חדשנות

פרוייקטים בנושא חדשנות

מסחור פטנטים שמקורם במוסד אקדמי

פרויקט "מעבדת יזמות", בניהולם של פרופסור מיה ארז ופרופסור אבי פייגנבאום ,החל בשנת 2003 כאשר בשנת 2004 הורחבה פעילות הפרויקט .תכנית הפרויקט הביאה לבניית קורס ביזמות לתלמידי תואר שני במנהל עסקים MBA)), הקרוי E-lab או" מעבדת יזמות ."הקורס מתבצע בשיתוף עם היחידה העסקית בטכניון ובו צוותים המורכבים מסטודנטים ל MBA -עובדים בשיתוף עם חוקרים מהטכניון ונציגי קרנות הון סיכון לבניית תכניות עסקיות לפטנטים שמקורם בטכניון .

התעשייה הכימית של ישראל

הפרויקט מנתח את ענפי הכימיה והפרמצבטיקה שמיוצרים ומפותחים בישראל, בהווה ובעתיד, מציג אלטרנטיבות, וענפים חדשים בתחום, מעלה השוואות עם שווקים גלובליים ומציע כלי מדיניות למקבלי ההחלטות בממשלה ליישום. שותפים בו, מלבד מוסד שמואל נאמן, הממשלה – משרד האוצר, והתאחדות התעשיינים.

סקר חוקרים פעילים במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (RBNI)

מטרת המחקר היתה לבחון את פעילותו של המכון לננוטכנולוגיה לאורך זמן, ולאמוד את התוצאות וההשפעות על פעילות החוקרים במסגרת המכון. הסקר הראשון נערך במהלך שנת 2007. סקר זה, שני במספר, שנערך במהלך שנת 2009, בא לאמוד את התפתחות תחום הננו בטכניון ולבחון את השפעת התוכניות השונות, המופעלות במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי, ואת השינויים שחלו בפעילות החוקרים בתחום הננו לטווח הארוך. הערכת פעילות המכון מתבססת על בחינת ההתקדמות שהושגה בתחומי הננו השונים, ואת מידת ההשפעה הנובעת מהשקעות המכון בתחומים אלה. על בסיס הערכות אלה, מוסד ש. נאמן סיפק משוב להנהלת RBNI על הפעילויות והתוכניות שלו במהלך חמש שנות פעילותו.

מדיניות לאומית בתחום החדשנות: הודו-ישראל

הבסיס לתכנית הוא ההכרה כי לישראל ולהודו אינטרסים משלימים ביצירת קשרים כלכליים ברי-קיימא. בפרט, הודו תופסת בהדרגה מקום מרכזי בנוף הגיאו-פוליטי העולמי, השוק ההודי המתפתח מהווה כר צמיחה ראשון בחשיבותו לתעשייה הישראלית ומקור לחדשנות תהליכית, בעוד ישראל מהווה עבור הודו מקור נגיש ואטרקטיבי לטכנולוגיות וידע רלוונטי במגוון רחב של תחומים – מביטחון ועד לחקלאות מדברית – כמו גם לחדשנות מוצרית. התכנית התמקדה לפיכך בזיהוי יכולות משלימות, יצירת רשת משאבים בינלאומית, חילופי עמדות וחוקרים, תיאום מדיניות, והפצת מידע הדדי.

שיתוף פעולה בינלאומי באנרגיה: ישראל - ניו ג'רסי

כחלק מפרויקט השיקום של איזור ה - Meadowlands המזוהם והמוזנח בניו ג'רסי, הוחלט כי יוקצו משאבים לשימוש באנרגיה סולארית באיזור. למדינת ישראל יש שם מצוין כמדינה בה הטכנולוגיה והקידמה מביאים להישגים.

מערכת החדשנות בישראל: מדיניות לאומית ואספקטים תרבותיים

הפרויקט הוא חלק מפרויקט בינלאומי שעוסק במדיניות של חדשנות במסגרת הוועידה הכלכלית של ה- UN באירופה.

ישראל 2028 : חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל

במסגרת המשך המאמץ ליישום הלכה למעשה של תכנית "ישראל 2028 - חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" יזם מוסד שמואל נאמן מספר פרויקטים המיועדים להכין יחד עם גורמי הממשלה תכנית יישום רב-שנתית.

אימוץ תקשוב (ICT) בחקלאות, חינוך ופיתוח המרחב הכפרי

מחקר זה עוסק בטיפוח וייעול חדשנות בחקלאות, תוך שימוש בתקשוב כאמצעי לעיצוב חינוך חקלאי למגוון הגילאים ופיתוח המרחב הכפרי. לכל אל חשיבות אסטרטגית לישראל וההמלצות והמסקנות שנגזרו מהמחקר שולבו בדו"ח מוסד שמואל נאמן להעצמת התעשיות הקלאסיות שהוצגו במהלך 2012 למשרד החקלאות ולהתארגנויות האזוריות.

תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: מאפייני איכות של המצאות ייחודיות

בעשור האחרון חלו תמורות מתודולוגיות משמעותיות בניתוח פעילות המצאתית, בעיקר תודות להתקדמות טכנולוגית ולהטמעת בסיסי נתונים ייעודיים בנושא פטנטים באוניברסיטאות ובארגונים בינלאומיים גדולים כמו ה-OECD ו-Eurostat. מחקרים פורצי הדרך בתחום הפטנטים מתאפשרים כיום, בין היתר, תודות לשילוב ולהצלבה של נתוני פעילות המצאתית עם בסיסי נתונים חיצוניים המעשירים ומגוונים את הידע על מאפייני המגישים והממציאים.

המרכז למצוינות תעשייתית

המרכז למצוינות תעשייתית הוקם בשנת 2011 ומטרתו לקדם מדיניות תעשייתית לאומית. המרכז מסייע בגיבוש וקידום מדיניות פרואקטיבית של מצוינות תעשייתית, מתוך כוונה לקיים תעשייה לאומית מאוזנת ואיכותית המקיימת מחזור חיים בריא שמבחנו ביתרון תחרותי גלובאלי והעסקה איכותית של כלל מגזרי החברה. המרכז למצוינות תעשייתית גם הוא חלק מחזון ישראל 2028.

פעילויות שונות בנושא חדשנות ותכנון אורבני

יחד עם המרכז לחדשנות, בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בהובלת פרופ' מרים ארז, הכין פרופ' שלמה מי-טל סדנא עבור מנהלים בכירים בתעשיות המסורתיות, בשם "Moving Up", במטרה לשדרג חברות בתעשיה זו כדי לייצוא ולהתחרות בשווקי העולם.

מחקר לבחינת שיתופי פעולה בין התעשייה למרכזי התשתית בננוטכנולוגיה בטכניון

המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי הוקם בינואר 2005 כמיזם משותף של קרן ראסל ברי, ממשלת ישראל דרך פורום תשתיות לאומיות למו"פ (תל"מ), INNI והטכניון. חזון המכון הוא מיצוב הטכניון ומדינת ישראל בחזית המחקר והפיתוח העולמיים בתחומי הננוטכנולוגיה. החל משנת 2010, המכון נכנס לשלב השני של פיתוחו, שאמור להימשך עד שנת 2014.

מיפוי מערכות לאומיות של חדשנות טכנולוגית: יצירת בסיס להסכמה על מדיניות

ספר שעוסק בחדשנות טכנולוגית המבוסס על החומר שנאסף במסגרת חבילת העבודה מס' 2 בפרויקט Pick-Me שבו נוסתה בהצלחה מתודולוגיה חדשנית למיפוי האקוסיסטמה של חדשנות טכנולוגית בחמש מדינות באירופה השותפות בפרויקט.

חדשנות בתעשייה המסורתית

מיזם משותף בין המרכז לחדשנות וידע, הפקולטה לתעשיה וניהול, טכניון, ומוסד שמואל נאמן.
מטרת הפרויקט: לסייע לחברות בתעשיה המסורתית לשדרג את יכולתן בתחומי החדשנות והייצוא, בעזרת סדנאות ובליווי פרויקטים המתבצעים בסיוע מנטורים מנוסים.

RISIS -פרויקט FP7

חבילת עבודה מספר 9 (WP9) מהווה חלק מפרויקט RISIS
(Research infrastructure for research and innovation policy studies).
מטרת החבילה לפתח שיטת קיבוץ גיאוגרפית, המזהה ריכוזים של פעילות במרחב בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. תחומים אלו מהווים את עיקר העניין במסדי הנתונים של RISIS.
מוסד שמואל נאמן אחראי על התיאום בין המשתתפים השונים ב-WP9.

קידום המו"פ והחדשנות בפריפריה בישראל

המחקר, שהוזמן על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (מולמו"פ), נועד לספק למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות תמונת מצב בנושא השתלבותם של אזורי השוליים במדינת ישראל בפעילות המו"פ והחדשנות. עידוד החדשנות בפריפריה נתפש כמנגנון שעשוי לקדם צמיחה כלכלית שתצמצם פערים מרחביים, שבשנים האחרונות גדלים במדינת ישראל.

אונסקו 2015 : מדע וחדשנות בישראל

לבקשת אונסקו מד”ר דפנה גץ, נכתב ע”י מוסד שמואל נאמן, פרק לגבי מדע, טכנולוגיה וחדשנות (STI) בישראל. הפרק התפרסם במסגרת דו”ח אונסקו 2015 UNESCO Science Report.
פרסומים בנושא חדשנות
An Evaluation of the Promotion of Immigrant Entrepreneurship in the Haifa Area ד"ר נ. גומלסקי, ד. סימונס-כהן 1994
Entrepreneurial Theory and Practice: Immigrant Opportunities ד"ר נ. גומלסקי, פרופ' ד. קזמנסקי, ד. סימונס-כהן 1994
How Users Build The Innovation Partnership They Need ד"ר דפנה גץ, ברנרד כהנא 2002
חדשנות בצומת המדע והטכנולוגיה מ. קרנצברג, פרופ' זאב תדמור, י. אלקנה 1989
מרחבית של חדשנות בתעשייה ופיתוח אזורי פרופ' דניאל שפר, ד"ר וולטר גואנטר, ד"ר קנוט קוזצקי, פרופ' אמנון פרנקל 1998
תהליך החדשנות הטכנולוגית: האם לישראל יש יתרון יחסי במוצרים עתירי מדע? הריוף גרופ, פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל 1993
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (פרסום שני בסדרה) ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, יאיר אבן-זוהר, ציפי בוכניק, סיון פרנקל, מריאן שומאף, סולי פלג, נאוה ברנר, אורה שי, גליה יוחאי 2007
חדשנות בישראל 2010- יישום תכנית ישראל 2028 , סיכום סדנה מס' 1 מרס 2010 ד"ר גלעד פורטונה, אלעד שביב, דורין אלמוג-סודאי, משה אלעד, יעל לביא 2010
סקר חדשנות בתעשיות המסורתיות בישראל פרופ' דן פלד, מאיר בן חיים, גרי לאופר 2008
חדשנות במגזר השירותים ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, ציפי בוכניק, אלה ברזני 2012
מיפוי של מערכת החדשנות הלאומית בישראל פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל, ד"ר ערן לק, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד 2011
שתוף פעולה בחדשנות עסקית בין ישראל והודו: בחינת הפוטנציאל והתהליכים להשגתו. ד"ר גלעד פורטונה, פרופ' גדי אריאב, פרופ' נדב לירון, מר נפתלי מוזר 2012
תעשיית המתכת בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים - סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, איבון שיה, שירי פרוינד-קורן 2013
שימושי מים בתעשיות נבחרות - אתגרים לתעשיית המים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן 2013
לקראת מיפוי מערכות חדשנות לאומיות: האקוסיסטמה הישראלית פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל, ד"ר דפנה גץ, ד"ר ערן לק, ורד גלעד 2011
אונסקו 2015: מדע וחדשנות בישראל פרופ' זאב תדמור, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, ציפי בוכניק, ד"ר ערן לק, אלה ברזני, בלה זלמנוביץ, עידן ליבס, אושרת כץ-שחם, אליעזר שיין, ד"ר נעה לביד 2016
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת חמישית בסדרה) ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, אלה ברזני 2016
יצור מתקדם ד"ר אביגדור זוננשיין, ד"ר גלעד פורטונה, עידן ליבס 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא חדשנות
28/08/2013 חברות הייטק מרוויחות ממו"פ ישראלי
06/08/2013 לא רק בתי גידול לסטארט אפים: הפטנטים הישראליים עושים רילוקיישן
12/08/2014 מחקר בטכניון: "ישראל היא סטארט־אפ ניישן בינוני מאוד"
14/05/2014 מרכזי הפיתוח הזרים: היתרון של ההיי־טק הישראלי
18/01/2013 "החדשנות בשירותים יכולה להפוך לענף יצוא - איך בישראל מתעלמים"
01/06/2016 האם ההיי-טק הישראלי יצא מהקיפאון - ועד כמה הוא בכלל רלוונטי לחיים שלנו ?
18/02/2016 זיכויי מס על השקעה במו"פ יכולים להניב למדינה תשואה של עד 100%
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
21/06/2015 ד"ר דפנה גץ, ראשת המרכז למדיניות מדע, טכנולוגיה וחדשנות במוסד נאמן בטכניון: על מדיניות מו"פ בישראל
26/12/2012 העתיד של משק החשמל כבר כאן: "הציבור ישלוט בצריכת החשמל שלו"
21/12/2012 פעילות עירוני ה' צוינה בכנס ישראל לחברה
29/11/2012 קורס חדשנות של הטכניון בפארק תעשיות משגב
16/08/2012 שר התמ"ת שלום שמחון: "הדרך להצלחתה של התעשייה הישראלית היא ביצירת תמהיל נכון בין העשייה המסורתית לתעשיית ההייטק"
06/08/2012 ישראל, מדינת האקזיט
24/06/2012 שר התמ"ת ובכירים נוספים השתתפו בכנס במשגב
07/06/2012 כנס משגב השני לתעשיות קלאסיות יוצא לדרך
28/05/2012 שר התמ"ת ומנכ"ל פניציה יפתחו את הכנס לתעשיות קלאסיות
16/02/2012 פתיחת שווקים חדשים עבור טכנולוגיות מים
15/12/2010 ישראל בנתה תשתית חלל לצורכי ביטחון, אך תרומתה לכלכלה אפסית
10/09/2010 מפץ ההייטק הגדול
04/05/2010 מוסד שמואל נאמן: בגלל החדשנות חקלאים לא מתייעלים אנרגתית
31/12/2009 לתפוס את השמים
14/12/2009 פרופ' יצחק פטרבורג, לשעבר מנכ"ל הכללית: "ישראל איבדה את מעמדה כחלוצת המיחשוב במגזר הבריאות"
08/12/2009 המשבר הכלכלי לא חלף - חייבים להתייעל
01/12/2009 לא בשיטת ה"זבנג וגמרנו"
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים