מחקר אקדמי

פרוייקטים בנושא מחקר אקדמי

בריאות הציבור

מוסד שמואל נאמן שימש בית עבור הפרויקטים והמחקרים הבאים בתחום בקרת הסרטן שנערכו על ידי המרכז הארצי לבקרת סרטן:
מחקר אפידמיולוגיה סביבתית ומולקולרית של סרטן המעי הגס ( MECC ), מחקר אפידמיולוגיה סביבתית ומולקולרית של סרטן השד, מחקר אפידמיולוגיה סביבתית ומולקולרית של סרטן הריאה, בחינת יעילות התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד, בחינת יעילות התוכנית הלאומית לסריקה לסרטן המעי הגס, מחקר השפעות הבריאות של התקלה בכור הגרעיני בצ'רנוביל.

סקר חוקרים פעילים במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי בטכניון (RBNI)

מטרת המחקר היתה לבחון את פעילותו של המכון לננוטכנולוגיה לאורך זמן, ולאמוד את התוצאות וההשפעות על פעילות החוקרים במסגרת המכון. הסקר הראשון נערך במהלך שנת 2007. סקר זה, שני במספר, שנערך במהלך שנת 2009, בא לאמוד את התפתחות תחום הננו בטכניון ולבחון את השפעת התוכניות השונות, המופעלות במסגרת המכון לננוטכנולוגיה ע"ש ראסל ברי, ואת השינויים שחלו בפעילות החוקרים בתחום הננו לטווח הארוך. הערכת פעילות המכון מתבססת על בחינת ההתקדמות שהושגה בתחומי הננו השונים, ואת מידת ההשפעה הנובעת מהשקעות המכון בתחומים אלה. על בסיס הערכות אלה, מוסד ש. נאמן סיפק משוב להנהלת RBNI על הפעילויות והתוכניות שלו במהלך חמש שנות פעילותו.

מדיניות לאומית בתחום החדשנות: הודו-ישראל

הבסיס לתכנית הוא ההכרה כי לישראל ולהודו אינטרסים משלימים ביצירת קשרים כלכליים ברי-קיימא. בפרט, הודו תופסת בהדרגה מקום מרכזי בנוף הגיאו-פוליטי העולמי, השוק ההודי המתפתח מהווה כר צמיחה ראשון בחשיבותו לתעשייה הישראלית ומקור לחדשנות תהליכית, בעוד ישראל מהווה עבור הודו מקור נגיש ואטרקטיבי לטכנולוגיות וידע רלוונטי במגוון רחב של תחומים – מביטחון ועד לחקלאות מדברית – כמו גם לחדשנות מוצרית. התכנית התמקדה לפיכך בזיהוי יכולות משלימות, יצירת רשת משאבים בינלאומית, חילופי עמדות וחוקרים, תיאום מדיניות, והפצת מידע הדדי.

מימון המדע בישראל - אספקטים נבחרים

מימון מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל נחשב סוגיה מרכזית בסדר היום הציבורי של המדינה. לפיכך, החליט מוסד שמואל נאמן לקדם עבודה שתבחן את מימון מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי בישראל ותרכז את הנתונים המתארים את המצב הנוכחי של הפעילות.
מטרות העבודה: תיאור שיטות התיקצוב הקיימות במערכת ההשכלה הגבוהה ובחינתן, על רקע התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי.

מחקרי אוכלוסייה באפידמיולוגיה מולקולרית של סרטן בישראל

במסגרת מוסד שמואל נאמן, מבוצעים ע"י המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה (המרכז הארצי לבקרת סרטן, המרכז הרפואי כרמל והפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון) מחקרים שמטרתם לאסוף מידע על מאפייני וגורמי התחלואה בסרטן באוכלוסייה הישראלית על רבדיה האתניים השונים. התחלואה בסרטן היא בדרך כלל תולדה של חשיפות שונות של האדם הנובעת בעיקר מהתנהגותו והמבנה הגנטי האישי שלו.

השפעות ההפרטה על איכות ההשכלה הגבוהה

הניתוח המוצג במחקר מבוסס על נתונים שנאספו מ-508 אוניברסיטאות ב-40 מדינות. בסופו של דבר, מהמחקר עולה כי גמישות היא האלמנט החשוב שמשפיע על איכות האוניברסיטאות ולא הבעלות לכשעצמה.

שימוש בכלים ביבליומטריים במוסד נאמן

ביבליומטריה (איסוף וניתוח של נתונים ביבליוגרפיים כמותיים) הינה שיטה להערכת איכות המחקר. בשיטה הביבליומטרית נעשה ניתוח של פרסומים בתחומי המחקר השונים על פי מדדי פוריות, איכות, וקדימות.

מרכזי המידע של מאגדי מגנ"ט

במוסד שמואל נאמן פועל מרכז מידע ממוחשב מהגדולים ביותר בישראל. המרכז הוקם על מנת למלא את צרכי ניהול הידע ואספקת שירותי המידענות למאגדים הפועלים במסגרת תכנית מגנ"ט והוא חלק מתכנית מגנ"ט של משרד הכלכלה. מרכזי המידע מבוססים על מערכת ממוחשבת שתוכננה בהתאם לדרישות צוות מוסד שמואל נאמן ובשיתוף המאגדים.

המשך הכנס "מעבר למערכת השכלה גבוהה המונית - השוואות בינלאומיות"

מטרת הכנס הייתה ללמוד מהניסיון בארצות אחרות בעולם (ארה"ב, אוסטרליה, איטליה, בריטניה, גרמניה, ושוודיה), כיצד לעצב מדיניות לאומית אשר תשמור על מצוינות מחקרית במקביל לנגישות רחבה.

Prime - Euro CV

פרויקט Euro-CV הינו חלק מפעילותה של רשת המצוינות PRIME, הפועלת במסגרת התכנית השישית של האיחוד האירופאי. לפרויקט שותפים מוסדות אקדמיים ומרכזי מחקר ממדינות אירופאיות ספרד, פורטוגל, נורבגיה, צרפת שוויץ וישראל (שמיוצגת ע"י צוות מוסד שמואל נאמן).

פרויקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות

מטרת המחקר למפות את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר חדשות.
המחקר נערך במהלך שנת 2010 והתמקד בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר.

הערכת תוכנית נופר

תוכנית "נופר" נהגתה כחלק מיישום המלצות "דו"ח מוניטור", שהעלה את הצורך בהקמת קרן לתמיכה בפיתוח בהמצאות אוניברסיטאיות עם פוטנציאל מסחרי בתחומים של ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה, כך שיגדל הסיכוי להעברה מוצלחת של הטכנולוגיה מהאקדמיה לתעשייה. התוכנית מסייעת לבניית גשר בין המחקר הבסיסי למחקר היישומי בשלב בו התעשייה עדיין לא מכירה ברעיון כבעל פוטנציאל מסחרי.

הערכת תוכנית "עמיתי רוטשילד"

מטרות המחקר היו להעריך את ההשפעה של קבלת מלגת "עמיתי רוטשילד" על הקריירה של מועמדיה ועל סיכוייהם לקבל משרות אקדמיות במוסדות מחקר מובילים בישראל. אוכלוסיית המחקר כללה 359 מועמדים שהגישו בקשה למלגת רוטשילד בין השנים 2005-1996: זוכים (עמיתי רוטשילד), מועמדים שבקשתם לקבלת המלגה נדחתה ומועמדים שבחרו לוותר על המלגה.

מבט השוואתי על התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי בישראל ובמדינות המזרח התיכון על פי מדדים כמותיים

חברת Thomson Reuters פרסמה בשנת 2011 דו"ח העוסק בניתוח השינויים הרבים שחלו בעשור האחרון בפעילויות המחקר במדינות המוסלמיות במזרח התיכון, כפי שהם משתקפים במאגר המידע שלה, ה-ISI. הדו"ח מצביע על התפתחויות מרשימות בהיבטים של מדיניות מחקר, השקעות במחקר ותפוקות מחקר. התהליך מתרחש בעיקר בחמש מדינות: טורקיה, איראן, מצרים, ערב הסעודית וירדן.
בעקבות פרסום דו"ח זה, ביצענו במוסד נאמן בחינה השוואתית של תהליכי התפתחות המחקר המדעי והטכנולוגי שחלו בישראל ובמדינות המזרח התיכון.

הוראה המונית מקוונת: חדשנות משבשת באוניברסיטאות? תמונת מצב ומבט לעתיד

מטרת העבודה לבחון ולהבהיר היבטים הנוגעים לקורסים המקוונים רבי המשתתפים (Massive Open Online Courses, MOOCs) – להציג תמונת מצב, להעריך את התפתחותם והשפעתם על האוניברסיטאות.

הגירה ובחירת קריירה של סגל מדעי

המחקר, שנערך במסגרת בדיקת האפשרות להקמת שלוחה של הטכניון בנגב, בוחן את חזרתו של סגל אקדמי לישראל וקליטתו במוסדות מחקר מדעיים. מטרת המחקר, להבין את הסיבות להעדפת מוסדות מחקר אלו על פני חלופות אחרות בחו"ל, או להיפך.
פרסומים בנושא מחקר אקדמי
Evaluation Methodology for Research Productivity of Universities פרופ' אפרים קהת, דוד כהן, אליהו ניסים, אוריאל רפפורט, פרופ' גדעון שפסקי, יאיר אהרוני 1992
מחקרי מדענים ישראלים בארץ ובחו פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' גדעון שפסקי, א. שוהם 1989
שיתוף פעולה מחקרי של ישראלים עם חוקרים בחול פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' גדעון שפסקי, א. שוהם 1991
חממות טכנולוגיות בישראל: מדיניות טכנולוגית בעידן ההפרטה פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' דניאל שפר, מיכל מילר 2005
הקמת מנגנון למחקר ופיתוח של אמצעי לוחמה בטרור להגנת הציבור מפני טרור בתחום ה HLS- Homeland Security ד"ר ארנה ברי, פרופ' נדב לירון, ד"ר אילן קוזיאטין, שמוליק יכין, פרופ' מנואל טרכטנברג, דני ארדיטי, חמי פקר, דן ענבר 2007
דיפלומטיה ציבורית בישראל- פרויקט משותף של מוסד שמואל נאמן בטכניון ומשרד החוץ הישראלי פרופ' דב שנער, פרופ' אריה נאור, פרופ' ענת פירסט, ד"ר רועי דוידסון, דליה לירן-אלפר, ד"ר לאה מנדלזיס, נעמה מעוז, חיים חגי, שגית יעקובוביץ, משה אלעד, מאיר שלמה 2009
תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 2011-1990 ד"ר דפנה גץ, ד"ר אבישג גורדון, ד"ר נעה לביד, יאיר אבן-זוהר, איריס אייל, אלה ברזני 2013
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שלישית בסדרה) גרסא באנגלית ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, יאיר אבן-זוהר 2010
הערכת תוכנית התשתיות של משרד המדע והטכנולוגיה ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, אושרת כץ-שחם, אלה ברזני, נועה זמר-בציר 2013
עץ החרוב - פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר מימון הפנסיה (עברית) פרופ' משה גרסטנהבר, פרופ' שלמה מי-טל, ציפי בוכניק 2015
עץ החרוב - פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר מימון הפנסיה (אנגלית) פרופ' משה גרסטנהבר, פרופ' שלמה מי-טל, ציפי בוכניק 2015
ידיעות מהעיתונות בנושא מחקר אקדמי
02/09/2013 האקדמיה הישראלית מידרדרת במספר הפרסומים המדעיים לנפש
03/12/2014 4 חברות שהוקמו בתמיכת משרד המדע שוות 750 מיליון שקל
23/10/2014 ישראל מדורגת בין עשר המדינות המובילות בעולם באיכות המחקר המדעי
23/10/2014 דוח: המחקר הישראלי מצליח למרות ירידה בתקציבי האוניברסיטאות
25/08/2014 מדד שנגחאי: כל האוניברסיטאות הישראליות ירדו במיקום
03/04/2014 האוניברסיטאות בישראל שומרות על מעמדן הבינלאומי
02/03/2014 הערכת מחקר בישראל: ראיון עם ד"ר דפנה גץ
20/01/2013 האם המחקר המדעי בישראל מידרדר?
06/01/2013 הדקה ה-90 של היתרון האיכותי
03/06/2017 חור במגדל השן
09/01/2017 כל המדדים קובעים: המחקר הישראלי עומד בפני משבר
09/12/2016 שיתופי פעולה אקדמאיים בין ישראל לארה"ב קפצו ב45%
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
07/12/2015 האם אירן בדרך לעקוף את ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה?
21/10/2015 בזכות איסוף שתן מתינוקות - פרס לסטודנטים בטכניון
22/09/2015 על אוליבר לורי שמעתם?
12/11/2012 מוח אסלאמי וקרב מדע
01/10/2012 ראיון עם פרופסור עמרי רנד, המנכ" ל החדש של מוסד שמואל נאמן, על תפקידו החיוני של המוסד בשיפור קבלת ההחלטות ברמה הלאומית, במגזין הטכניון
31/05/2012 "תווית סביבתית" על מוצרים תשפר את המכירות
10/05/2012 ראיון של פרופ' רות ארנון
15/01/2012 מדדים להערכת מחקר - היבטים בינלאומיים ומקומיים
27/12/2011 הפער שבין ישראל לטורקיה ואיראן הולך ומצטמצם
23/07/2011 טפיחה על השכם למדע הישראלי: במקום ה-5 במספר הפרסומים המדעיים לנפש
13/05/2011 המחקר בישראל בקיפאון
14/12/2009 התקציב למחקר תשיעית ממוסד אמריקני אחד
01/12/2009 זקוקים בדחיפות לחינוך מחדש
18/11/2009 לקראת הנובל הבא?
08/11/2009 Teldan תערוך כנס בנושא ביבליומטריקה והערכת המדע בישראל במעמד יור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת מאיר שטרית
01/04/2009 הכוח הירוק
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים