סביבה

פרוייקטים בנושא סביבה

סדרי עדיפות לאומית בנושאי איכות סביבה

בשנים האחרונות חל מפנה בארץ ובעולם בכל הקשור למודעות סביבתית. ההתעניינות העולמית בכל הקשור להתחממות הגלובלית, בעיות המחסור במים ומחירי הנפט המאמירים הצליחו להוביל ממשלות במדינות מפותחות ומתפתחות לחקיקה אינטנסיבית של חוקים סביבתיים, חברות ענק שהחלו לפתח טכנולוגיות סביבתיות, משקיעים ברחבי העולם המחפשים אחר טכנולוגיות סביבה, ציבור מודע ומעורב יותר- ובכלל, העולם נהיה "ירוק" יותר.

טכנולוגיות הסביבה: רואים רחוק רואים ירוק

נושא טכנולוגיות הסביבה הישראליות והפוטנציאל העסקי הגלום בפיתוחו ושיווקו, עולה לאחרונה תדיר על סדר היום הציבורי ונחשף רבות באמצעי התקשורת השונים. שוק הטכנולוגיות הסביבתיות נחשב כיום אחד השווקים החזקים והצומחים בעולם. היקף המסחר בשוק הסביבתי העולמי מוערך בכ – 600 מיליארד דולר בשנה, ושיעור צמיחתו מוערך בקצב גידול של 5% עד 8% לשנה. מדובר בשוק יציב, הגדל בהתמדה. מבחינת נתח שוק עולמי, שוק הטכנולוגיות הסביבתיות (קלינטק) מהווה כשליש מהשוק הסביבתי הגלובלי.

חקלאות וסביבה

דו"ח, שהוגש לקרן ספיר של מפעל הפיס, עסק בשמירה על המרחב הכפרי ובכלי מדיניות ליישום "חקלאות בת קיימא" באזורים חקלאיים נבחרים.
העבודה התבססה על בחינה של אזורים חקלאיים בעלי מאפיינים שונים, והסקת מסקנות לאור הנעשה בהם. נבחנו ארבעה אזורים חקלאיים: העמקים (עמק יזרעאל ומגידו), המועצה האזורית דרום השרון, עמק חפר וחבל עדולם, שבמועצה האזורית מטה יהודה. בכל אזור נלמדו מאפיינים ומגמות בחקלאות, צרכים וכיווני התפתחות, ומידת הישימות של כלים שונים לעידוד החקלאות.

קמפוס ירוק

פרויקט הקמפוס הירוק בטכניון, המקודם זה למעלה מעשור על ידי מוסד שמואל נאמן, נועד להקנות ולהעצים ערכים בנושאי סביבה ושימורה בקרב קהילת הטכניון. מטרת הפרויקט היא לבצע מהלכים המקדמים את הסביבה הירוקה ברחבי הקמפוס, תוך התמקדות בעשייה, ולהעלות את המודעות הסביבתית של הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים בקמפוס, מתוך הבנה כי מודעות כזו תמשיך להשפיע גם מחוץ לגבולות הקמפוס, בבתים ובמקומות העבודה העתידיים של מהנדסי העתיד.

הפחתת זיהום אוויר מתחבורה בגוש דן

מסמך מדיניות, שהוגש לאיגוד ערים דן לביוב ואיכות סביבה, כלל הצגת כלי מדיניות היכולים לשמש את אגוד הערים דן לביוב ואיכות סביבה ואת הרשויות החברות באגוד, ליישום תוכניות אופרטיביות, ברמה המקומית ובטווח זמן קצר, להפחתת זהום האוויר התחבורתי בגוש דן.

התעשייה הכימית של ישראל

הפרויקט מנתח את ענפי הכימיה והפרמצבטיקה שמיוצרים ומפותחים בישראל, בהווה ובעתיד, מציג אלטרנטיבות, וענפים חדשים בתחום, מעלה השוואות עם שווקים גלובליים ומציע כלי מדיניות למקבלי ההחלטות בממשלה ליישום. שותפים בו, מלבד מוסד שמואל נאמן, הממשלה – משרד האוצר, והתאחדות התעשיינים.

יזמות כלכלית וניהול ברשויות המקומיות בתחום איכות סביבה

הקשר בין פעילות כלכלית, ניהול מערכות מוניציפאליות ואיכות הסביבה, הולך ומתהדק. המודעות הציבורית, האכיפה והתקינה המחמירה מכתיבים שינוי בחשיבה הניהולית, בעיקר במערכות מוניציפאליות.
המגמה המסתמנת, בעולם ולאחרונה גם בישראל, היא ליצור מערכות ארגוניות אשר מפנימות את העקרונות הסביבתיים במערכת קבלת ההחלטות, התכנון, הפעילות וניהול הארגון.

זיהום אוויר

זיהום האוויר נגרם ממקורות שונים ורבים- מקורות ניידים (תחבורה) ומקורות נייחים ( מפעלי תעשייה, תחנות כוח ועוד). עם העלייה ברמת החיים בארץ, צפוי כי מקורות אלה יוסיפו ויתעצמו, ובמקביל, אם לא ינקטו האמצעים הנדרשים, תתעצם גם בעיית זיהום האוויר .

דיאלוג, גישור, ויצירת הסכמות: תעשייה-קהילה-רשויות

פרויקט זה נועד לקדם דיאלוג אמיתי בין התעשייה, היזמים, הציבור, הקהילות והרשויות ברמה המקומית והארצית בנושאי איכות הסביבה, מתוך הבנה כי שת"פ בין הגורמים השונים מהווה זרז לפיתוח כלכלי בר קיימא, תוך כדי שיפור סביבתי מתמיד. הפרויקט משלב חדשנות מדעית עם תרומה לחברה, לכלכלה ולסביבה, וצפוי להוות דגם לפיתוחים ויישומים נוספים בארץ ובמדינות אחרות.

שיקום ים המלח: בחינת חלופות אפשריות לפתרון סוגיית שינויי המפלס

ים המלח, הים הנמוך ביותר בעולם והאגם המלוח ביותר בעולם, נתון כיום במצב של פגיעה סביבתית חמורה.
שאיבות המים מהירדן, הכינרת והירמוך לישראל, ירדן וסוריה, וכן שאיבת מי ים המלח למפעלי התעשיות של ים המלח בישראל ובירדן, מצמצמות בהתמדה את אספקת המים לימה. למעשה, "נגמרו" הזרימות הטבעיות לימה. ברירת המחדל, דהיינו לא לעשות דבר ולהמשיך במסלול "עסקים כרגיל", הינה החלופה היקרה ביותר- מבחינה כלכלית וסביבתית. הנזקים הסביבתיים, נזקים לתיירות ולכבישים מוערכים ב-90 מיליון דולר לשנה.

מקומה של ישראל בשוק הביו-אתנול העולמי בשיתוף עם קרן GM

נושא הביו-דלקים (BioFuels) הינו אחר הנושאים החמים ביותר בשוק האנרגיה הגלובלי ובשווקי סחורות היסוד ,(Commodities) שמקורם בייצור חקלאי. לנושא זה השלכות פוליטיות וכלכליות משמעותיות בפרט עבור המדינות המתועשות הגדולות שצורכות וסוחרות במקורות אנרגיה כיום.

רישום פליטות גזי חממה בישראל

נושא שינויי האקלים הגלובליים זוכה לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש לשינויים אלה על העולם המפותח והמתפתח. ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה (למרות היעדר מחוייבות רשמית בינלאומית על ישראל בתחום זה, בשלב הנוכחי, והקפאת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה) והיא פועלת בהתאם. לפיכך, בשנת 2010 החל פרויקט וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים.

תעופה ירוקה

נושא ה"התעופה הירוקה" מערב לאחרונה תשומת לב רבה. עדות לכך בכנסים בינלאומיים ואזוריים, בעבודות ובפרסומים רבים שמבוצעים על ידי קשת רחבה של מרכיבי ענף התעופה הכוללים בין השאר: ארגונים ומוסדות בינלאומיים העוסקים בתחום התעופה ואיכות הסביבה, גופים רגולטורים בנושא ברמת המדינות השונות, יצרני מטוסים, חברות תעופה, נמלי אוויר וגורמי מחקר. בכינוס העולמי האחרון העוסק בנושא התחממות כדור הארץ שנערך בדצמבר 2010 ב-Cancun שבמקסיקו, נושא ה"תעופה הירוקה" היה אחד המרכזיים בדיון.

היערכות ישראל לדיוני פוסט קיוטו והפחתת גזי חממה

מטרתה הכוללת של העבודה היא לתת בידי המשרד להגנת הסביבה כלי עזר בדיונים בישראל ובזירה הבינלאומית בעקבות ועידת קופנהגן, שנערכה בחודש דצמבר 2009, וכן לפתח תכנית יישום להפחתת פליטות גזי חממה- מבחינת כלי המדיניות, שתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים וגורמים מובילים במשק הישראלי.

חינוך אדריכלי בישראל כאמצעי לקידום תכנון בר קיימא

מחקר ראשוני מראה שקיימות ואיכות סביבה אינם מהווים נושאים מרכזיים/מובילים בסטודיו האדריכלי בבתי הספר לארכיטקטורה בישראל, וזאת למרות ההסכמה הכללית בין מורי הסטודיו על חשיבותם. ידע תיאורטי ויישומי בנושאי קיימות ואיכות סביבה בהקשר אדריכלי קיים באקדמיה ובפרקטיקה. שילוב כנ"ל חיוני ברמה מכוננת של פרופיל האדריכל/ית. במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ובשיתוף מוסד שמואל נאמן מתקיימות סדנאות בנושא זה. נושאי הסדנאות נגזרים בהתאמה למסגרות הלימודיות של הסטודיו האדריכלי בשנים השונות.

אספקת חשמל לאוניות בנמל COLD IRONING

על ענף הספנות בכלל ועל נמלי הים בפרט, גוברים בשנים האחרונות הלחצים לפעול לשיפור איכות הסביבה ולצמצום פליטות גזי החממה. במסגרת זו, אחד הצעדים המשמעותיים לצמצום הזיהום ושיפור איכות האוויר בנמל ובסביבתו העירונית הוא העברת מקור אספקת הכוח החשמלי לאניות העוגנות לצורך פריקה וטעינה ממנועי העזר של האניות למקור כוח חופי. תהליך זה מכונה בשם ”Cold Ironing” ולחילופין On-Shore Power Supply (OPS).

הכנת תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה

במהלך שנת 2010, ליוה צוות האנרגיה והסביבה במוסד שמואל נאמן את עבודתה של ועדת מנכ"לים בינמשרדית להפחתת פליטות גזי חממה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, מר חיים שני. ועדת המנכ"לים מונתה מכֹח החלטת ממשלה 1504 ממרץ 2010 לגבש תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה, במטרה להפחית את הפליטות ב-20% עד שנת 2020, ביחס לתרחיש עסקים כרגיל.

פעילויות שונות בנושא חדשנות ותכנון אורבני

יחד עם המרכז לחדשנות, בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בהובלת פרופ' מרים ארז, הכין פרופ' שלמה מי-טל סדנא עבור מנהלים בכירים בתעשיות המסורתיות, בשם "Moving Up", במטרה לשדרג חברות בתעשיה זו כדי לייצוא ולהתחרות בשווקי העולם.

מרכז הידע לשינויי אקלים

בהתאם להחלטת ממשלה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להכין תכנית לאומית להיערכות ישראל לשינויי האקלים. לשם כך, החליט המשרד להקים מרכז ידע ישראלי לנושא, שיפעל לחיזוק הידע המדעי הקיים בכל הקשור להיערכות לשינויי האקלים בישראל ואף יפעל לשיווק הידע הישראלי המצטבר במדינות יעד אחרות.

תכנית אב לאנרגיה

צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן נמנה על צוות היועצים של חברת תהל, שבשנת 2011 זכתה במכרז להקמת תוכנית אב למשק האנרגיה.

שיתוף פעולה עם מכון התקנים

כחלק מעבודה משותפת עם מכון התקנים עורך צוות הסביבה במוסד שמואל נאמן מספר מסמכים, אשר אמורים לשרת את מכון התקנים להצגת תקנון הרישום והדיווח של פליטות גזי החממה בישראל מול גורמים בארץ ובעולם.

פסולת וכימיקלים ביתיים מסוכנים - המלצות לנהלים ומדיניות ליישום בישראל

נושא הכימיקלים והפסולת המסוכנים הביתיים, היו הנושאים המרכזיים שליוו את דוח סדרי עדיפות לאומית של מוסד שמואל נאמן. מסתבר שכימיקלים ופסולות אינם מטופלים כראוי מבחינה מוסדית ומערכתית בכל הקשור לתחום הסביבה.

מדיניות חדשנות בתחום אנרגיה נקיה בישראל

מטרת הפרויקט היא לנתח את לקחי המדיניות הנובעים ממאמציה המוצלחים של ישראל ליזום, לכוון ולהאיץ תהליכי חדשנות טכנולוגית בתחום האנרגיה הנקייה. הכוונה היא לזהות עקרונות בסיסיים לעיצוב מדיניות שניתן ליישם בכל קבוצת טכנולוגיות, גם במדינות שונות, בהקשרים פוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים שונים. בהתבסס על ניתוח מפורט של עקרונות אלה, הפרויקט מגבש שורה של המלצות כלליות יותר של שיטות עבודה מומלצות למדיניות חדשנות באנרגיה נקיה.

בחינה טכנו-כלכלית של מערכות פניאומטיות של פסולת

המשרד להגנת הסביבה מבקש לבחון את הכדאיות הסביבתית והכלכלית בהקמת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשכונות מגורים בבנייה רוויה. מערכות אלו נבדלות ממערך איסוף הפסולת הקונבנציונלי (מבוסס הפחים ומשאיות אשפה עירוניות) בצורך המופחת בעובדים, כלי רכב ודלק לאיסוף הפסולת. כלומר, חסכון בהוצאות שוטפות של מערך איסוף הפסולת. יתרה מכך, למערכת יתרון בכך שהשימוש בה חוסך בפליטת מזהמים ברחבי השכונה, מפגעי רעש, עומסי תנועה ואובדן זמן, היות והיא מפחיתה את השימוש ברכבי פינוי פסולת. כמו כן, המערכת מייתרת את הצורך בחדר אשפה ובכך מגדילה את השטח הציבורי של הבניין.

מנגנונים כלכליים למימון הטמעת טכנולוגיות חסכוניות בבניה ובשדרוג מבני מגורים

אחד התחומים המשפיעים ביותר על צריכת משאבי טבע ואנרגיה בעולם בכלל, ובישראל בפרט, הוא תחום מבני המגורים (Residential Buildings), וזאת לאור הגידול באוכלוסייה וריכוז התושבים בערים ובמבנים. ליאור שמואלי וחברת אקופייננס בע"מ נבחרו ע"י משרד השיכון לבחון ולהמליץ על מנגנונים כלכליים למימון הטמעת טכנולוגיות חסכוניות בבניה ובשדרוג מבני מגורים. פרופ' אילון שימשה כיועצת אקדמית למחקר.

ניתוח תעשיית האנרגיה המתחדשת של ישראל

פרויקט זה החל במסגרת המיזם המשותף עם יחידת ניו-טק במשרד הכלכלה ונמשך במימון מוסד שמואל נאמן והוא נעשה במסגרת המרכז למצוינות תעשייתית. מטרת הפרויקט: מינוף המובילות העולמית של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת כולל ייצור אנרגיה, שילובה במערך, חסכונות והתייעלות ופיתוח תחליפי דלקים.

הכנת תחשיב לגביית אגרת פסולת עסקית

הנושא של אגרת פסולת עסקית נידון בשנים האחרונות בבתי המשפט בישראל. הנושא הובא לפתחו של בית המשפט בניסיון לקבוע האם ואיזו חבות יש לרשות המקומית בכל הנוגע לפינוי פסולת עסקית ולגביית אגרה בגין השירות.

הערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק בעברונה

העבודה עוסקת בהערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק מצנרת קצא"א בצומת באר אורה שאירעה ב – 3.12.14 בעקבות פניה שהגיעה מעמדות אט"ד. לפיכך העבודה עוסקת רק בניתוח הנזק שנגרם לציבור ולמשק שלא יכוסה ע"י קצא"א במסגרת מחויבותה לכיסוי העלות של פעולות מניעת ההתפשטות, סילוק המזהם ושיקום האתר.

הערכות גלובליות של פליטות מתאן ממתקני קידוח בים וחשיבותם

העבודה סוקרת, עבור המשרד להגנת הסביבה, את הרגולציה בעולם ומתודולוגיות להערכת פליטות מתאן ממגזר הגז הטבעי. בנוסף, בעבודה מוצגת חוות דעת אשר עוסקת ברלוונטיות של מתודולוגיות אלו ויישומן על מנת לבצע הערכה של פליטות מתאן ממתקני הגז הטבעי בישראל.
פרסומים בנושא סביבה
פלסטיקה בסביבה - אקולוגיה פרופ' אריה רם, ד"ר חיים אלקלעי 1991
הלוגיקה של החי יעקב פרנסואה 1994
הנעה חשמלית והיברידית לאוטובוסים - דו"ח מסכם לאוניד טרטקובסקי, ד"ר מ. גוטמן, פרופ' (אמריטוס) יורם זבירין 1997
איסוף ומיחזור פסולת עירונית חדשה מוצקה - ניתוח חלופות פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' יורם אבנימלך 1994
שימוש בקולחים במגזר העירוני - דו"ח מסכם אורי להב, פרופ' ישראלה רבינא, פרופ' דן רום 1995
בחינת היתכנות הקמת חוות רוח בים - דו"ח מסכם למחקר דוד כהן, פרופ' אביב רוזן, ד"ר אילן סטר, ד"ר ניתאי דרימר, ד"ר אלי בן-דוב 2002
חקלאות בת-קיימא - כיצד להביא למימוש ערכים חיצוניים של החקלאות כחלק מהכנסות החקלאי באזורי הארץ השונים פרופ' אופירה אילון, חיים צבן, פרופ' יורם אבנימלך, לירון אמדור, ד"ר נועה פלר 2004
הקמפוס הירוק בטכניון פרופ' אופירה אילון, פרופ' ארנון בנטור, פרופ' יורם אבנימלך 2002
פיתוח חקלאות בת-קיימא בתנאי מחסור במים חיים צבן, פרופ' יורם אבנימלך 2002
שמירה על המרחב הכפרי - מודל יישום "חקלאות בת-קיימא" באזורים חקלאיים נבחרים בישראל לירון אמדור, חיים צבן, פרופ' יורם אבנימלך, פרופ' אופירה אילון 2005
פורום אנרגיה 1: חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 2: מערכות משולבות ליצירת חום וחשמל (קוגנרציה) פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
סקר פעילות ועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, יעל אתר פלד 2005
פורום אנרגיה 3: הפקת אנרגיה מפסולת פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' יורם אבנימלך 2006
פורום אנרגיה 4: אנרגיית השמש להפקת חום פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, דבי קאופמן 2007
טכנולוגיות סביבתיות: רואים רחוק רואים ירוק פרופ' אופירה אילון, אבי טמקין - גלובס מחקרים 2007
ירידת מפלס ים המלח, חלופות לפעולה פרופ' יורם אבנימלך, יפעת ברון, גד רוזנטל, נחום יהושע, גיורא שחם 2007
פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' גרשון גרוסמן 2007
פורום אנרגיה 6: חיסכון במערכות מיזוג אוויר פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2007
פורום אנרגיה 7: ביודלקים להפקת אנרגיה ד"ר דורון גל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 8: ניהול ביקושים ואספקה פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 11: בניה חסכונית באנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
פורום אנרגיה 9: מקומה של ישראל בשוק הביואתנול העולמי פרופ' אופירה אילון, אפרת אלימלך, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 10: השפעות בריאותיות וסביבתיות של השימוש בגז טבעי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 12: אנרגיה במשק המים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
ביואתנול בישראל : היבט עולמי, מחקר, תכנון ומדיניות פרופ' אופירה אילון, חיים צבן, אפרת אלימלך, יונתן ספנסר, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און 2008
פורום אנרגיה 13: תחנות כוח סולאריות בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2009
פורום אנרגיה 14: רכב חשמלי והיברידי פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2009
פורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני 2009
פורום אנרגיה 16: רשת חשמל חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
הגדלת היצע המים בישראל ע"י צמצום פחת מים ומניעת דליפות ביוב פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, אפרת אלימלך 2009
פורום אנרגיה 18: מיזוג אויר סולארי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
מסמך המלצות לטיפול בפסולת אריזות בישראל גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, מיכל נחמני, טל גולדרט, מר עידן דורפמן, מיכל גרוסמן, פרופ' מרדכי שכטר 2010
צמצום השימוש בשקיות פלסטיק בישראל פרופ' אופירה אילון, גד רוזנטל, מיכל גרוסמן, טל גולדרט 2008
בחינה כלכלית של חוק הפקדון הנוכחי וחוק אריזות מוצע גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, נחום יהושע, יעל אתר פלד 2005
בחינה כלכלית של הרחבת חוק הפקדון למיכלים בנפח 1.5 ליטר בישראל גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, נחום יהושע, פרופ' מרדכי שכטר 2005
פורום אנרגיה 19: חיסכון באנרגיה במערכות תאורה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, מיכל נחמני 2010
פורום אנרגיה 21: שיפוץ אנרגטי של בניינים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
צרכים וסדרי עדיפות לקראת פיתוח מאוזן ושגשוג במפרץ חיפה פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, יעל רוזנפלד 2011
סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה – הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל 2011 גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, רוסלנה פלטניק, גברת הלנה פייטלסון 2011
תעופה ירוקה – סקר ספרות פרופ' יהודה חיות, אורלי נתן, אורטל פייבושנקו, פרופ' אופירה אילון 2012
פורום אנרגיה 22: תחנת כוח גרעינית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
פורום אנרגיה 23: ניצול אנרגית רוח בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - דו"ח מס' 1 - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
דו"ח 2 - מדיניות הסתגלותה של ישראל לשינוי האקלים - תקציר מנהלים פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' ארנון סופר, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' מרסלו שטרנברג, גדי יצחק קפלוטו, טל גולדרט 2012
סיכום והמלצות דיון פורום המים מס' 2 : מים וחקלאות פרופ' אברהם שביב, מיקי זיידה, ד"ר חורחה טרצ'יצקי, טל גולדרט 2011
מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע, שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, גדי יצחק קפלוטו, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' מרסלו שטרנברג, פרופ' ארנון סופר 2012
פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2012
פורום אנרגיה 26: ניצול פצלי שמן בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג 2012
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2011 פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, יערה גרינברג 2012
מים לטבע ושיקום נחלים – סיכום והמלצות דיון פורום המים מס' 3 פרופ' ערן פרידלר, מיקי זיידה, פרופ' אברהם שביב, יעל גלבוע 2013
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2012 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, אפרת כרם 2014
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2013 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, עידן ליבס 2015
עודפי תוצרת חקלאית בשדה (פירות וירקות) והשימוש המיטבי בהם פרופ' אופירה אילון, ד"ר ציפי עשת, יערית ליכט 2015
מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2014 פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס, מעיין זרביב 2015
הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא סביבה
21/11/2013 "האיראנים צריכים שמחיר הנפט יהיה 140 דולר כדי לשרוד"
18/11/2013 ישראל ירוקה: ממחזרת 44% מהנייר ויותר מחצי הבקבוקים
06/11/2013 שינויי אקלים עלולים לגרום לעלית מפלס הים ולסכן מיליוני ישראלים
23/09/2013 שקיות הפתעה
28/02/2014 מודל להתנהגות סביבתית
10/02/2014 טיפול בפסולת וזיהומים ביולוגיים – איפה לומדים את זה?
15/01/2013 שר האנרגיה והמים: תוך עשור נשיב לטבע עשרות מיליוני קוב מים בשנה
22/01/2014 ינואר שחון- שמש שקרנית
01/10/2016 מערכת פנֵאומטית שכונתית לאיסוף פסולת - פתרון כלכלי וסביבתי לאזורי מגורים בבנייה רוויה
13/04/2016 מכורים לשקיות
03/03/2016 חוק השקיות: מענישים את החלשים בגלל מיעוט המזהמים
01/12/2015 מפריז תצא הבשורה?
01/09/2015 בדיקה: האם שווה לנסוע במנהרות הכרמל?
25/08/2015 מחיר למשתכן יכניס דור שלם למעגל שיכול לקנות דירה
14/07/2015 למה העברת מערכת התכנון למשרד האוצר יכולה להיות דווקא בשורה טובה?
22/06/2015 אות הגלובוס השחור הוענק לקצא"א בגלל הזיהום בעברונה
15/06/2015 הנזק מהדליפה של קצא"א: מעל חצי מיליארד שקל
08/05/2015 בדרך לייבוש: האם אפשר להציל את ים המלח?
03/04/2015 מועצת בנימינה מתנגדת לפרויקט חשמול הרכבת
07/12/2012 מעבר לכלכלה דלת פחמן
13/11/2012 מי שומר על הציבור מרעלים בבית? אף אחד
24/10/2012 פרופ' אופירה אילון ”צמיחה ירוקה בלי תקציב מפורט לא שווה יותר מדי“
11/10/2012 מר יחזקאל פרקש ממוסד נאמן נבחר ע"י אתר "לדעת" כאחד מ-50 האנשים ש"עשו את שנת תשע"ב"
31/05/2012 "תווית סביבתית" על מוצרים תשפר את המכירות
28/04/2012 פרופ' אופירה אילון, טכניון, אונ' חיפה, אונ' ת"א: היערכות לשינויי האקלים.
26/04/2012 ביו-דלקים ותרומתם לעצמאותנו האנרגטית
15/04/2012 חסכון במים
27/02/2012 הכנת העולם לשינוי האקלים
09/01/2012 דוח: הטמפ' יעלו, שיטפונות יגברו, הגשם יתמעט
08/01/2012 ארגוני הסביבה: לא לקיצוץ בתוכנית האקלים
06/01/2012 התוכנית: הכסף שייאסף ממכירת השקיות יועבר לקרן מיוחדת שפועלת למען הסביבה / ארזת שילמת
05/01/2012 הממשלה החליטה עבורכם: תחליפו נורות - ותחסכו בחשמל
30/12/2011 הערך התיירותי של הקישון מצדיק את ההשקעה בשיקומו
28/12/2011 "האמריקנים לא מבינים מה הולך פה"
17/11/2011 בתי הזיקוק ידווחו על פליטת גזי חממה
07/11/2011 תוך שנתיים: כיל צמצמה את הזיהום ב-37%
23/10/2011 מדעי הרוח: חשמל נקי פוגע בציפורים?
17/09/2011 שלוש הצעות זכו בתחרות להתייעלות אנרגטית בטכניון
12/07/2011 תנו לשמש לעלות
08/07/2011 תקועים בזבל
29/06/2011 חיפה הגישה את מועמדותה לתחרות "10 הערים והרשויות הירוקות 2011"
29/06/2011 מים נחותים לחקלאות - בעד ונגד
18/05/2011 הוקם מרכז ידע לגיבוש מדיניות להיערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים
21/04/2011 מלח הארץ
06/04/2011 אוניברסיטאות ירוקות
01/04/2011 תנו גז לאנרגיה מתחדשת
19/02/2011 הבלוף הגדול של ארגוני הסביבה נחשף: פיתוח אנרגיה חשמלית ירוקה לא ישפיע כלל על הביקוש לנפט
11/02/2011 מדעי הדשא: הירוק צובע את הקמפוסים בישראל
03/01/2011 סוף סוף ישראל נלחמת בהתחממות כדור הארץ
28/11/2010 הממשלה אישרה: 2.2 מיליארד ש"ח לצמצום פליטות גזי החממה
24/11/2010 ועידת האקלים בקנקון, מנמיכים ציפיות
16/11/2010 התעשיינים: "חוק האריזות יעלה 700 מיליון שקל"
03/11/2010 בניה ירוקה זה רק סיסמא שיווקית
31/10/2010 חוק מיחזור האריזות עלול להיכשל בשל מחסור בתשתיות
15/10/2010 מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל - תהליך עיצוב המערך ושיטות הדיווח
13/10/2010 מחסור בתשתיות עלול לטרפד את חוק המיחזור שיחסוך 160 מיליון ש' בשנה
12/10/2010 הדוח מצא: מתקני המיחזור אינם מממשים את הפוטנציאל שלהם, עקב פסולת לא-ממוינת
30/09/2010 ההתכנות של פרוייקט מובל השלום ממפרץ אילת לים המלח
13/09/2010 חמש רשויות זכו באות "רשות ירוקה" 2010
09/08/2010 ישראל 2028: מוסד שמואל נאמן זוכה פרס איכות הסביבה של אמנת קלינטק 2010
02/08/2010 באקירוב יש איפה לתלות כביסה?
22/07/2010 להציל את הנחלים מהדגים
20/07/2010 בנייה זולה תעלה ביוקר לסביבה
17/07/2010 בדרך אל הטבע
12/07/2010 המשרד להגנת הסביבה הקים מערך דיווח לרישום פליטות גזי חממה בישראל
01/07/2010 פרויקט הפיילוט של מים אפורים צפוי להתחיל
22/06/2010 הוכרזו הזוכים בפרסי תעשיית הקלינטק
14/06/2010 גם בישראל: רישום פליטות גזי חממה
03/06/2010 הפחתת פליטת גזי החממה בישראל
03/06/2010 המשרד להגנת הסביבה מקים מנגנון רישום פליטות גזי חממה בישראל, הפיילוט יחל להיות מיושם במהלך השנה
30/05/2010 הסביבה זקוקה לאקדמיה
28/05/2010 גז כחול-לבן. ירוק?
16/05/2010 האם תעמוד ישראל בדרישות OECD?
14/05/2010 להשיב חיים לנחלי הארץ
11/05/2010 המדינה צריכה להמליץ ולא היזם
11/05/2010 מדגה נקי
08/05/2010 כמויות גדולות של שפכים עדיין מוזרמים לנחלים
04/05/2010 מוסד שמואל נאמן: בגלל החדשנות חקלאים לא מתייעלים אנרגתית
23/04/2010 אות הגלובוס הירוק הוענק למנכ"לית רשות נחל הקישון
22/04/2010 ירוק בכיסים
15/04/2010 העיתון חינם, לסביבה זה עולה ביוקר
14/03/2010 לתדלק בשמן לטיגון פלאפל או להזרים למנוע פסולת מעובדת - התחליפים הזולים לנוזל השחור
07/03/2010 מבולבלים? גם הירוקים
27/01/2010 ירידה בפליטות גזי חממה בגלל המעבר לגז טבעי
24/01/2010 המשרד להגנת הסביבה ומכון נאמן משיקים מערך רישום פליטות
18/01/2010 עיריית חיפה נערכת להוביל פיילוט ארצי להפרדה בין פסולת רטובה ליבשה
06/01/2010 לא זו השאלה: דברו על אנרגיה, לא על שקיות
04/01/2010 פנצ'ר: כך נקבר מיחזור הצמיגים בישראל
30/12/2009 זהב שחור כחול לבן
28/12/2009 סימנים שחורים לסביבה
20/12/2009 שקית הוקעה
13/12/2009 ארדן על הטיפול בהתחממות: "בממשלה לא יודעים לפעול יחד"
13/12/2009 לא פסולת. מתקן לייצור אנרגיה
12/12/2009 ד"ר אופירה אילון ממוסד שמואל נאמן בטכניון - נמצאת בוועידת האקלים
10/12/2009 ד"ר אופירה אילון - מומחית לאיכות הסביבה: נציגת מוסד שמואל נאמן
09/12/2009 עיר התקווה, הופנהגן
07/12/2009 ועידת ישראל 2009 תעסוק בקלינטק - בין קופנהגן לירושלים
07/12/2009 צה"ל מתגייס למלחמה - בגזי חממה
01/12/2009 האם תצליח ישראל לעמוד בדרישות ה-OECD
30/11/2009 תכנית האב לאיכות הסביבה
04/11/2009 אל תמהרו להיפטר מהנורות החסכוניות
20/10/2009 פרס נובל לשלום בזכות הסביבה
29/09/2009 התושבים ייקחו חלק בגיבוש תכנית האב החדשה
06/09/2009 תוצרת כחול-לבן. ומה עם ירוק?
12/08/2009 קטע מתוך התוכנית על נדל"ן ותשתיות
05/08/2009 ים המלח במצוקה, אין פתרונות קסם
12/07/2009 שטיפת מוח: רק שימוש יעיל במדיח חוסך מים
29/06/2009 התוצאה הלא צפויה של תעלת הימים
29/06/2009 בכירי הבנק בדרך לישראל לסגור פרטים
20/06/2009 ד"ר אופירה אילון בראיון לרדיו
14/06/2009 חשיפה: דיון סגור בטכניון על רכבים חשמליים
11/06/2009 מוזילים בתעריפי החשמל ומזהמים את הסביבה
19/05/2009 ללמוד מאובמה איך להנהיג בירוק
17/05/2009 עזבו אותנו משירותי מחשוב, בואו ננסה לחסוך במים
11/05/2009 ינוסח מסמך מדיניות סביבתית לניהול משק המים
11/05/2009 אם המים שלנו, למה אנו לא שותפים בהחלטות?
06/05/2009 לשחרר את המים משבי הסכסוך
01/04/2009 הכוח הירוק
31/03/2009 164 מיליון מ"ק הולכים כל שנה לאיבוד
24/03/2009 דרוש שף לאנרגיות מתחדשות
13/03/2009 הזדכו על איכות הסביבה
11/02/2009 למחזר עד הטיפה האחרונה של ה"זבל"
10/02/2009 תוכנית ההפרדה: לטפל בפסולת
09/02/2009 מומחים: מערך הטיפול בפסולת המיטבי והכלכלי ביותר הוא הפרדה בין רטוב ליבש
09/02/2009 אם תפרידו רטוב מיבש, 56% מהפסולת תמוחזר
15/01/2009 שכנים לא נחמדים
11/01/2009 האם הכלכלה תחסום את השמש?
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים