אסטרטגיה לאומית

פרוייקטים בנושא אסטרטגיה לאומית

מ"ישראל 2020" ל"ישראל 2050"

תכנית "ישראל 2020", היא פרויקט התכנון הכולל והגדול ביותר שבוצע בישראל, בהשתתפות למעלה מ-250 מבכירי הקהילה המקצועית והאקדמית, ובשיתוף 13 משרדי ממשלה ורשויות ממלכתיות. הפרויקט בוצע במשך כשבע שנים, וההשקעה הכוללת בו הייתה של למעלה ממאה שנות עבודת אדם.

סדרי עדיפות לאומית בנושאי איכות סביבה

בשנים האחרונות חל מפנה בארץ ובעולם בכל הקשור למודעות סביבתית. ההתעניינות העולמית בכל הקשור להתחממות הגלובלית, בעיות המחסור במים ומחירי הנפט המאמירים הצליחו להוביל ממשלות במדינות מפותחות ומתפתחות לחקיקה אינטנסיבית של חוקים סביבתיים, חברות ענק שהחלו לפתח טכנולוגיות סביבתיות, משקיעים ברחבי העולם המחפשים אחר טכנולוגיות סביבה, ציבור מודע ומעורב יותר- ובכלל, העולם נהיה "ירוק" יותר.

התעשייה הכימית של ישראל

הפרויקט מנתח את ענפי הכימיה והפרמצבטיקה שמיוצרים ומפותחים בישראל, בהווה ובעתיד, מציג אלטרנטיבות, וענפים חדשים בתחום, מעלה השוואות עם שווקים גלובליים ומציע כלי מדיניות למקבלי ההחלטות בממשלה ליישום. שותפים בו, מלבד מוסד שמואל נאמן, הממשלה – משרד האוצר, והתאחדות התעשיינים.

תנאים לשגשוגה של מדינת ישראל

בסוף שנת 2004 הקים מוסד שמואל נאמן פרויקט לחשיבה ומחקר על בעיות היסוד העומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי. המוסד כינס לשם כך קבוצת חוקרים והוגים, מן השורה הראשונה בחברה הישראלית, המייצגים תחומי עניין שונים – פילוסופי, חברתי, משפטי, מדיני וטכנולוגי. כל אחד מהמשתתפים קיבל על עצמו משימה, לכתוב חיבור עצמאי בו מנותחת המציאות הנוכחית מתוך כוונה להציג המלצות לעתיד, תוך התרכזות בסיכויים ובסכנות העומדות בפני העם היהודי ומדינת ישראל. העבודות נכתבו בעיקרן באופן אינדיווידואלי והן משקפות את עמדותיו האישיות של כל מחבר. יחד עם זאת, נעשה מאמץ להקיף מגוון רחב של נושאים ולתאם בין המחברים לגבי תחומי היצירה.

הון אנושי מדעי וטכנולוגי בישראל

המחקר הוזמן על ידי ועדת כח האדם של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ) והתבצע במימון משותף של המולמו"פ ומוסד שמואל נאמן. מטרת המחקר היא הצגת נתונים לגבי מצב כח האדם המדעי והטכנולוגי במדינת ישראל. נתונים אלה ישמשו בסיס לגיבוש ולעיצוב מדיניות מושכלת להכשרת כח אדם מדעי וטכנולוגי לתעשייה ולאקדמיה.

דיאלוג, גישור, ויצירת הסכמות: תעשייה-קהילה-רשויות

פרויקט זה נועד לקדם דיאלוג אמיתי בין התעשייה, היזמים, הציבור, הקהילות והרשויות ברמה המקומית והארצית בנושאי איכות הסביבה, מתוך הבנה כי שת"פ בין הגורמים השונים מהווה זרז לפיתוח כלכלי בר קיימא, תוך כדי שיפור סביבתי מתמיד. הפרויקט משלב חדשנות מדעית עם תרומה לחברה, לכלכלה ולסביבה, וצפוי להוות דגם לפיתוחים ויישומים נוספים בארץ ובמדינות אחרות.

פיתוח בר קיימא בנגב

פעילות מקומית ובינלאומית בנושא מניעת המידבור, כולל ייצוג ב- UNCCD (האמנה למניעת המידבור של האו"ם( בעולם; קידום פרויקט "ארץ צין" כמודל בין-לאומי של פיתוח בר-קיימא באזורים שחונים; הרחבה, והעמקה של מיזם האחריות הסביבתית של התעשייה הכימית (Responsible Care), במטרה לקדם פיתוח בר-קיימא ודיאלוג אמיתי בין התעשייה לקהילה ופיתוח והערכה של מודלים לערים, שכונות וקהילות בנות קיימא.

שיקום ים המלח: בחינת חלופות אפשריות לפתרון סוגיית שינויי המפלס

ים המלח, הים הנמוך ביותר בעולם והאגם המלוח ביותר בעולם, נתון כיום במצב של פגיעה סביבתית חמורה.
שאיבות המים מהירדן, הכינרת והירמוך לישראל, ירדן וסוריה, וכן שאיבת מי ים המלח למפעלי התעשיות של ים המלח בישראל ובירדן, מצמצמות בהתמדה את אספקת המים לימה. למעשה, "נגמרו" הזרימות הטבעיות לימה. ברירת המחדל, דהיינו לא לעשות דבר ולהמשיך במסלול "עסקים כרגיל", הינה החלופה היקרה ביותר- מבחינה כלכלית וסביבתית. הנזקים הסביבתיים, נזקים לתיירות ולכבישים מוערכים ב-90 מיליון דולר לשנה.

הדיפלומטיה הציבורית (ההסברה) של מדינת ישראל

התכנית נשענת על הנחת יסוד שלמרות העיסוק המתמיד של גורמים ממשלתיים ואחרים בנושא, יש צורך לבדוק ולעדכן מעת לעת תכנים, שיטות, הגדרת קהלים וסוכנים ברמות האסטרטגית והרעיונית ולצדן גם ברמת הפעילות הלכה למעשה. על הבדיקות והעדכונים האלה להשתלב במדיניות מקיפה שתענה על הצרכים של מדינת ישראל ותושביה ברוח התקופה.

פרויקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות

מטרת המחקר למפות את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר חדשות.
המחקר נערך במהלך שנת 2010 והתמקד בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר.

ישראל 2028 : חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל

במסגרת המשך המאמץ ליישום הלכה למעשה של תכנית "ישראל 2028 - חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" יזם מוסד שמואל נאמן מספר פרויקטים המיועדים להכין יחד עם גורמי הממשלה תכנית יישום רב-שנתית.

הגדלת היצע המים בישראל ע"י צמצום פחת מים ומניעת דליפות ביוב

במסמך מוצגים נתונים המצביעים על צריכת המים העירונית בישראל ועל כמויות השפכים המיוצרות בגין צריכה זו. נושאים אלו נבדקו לעומק בכדי להבין את פוטנציאל החיסכון במים היכול לנבוע מהשקעה במערכות התשתית של אספקת המים ובמערכות הולכת הביוב.

הפרטות במערכת ההשכלה הגבוהה

מאז שנת 1990 התאפיינה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בגידול מהיר ובשינוי מבני. אחת השאלות המרכזיות של המדיניות שהתעוררה בעקבות התפתחויות אלו היא: " מה צריך להיות תפקידם היחסי של מוסדות ציבוריים ופרטיים בתוך המערכת הלאומית של ההשכלה הגבוהה?"

דיור בר השגה: פיתוח ידע, רישות, וקידום מדיניות

מחירי הדיור האמירו מעבר להישג ידם של ישראלים רבים, במיוחד באזורי הביקוש. דיור הוא מוצר בסיסי, ומקום המגורים מכתיב רבות אודות חיינו – מקום הלימוד והמשחק של הילדים, הסכונים הסביבתיים אליהם אנו חשופים, ואף אפשרויות התעסוקה והתחבורה שלנו. האמרת מחירי הדיור מטיבה עם בעלי דירות, אך עשויה במקביל לדחוק אחרים לאזורים של 'עוני מרוכז', המאופיינים ברמת שירותים נמוכה, ואפשרות מוגבלת למוביליות חברתית.

המרכז למצוינות תעשייתית

המרכז למצוינות תעשייתית הוקם בשנת 2011 ומטרתו לקדם מדיניות תעשייתית לאומית. המרכז מסייע בגיבוש וקידום מדיניות פרואקטיבית של מצוינות תעשייתית, מתוך כוונה לקיים תעשייה לאומית מאוזנת ואיכותית המקיימת מחזור חיים בריא שמבחנו ביתרון תחרותי גלובאלי והעסקה איכותית של כלל מגזרי החברה. המרכז למצוינות תעשייתית גם הוא חלק מחזון ישראל 2028.

מרכז הידע לשינויי אקלים

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.

סקר קשרי החוץ של ישראל במדע ומחקר ופיתוח ברמה הלאומית והמוסדית

מטרת הסקר והרציונל לביצועו הוא הצורך בבניית מאגר מידע ממוחשב בו ירוכז המידע על קשרי החוץ המדעיים המוסדיים של מדינת ישראל. מאגר מידע ממוחשב זה אמור להוות כלי שיסייע לתכנון מדיניות לגבי קשרי החוץ המדעיים של ישראל ע"י הוועדה הלאומית לתיאום קשרי חוץ במולמו"פ ולגופים רלבנטיים אחרים.

מודל הגיוס לצה"ל: בחינת חלופות וחידושים

מטרתנו הינה לארגן 'שולחן עגול' בו ישתתפו מומחים בעלי ידע, מידע ועמדה לגבי כלל ההיבטים של מודל הגיוס -- חברתי, פוליטי, צבאי, אסטרטגי, כלכלי ופסיכולוגי. ב'שולחן' יועלו מגוון רחב של דעות ועמדות לגבי מודל הגיוס של צה"ל, יוצגו חידושים בנושא זה וייבָּחנו חלופות אפשריות. שולחן עגול זה יספק מידע שימושי עבור כנס בן יום, בו ישתתפו מקבלי החלטות וקובעי דעה. מוסד נאמן יפרסם דו"ח בסוף תהליך זה.

אסטרטגיית על למדינת ישראל

פורום אסטרטגיית-העל הוקם ביוזמתו של היועץ לשעבר לביטחון לאומי לראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי, פרופ' עוזי ארד.

יצור מתקדם - גיבוש מדיניות לאומית

עבודה זו באה ליזום ולגבש הצעה למדיניות לאומית לקידום ויישום יצור מתקדם בישראל (advanced manufacturing).
פרסומים בנושא אסטרטגיה לאומית
הכנס לשלוחות ים ואיים מלאכותיים נוכח חופי ישראל פרופ' יורם זימלס, פרופ' גדליה שלף 1994
התוכנית לשיקום השכונות הניסוי הגדול ולקחיו פרופ' רחל אלתרמן, פרופ' ארזה צ'רצ'מן 1991
הערות לסדרי ממשל בישראל פרופ' שלמה אבינרי 2006
אלטרנטיבות למדיניות מים לישראל פרופ' אורי שמיר, יעקב בר, נתן ארד, יצחק גל-נור, יעקב ורדי, נינה סלבסט 1985
מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע, שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, גדי יצחק קפלוטו, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' מרסלו שטרנברג, פרופ' ארנון סופר 2012
פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2012
משלב מיפוי תשתיות מחקר ועד מפת דרכים – סקירה על נסיונן של מדינות נבחרות ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, בלה זלמנוביץ, אושרת כץ-שחם 2013
מים לטבע ושיקום נחלים – סיכום והמלצות דיון פורום המים מס' 3 פרופ' ערן פרידלר, מיקי זיידה, פרופ' אברהם שביב, יעל גלבוע 2013
מח"ר כבר כאן איליה זטקובצקי 2013
תעשיית המתכת בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים - סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, איבון שיה, שירי פרוינד-קורן 2013
שימושי מים בתעשיות נבחרות - אתגרים לתעשיית המים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן 2013
לקראת מיפוי מערכות חדשנות לאומיות: האקוסיסטמה הישראלית פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל, ד"ר דפנה גץ, ד"ר ערן לק, ורד גלעד 2011
טכנולוגיות להפקת תחליפי דלקים לתחבורה מפסולות - דו"ח מסכם פרופ' אופירה אילון, עידן ליבס, יערה גרינברג, שאול צבן, רונית גולובטי 2013
סקר לבחינת הקשיים בהעברת טכנולוגיות ננו מהאקדמיה לתעשייה ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, בהינה איידלמן, אושרת כץ-שחם 2015
פורום אנרגיה 34: יצור משולב של חום וחשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
סקר ומאגר מידע על קשרי החוץ המדעיים של ישראל ברמה הלאומית והמוסדית ד"ר דפנה גץ, אושרת כץ-שחם, בהינה איידלמן, אלה ברזני, אליעזר שיין 2014
פורום אנרגיה 35: אגירת אנרגיה בייצור חשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
פורום אנרגיה 37: ביטחון באספקת אנרגיה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2016
אסטרטגיית על למדינת ישראל פרופ' עוזי ארד, דרור שטרום, פרופ' זאב תדמור 2017
פורום אנרגיה 40: גז טבעי לתחבורה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, נעמה שפירא 2017
ידיעות מהעיתונות בנושא אסטרטגיה לאומית
04/02/2013 פרס ישראל בתחום האדריכלות והעיצוב ניתן לפרופ' אדם מזור
20/01/2013 האם המחקר המדעי בישראל מידרדר?
07/01/2013 אפרים הלוי: להכיר במציאות, לבחון הכרה בחמאס
28/12/2016 הכשרה מדעית וטכנולוגית: להרחיב את צווארי הבקבוק
13/04/2016 ניהול סיכונים של החינוך למדע ולטכנולוגיה בישראל
11/06/2015 שיעור נורבגי בתעשיית הגז
24/10/2012 פרופ' אופירה אילון ”צמיחה ירוקה בלי תקציב מפורט לא שווה יותר מדי“
01/10/2012 ראיון עם פרופסור עמרי רנד, המנכ" ל החדש של מוסד שמואל נאמן, על תפקידו החיוני של המוסד בשיפור קבלת ההחלטות ברמה הלאומית, במגזין הטכניון
29/03/2012 "רדו מפינוי-בינוי ותתחילו לשפץ"
27/02/2012 הכנת העולם לשינוי האקלים
16/02/2012 פתיחת שווקים חדשים עבור טכנולוגיות מים
27/12/2011 הפער שבין ישראל לטורקיה ואיראן הולך ומצטמצם
05/12/2011 לראות את התמונה המלאה קצת לפני כולם
16/10/2011 ישראל במדרון טכנולוגי
04/10/2011 מהפכה חברתית - הקואליציה נגד נתניהו והורדת יוקר המחיה
03/10/2011 "מטרפדי אישור דו"ח טרכטנברג פועלים בשירות אנשי ההון-שלטון"
23/09/2011 תהליך בלתי נמנע
18/05/2011 הוקם מרכז ידע לגיבוש מדיניות להיערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים
21/04/2011 מלח הארץ
04/04/2011 למה לחפש מידע בחוץ אם כבר יש תשובות בבית?
14/02/2011 מתגלגלים יחד
09/01/2011 "ישראל 2028": 60 מומחים עבדו במשך שנתיים
10/12/2010 ממשלת ישראל נגד דיור בר השגה
01/12/2010 עבודת קודש
12/10/2010 הדוח מצא: מתקני המיחזור אינם מממשים את הפוטנציאל שלהם, עקב פסולת לא-ממוינת
29/07/2010 ראיון בלעדי: פרופ גרשון גרוסמן, ראש פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן
01/04/2010 ים המלח במצוקה, אין פתרונות קסם
25/12/2009 המדען הראשי, ד"ר אופר: הקיום של מדינת ישראל תלוי בהיי-טק
14/12/2009 כינוס רעננה למדיניות ההיי-טק הלאומית
08/12/2009 המשבר הכלכלי לא חלף - חייבים להתייעל
01/12/2009 האם תצליח ישראל לעמוד בדרישות ה-OECD
01/12/2009 זקוקים בדחיפות לחינוך מחדש
27/11/2009 המשבר מאחורינו, מה הלאה?
18/11/2009 לקראת הנובל הבא?
20/10/2009 פרס נובל לשלום בזכות הסביבה
12/08/2009 קטע מתוך התוכנית על נדל"ן ותשתיות
05/08/2009 ים המלח במצוקה, אין פתרונות קסם
19/05/2009 ללמוד מאובמה איך להנהיג בירוק
17/05/2009 עזבו אותנו משירותי מחשוב, בואו ננסה לחסוך במים
11/05/2009 ינוסח מסמך מדיניות סביבתית לניהול משק המים
03/05/2009 הסכנה הגדולה ביותר
01/04/2009 הכוח הירוק
11/03/2009 הזנחה פושעת: 164 מיליון קוב מים הולכים לאיבוד מדי שנה
25/02/2009 דו"ח שהוגש לוועדת החקירה למשק המים: בזבוז אדיר מדליפות
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים