראל במדרון טכנולוגי
04/10/2011 מהפכה חברתית - הקואליציה נגד נתניהו והורדת יוקר המחיה
03/10/2011 "מטרפדי אישור דו"ח טרכטנברג פועלים בשירות אנשי ההון-שלטון"
27/09/2011 בצאת השנה
26/09/2011 אנרגטיים
23/09/2011 תהליך בלתי נמנע
22/09/2011 יהיה פיצוץ?
10/06/2011 מדינת האקזיטים
02/06/2011 חיים שני: "להיי־טק יש פוטנציאל להוביל את המשק עוד שנים רבות"
01/06/2011 כבר לא אומת ההיי-טק
01/06/2011 אנחנו חולבים את העבר
01/06/2011 הפסים קיימים, צריך יותר נוסעים
01/06/2011 מערכת החינוך הישראלית היא כשל שוק
01/06/2011 רק אחד מכל 10 עובדים נהנה מפירות ההיי-טק
04/04/2011 למה לחפש מידע בחוץ אם כבר יש תשובות בבית?
09/01/2011 "ישראל 2028": 60 מומחים עבדו במשך שנתיים
30/12/2010 נשיא הטכניון לשעבר: "מכירת מכתשים לסינים - יום עצוב לתעשייה"
15/12/2010 ישראל בנתה תשתית חלל לצורכי ביטחון, אך תרומתה לכלכלה אפסית
06/12/2010 תוכנית מרשל למזרח התיכון
01/12/2010 עבודת קודש
06/07/2010 ד"ר אופירה אילון חוקרת בכירה במוסד נאמן פירסמה מאמר
24/01/2010 בהאיטי הוכחנו מהי דיפלומטיה חדשה
14/12/2009 פרופ' יצחק פטרבורג, לשעבר מנכ"ל הכללית: "ישראל איבדה את מעמדה כחלוצת המיחשוב במגזר הבריאות"
01/07/2009 משבר המים- האם רק תוצאה של שנים שחונות או מדיניות שגויה?
29/06/2009 בכירי הבנק בדרך לישראל לסגור פרטים
06/05/2009 לשחרר את המים משבי הסכסוך
03/05/2009 הסכנה הגדולה ביותר
01/04/2009 הכוח הירוק
19/05/2003 מדינת ישראל צפופת אוכלוסין ובעלת איכות של עולם שלישי
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים