אנרגיה

פרוייקטים בנושא אנרגיה

פורום אנרגיה

מטרת פורום האנרגיה היא לקיים תשתית מקצועית בתחומי האנרגיה בישראל, ולאפשר מפגשים, רב-שיח ודיונים המעודדים קידום פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, החיסכון ושימור האנרגיה. באמצעות הפורום מגבש מוסד שמואל נאמן עמדות מקצועיות וישימות, אשר מוסכמות על מומחים ובעלי עניין בתחום ועל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים, החברים בפורום.

טכנולוגיות הסביבה: רואים רחוק רואים ירוק

נושא טכנולוגיות הסביבה הישראליות והפוטנציאל העסקי הגלום בפיתוחו ושיווקו, עולה לאחרונה תדיר על סדר היום הציבורי ונחשף רבות באמצעי התקשורת השונים. שוק הטכנולוגיות הסביבתיות נחשב כיום אחד השווקים החזקים והצומחים בעולם. היקף המסחר בשוק הסביבתי העולמי מוערך בכ – 600 מיליארד דולר בשנה, ושיעור צמיחתו מוערך בקצב גידול של 5% עד 8% לשנה. מדובר בשוק יציב, הגדל בהתמדה. מבחינת נתח שוק עולמי, שוק הטכנולוגיות הסביבתיות (קלינטק) מהווה כשליש מהשוק הסביבתי הגלובלי.

קמפוס ירוק

פרויקט הקמפוס הירוק בטכניון, המקודם זה למעלה מעשור על ידי מוסד שמואל נאמן, נועד להקנות ולהעצים ערכים בנושאי סביבה ושימורה בקרב קהילת הטכניון. מטרת הפרויקט היא לבצע מהלכים המקדמים את הסביבה הירוקה ברחבי הקמפוס, תוך התמקדות בעשייה, ולהעלות את המודעות הסביבתית של הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים בקמפוס, מתוך הבנה כי מודעות כזו תמשיך להשפיע גם מחוץ לגבולות הקמפוס, בבתים ובמקומות העבודה העתידיים של מהנדסי העתיד.

שיתוף פעולה בינלאומי באנרגיה: ישראל - ניו ג'רסי

כחלק מפרויקט השיקום של איזור ה - Meadowlands המזוהם והמוזנח בניו ג'רסי, הוחלט כי יוקצו משאבים לשימוש באנרגיה סולארית באיזור. למדינת ישראל יש שם מצוין כמדינה בה הטכנולוגיה והקידמה מביאים להישגים.

מקומה של ישראל בשוק הביו-אתנול העולמי בשיתוף עם קרן GM

נושא הביו-דלקים (BioFuels) הינו אחר הנושאים החמים ביותר בשוק האנרגיה הגלובלי ובשווקי סחורות היסוד ,(Commodities) שמקורם בייצור חקלאי. לנושא זה השלכות פוליטיות וכלכליות משמעותיות בפרט עבור המדינות המתועשות הגדולות שצורכות וסוחרות במקורות אנרגיה כיום.

ייעול השימוש באנרגיה במכון החליבה בקיבוץ עין חרוד איחוד

מטרת הפרויקט היא לבחון דרכים לחיסכון או הוזלת עלויות האנרגיה במכוני חליבה, ולהציע צעדי חיסכון הכוללים שיפורים אנרגטיים מבוססים על המשך צריכת חשמל ודלק בתוספת אפשרית של אנרגית שמש תוך עמידה בקריטריונים של כדאיות כלכלית.

רישום פליטות גזי חממה בישראל

נושא שינויי האקלים הגלובליים זוכה לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש לשינויים אלה על העולם המפותח והמתפתח. ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה (למרות היעדר מחוייבות רשמית בינלאומית על ישראל בתחום זה, בשלב הנוכחי, והקפאת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה) והיא פועלת בהתאם. לפיכך, בשנת 2010 החל פרויקט וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים.

תעופה ירוקה

נושא ה"התעופה הירוקה" מערב לאחרונה תשומת לב רבה. עדות לכך בכנסים בינלאומיים ואזוריים, בעבודות ובפרסומים רבים שמבוצעים על ידי קשת רחבה של מרכיבי ענף התעופה הכוללים בין השאר: ארגונים ומוסדות בינלאומיים העוסקים בתחום התעופה ואיכות הסביבה, גופים רגולטורים בנושא ברמת המדינות השונות, יצרני מטוסים, חברות תעופה, נמלי אוויר וגורמי מחקר. בכינוס העולמי האחרון העוסק בנושא התחממות כדור הארץ שנערך בדצמבר 2010 ב-Cancun שבמקסיקו, נושא ה"תעופה הירוקה" היה אחד המרכזיים בדיון.

סקר מחקר ופיתוח טכנולוגיות אנרגיה בישראל

לאחרונה הושלם סקר למיפוי מחקר ופיתוח של טכנולוגיות אנרגיה בישראל, אשר בוצע על ידי צוות האנרגיה והסביבה במוסד שמואל נאמן, לבקשת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (להלן: המולמו"פ). הסקר כולל מיפוי של מאמצי המחקר והפיתוח המגוונים המתבצעים באקדמיה ובתעשייה הישראליים

חינוך אדריכלי בישראל כאמצעי לקידום תכנון בר קיימא

מחקר ראשוני מראה שקיימות ואיכות סביבה אינם מהווים נושאים מרכזיים/מובילים בסטודיו האדריכלי בבתי הספר לארכיטקטורה בישראל, וזאת למרות ההסכמה הכללית בין מורי הסטודיו על חשיבותם. ידע תיאורטי ויישומי בנושאי קיימות ואיכות סביבה בהקשר אדריכלי קיים באקדמיה ובפרקטיקה. שילוב כנ"ל חיוני ברמה מכוננת של פרופיל האדריכל/ית. במסגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ובשיתוף מוסד שמואל נאמן מתקיימות סדנאות בנושא זה. נושאי הסדנאות נגזרים בהתאמה למסגרות הלימודיות של הסטודיו האדריכלי בשנים השונות.

פעילויות שונות בנושא חדשנות ותכנון אורבני

יחד עם המרכז לחדשנות, בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בהובלת פרופ' מרים ארז, הכין פרופ' שלמה מי-טל סדנא עבור מנהלים בכירים בתעשיות המסורתיות, בשם "Moving Up", במטרה לשדרג חברות בתעשיה זו כדי לייצוא ולהתחרות בשווקי העולם.

אתגרים לשימושי המים בתעשייה הגלובלית

פרויקט מחקרי זה החל בשנת 2011 בשיתוף עם ניוטק, מכון היצוא ונועד להגביר את כושר התחרות של תעשיית המים הישראלית בעולם. הפרויקט נועד למפות מגזרים תעשייתיים עתירי שימוש במים, שזקוקים לפיתוחים טכנולוגיים חדשניים כדי להקטין את צריכת המים ליחידת מוצר וכדי לאפשר שחרור המים הנפלטים תוך שימור הסביבה, כדי להאיר על צרכים לפתרונות שיאפשרו גידול העסקים וחיזוקם.

תכנית אב לאנרגיה

צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן נמנה על צוות היועצים של חברת תהל, שבשנת 2011 זכתה במכרז להקמת תוכנית אב למשק האנרגיה.

שיתוף פעולה עם מכון התקנים

כחלק מעבודה משותפת עם מכון התקנים עורך צוות הסביבה במוסד שמואל נאמן מספר מסמכים, אשר אמורים לשרת את מכון התקנים להצגת תקנון הרישום והדיווח של פליטות גזי החממה בישראל מול גורמים בארץ ובעולם.

מדיניות חדשנות בתחום אנרגיה נקיה בישראל

מטרת הפרויקט היא לנתח את לקחי המדיניות הנובעים ממאמציה המוצלחים של ישראל ליזום, לכוון ולהאיץ תהליכי חדשנות טכנולוגית בתחום האנרגיה הנקייה. הכוונה היא לזהות עקרונות בסיסיים לעיצוב מדיניות שניתן ליישם בכל קבוצת טכנולוגיות, גם במדינות שונות, בהקשרים פוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים שונים. בהתבסס על ניתוח מפורט של עקרונות אלה, הפרויקט מגבש שורה של המלצות כלליות יותר של שיטות עבודה מומלצות למדיניות חדשנות באנרגיה נקיה.

שילוב תחליפי נפט מבוססי פסולת במערך התחבורה בישראל

מחקר זה בוצע במסגרת החלטת ממשלה משנת 2011 בדבר הפעלת תכנית לאומית להפחתת התלות העולמית בנפט, ובהמשך להחלטת ממשלה נוספת משנת 2013 בנושא הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה. המחקר הוגש למשרד להגנת סביבה ולמשרד האנרגיה והמים.

שילוב רכב חשמלי והיברידי לסוגיו במערך התחבורה בישראל

מחקר זה בוצע במסגרת החלטת ממשלה משנת 2011 בדבר הפעלת תוכנית לאומית להפחתת התלות העולמית בנפט, ובהמשך להחלטת ממשלה נוספת משנת 2013 בנושא הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה. המחקר הוגש למשרד האנרגיה והמים.

ניתוח תעשיית האנרגיה המתחדשת של ישראל

פרויקט זה החל במסגרת המיזם המשותף עם יחידת ניו-טק במשרד הכלכלה ונמשך במימון מוסד שמואל נאמן והוא נעשה במסגרת המרכז למצוינות תעשייתית. מטרת הפרויקט: מינוף המובילות העולמית של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת כולל ייצור אנרגיה, שילובה במערך, חסכונות והתייעלות ופיתוח תחליפי דלקים.

הערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק בעברונה

העבודה עוסקת בהערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק מצנרת קצא"א בצומת באר אורה שאירעה ב – 3.12.14 בעקבות פניה שהגיעה מעמדות אט"ד. לפיכך העבודה עוסקת רק בניתוח הנזק שנגרם לציבור ולמשק שלא יכוסה ע"י קצא"א במסגרת מחויבותה לכיסוי העלות של פעולות מניעת ההתפשטות, סילוק המזהם ושיקום האתר.

הערכות גלובליות של פליטות מתאן ממתקני קידוח בים וחשיבותם

העבודה סוקרת, עבור המשרד להגנת הסביבה, את הרגולציה בעולם ומתודולוגיות להערכת פליטות מתאן ממגזר הגז הטבעי. בנוסף, בעבודה מוצגת חוות דעת אשר עוסקת ברלוונטיות של מתודולוגיות אלו ויישומן על מנת לבצע הערכה של פליטות מתאן ממתקני הגז הטבעי בישראל.
פרסומים בנושא אנרגיה
הנעה חשמלית והיברידית לאוטובוסים - דו"ח מסכם לאוניד טרטקובסקי, ד"ר מ. גוטמן, פרופ' (אמריטוס) יורם זבירין 1997
בחינת היתכנות הקמת חוות רוח בים - דו"ח מסכם למחקר דוד כהן, פרופ' אביב רוזן, ד"ר אילן סטר, ד"ר ניתאי דרימר, ד"ר אלי בן-דוב 2002
פורום אנרגיה 1: חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 2: מערכות משולבות ליצירת חום וחשמל (קוגנרציה) פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 3: הפקת אנרגיה מפסולת פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' יורם אבנימלך 2006
פורום אנרגיה 4: אנרגיית השמש להפקת חום פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, דבי קאופמן 2007
טכנולוגיות סביבתיות: רואים רחוק רואים ירוק פרופ' אופירה אילון, אבי טמקין - גלובס מחקרים 2007
פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' גרשון גרוסמן 2007
פורום אנרגיה 6: חיסכון במערכות מיזוג אוויר פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2007
פורום אנרגיה 7: ביודלקים להפקת אנרגיה ד"ר דורון גל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 8: ניהול ביקושים ואספקה פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 11: בניה חסכונית באנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
פורום אנרגיה 9: מקומה של ישראל בשוק הביואתנול העולמי פרופ' אופירה אילון, אפרת אלימלך, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 10: השפעות בריאותיות וסביבתיות של השימוש בגז טבעי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 12: אנרגיה במשק המים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
ביואתנול בישראל : היבט עולמי, מחקר, תכנון ומדיניות פרופ' אופירה אילון, חיים צבן, אפרת אלימלך, יונתן ספנסר, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און 2008
ייעול השימוש באנרגיה בקיבוץ עין חרוד איחוד פרופ' גרשון גרוסמן, אינג' אליעזר פרוכטר 2007
ייעול השימוש באנרגיה במכון החליבה בקיבוץ עין חרוד איחוד פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, אפרת אלימלך, אינג' אליעזר פרוכטר, ד"ר מרים לב-און, יוחאי קמחי, מיקי יונתי, נדב רז 2009
פורום אנרגיה 13: תחנות כוח סולאריות בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2009
פורום אנרגיה 14: רכב חשמלי והיברידי פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2009
פורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני 2009
פורום אנרגיה 16: רשת חשמל חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
פורום אנרגיה 18: מיזוג אויר סולארי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
פורום אנרגיה 19: חיסכון באנרגיה במערכות תאורה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, מיכל נחמני 2010
מיפוי תשתיות מחקר בישראל: מיפוי תשתיות מחקר קיימות בישראל ותשתיות מחקר בינלאומיות הפתוחות לחוקרים מישראל ד"ר דפנה גץ, דן קאופמן, ד"ר ניר בן - אהרון, ורד גלעד, בלה זלמנוביץ, יאיר אבן-זוהר, אלה ברזני, רעות מרציאנו 2010
פורום אנרגיה 21: שיפוץ אנרגטי של בניינים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
סקר מחקר ופיתוח טכנולוגיות אנרגיה בישראלjavascript:void(0) פרופ' אופירה אילון, מיכל נחמני, טל גולדרט, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, ד"ר ערן לק, יפעת ברון 2010
סדרי עדיפות לאומית בתחום איכות הסביבה – הטיפול בסוגית גזי החממה בישראל 2011 גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, רוסלנה פלטניק, גברת הלנה פייטלסון 2011
פורום אנרגיה 22: תחנת כוח גרעינית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
פורום אנרגיה 23: ניצול אנרגית רוח בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
מרכז ידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל, דו"ח מס' 2- המלצות מדיניות בתחומי מרכז הידע, שיווק בינלאומי של תוצרי מרכז הידע פרופ' אופירה אילון, פרופ' מרדכי שכטר, גדי יצחק קפלוטו, פרופ' מנפרד גרין, פרופ' חיים קותיאל, פרופ' נורית קליאוט, פרופ' מרסלו שטרנברג, פרופ' ארנון סופר 2012
פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2012
פורום אנרגיה 26: ניצול פצלי שמן בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג 2012
פורום אנרגיה 29: עיר חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג, עידן ליבס 2013
פורום אנרגיה 30: חשמל מאנרגיה סולארית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס 2013
פורום אנרגיה 31: ביומסה לאנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס 2014
טכנולוגיות להפקת תחליפי דלקים לתחבורה מפסולות - דו"ח מסכם פרופ' אופירה אילון, עידן ליבס, יערה גרינברג, שאול צבן, רונית גולובטי 2013
שילוב רכב חשמלי והיברידי לסוגיו במערך התחבורה בישראל פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס, גד רוזנטל, דנה גבאי 2014
פורום אנרגיה 34: יצור משולב של חום וחשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
שילוב תחליפי נפט מבוססי פסולת במערך התחבורה בישראל – שלב א': סקירת ספרות גד רוזנטל, פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס, דנה גבאי 2013
שילוב רכב חשמלי והיברידי לסוגיו במערך התחבורה בישראל - שלב א': סקר ספרות פרופ' אופירה אילון, יערה גרינברג, עידן ליבס, גד רוזנטל, דנה גבאי 2013
פורום אנרגיה 35: אגירת אנרגיה בייצור חשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
פורום אנרגיה 33: הרפורמה במשק החשמל בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
פורום אנרגיה 37: ביטחון באספקת אנרגיה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2016
הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס 2016
פורום אנרגיה 40: גז טבעי לתחבורה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, נעמה שפירא 2017
ידיעות מהעיתונות בנושא אנרגיה
30/09/2014 הנעה אקדמית למשק הגז
05/02/2013 הקהילייה המדעית: חילוקי דעות בנוגע למיזם פצלי השמן
06/02/2013 אנרגיה משומנת היטב
19/02/2016 בשל עיכוב חוק דודי השמש - ישראל מפסידה מיליונים
19/01/2016 רכב חשמלי או רגיל? מה החישוב שכדאי לעשות לפני הרכישה
22/06/2015 אות הגלובוס השחור הוענק לקצא"א בגלל הזיהום בעברונה
16/06/2015 התאחדות התעשיינים: "ביטול הפטור מבלו על תעשיית הביו-דיזל יביא לחיסולה"
15/06/2015 הנזק מהדליפה של קצא"א: מעל חצי מיליארד שקל
11/06/2015 שיעור נורבגי בתעשיית הגז
10/06/2015 על המדינה לעודד שימוש בקו גנרציה
26/12/2012 העתיד של משק החשמל כבר כאן: "הציבור ישלוט בצריכת החשמל שלו"
29/10/2012 פורום האנרגיה במוסד נאמן בטכניון בראשות פרופסור גרשון גרוסמן בדק את כדאיות ניצול פצלי השמן בישראל
26/04/2012 ביו-דלקים ותרומתם לעצמאותנו האנרגטית
22/01/2012 רוח רפאים
05/01/2012 הממשלה החליטה עבורכם: תחליפו נורות - ותחסכו בחשמל
28/12/2011 "האמריקנים לא מבינים מה הולך פה"
05/12/2011 לראות את התמונה המלאה קצת לפני כולם
07/11/2011 תוך שנתיים: כיל צמצמה את הזיהום ב-37%
23/10/2011 מדעי הרוח: חשמל נקי פוגע בציפורים?
26/09/2011 אנרגטיים
22/09/2011 יהיה פיצוץ?
12/07/2011 תנו לשמש לעלות
13/05/2011 דלקת
01/04/2011 תנו גז לאנרגיה מתחדשת
12/03/2011 גרוסמן: לחייב תוכן מקומי בהתקנות סולאריות
19/02/2011 הבלוף הגדול של ארגוני הסביבה נחשף: פיתוח אנרגיה חשמלית ירוקה לא ישפיע כלל על הביקוש לנפט
28/11/2010 הממשלה אישרה: 2.2 מיליארד ש"ח לצמצום פליטות גזי החממה
24/11/2010 ועידת האקלים בקנקון, מנמיכים ציפיות
03/11/2010 בניה ירוקה זה רק סיסמא שיווקית
30/09/2010 כנס ישראלי - צרפתי לאנרגיה
19/08/2010 סיסמת הנדל"ניסטים החדשה
07/08/2010 קרן לקידום טכנולוגי באנרגיה מתחדשת
02/08/2010 באקירוב יש איפה לתלות כביסה?
01/08/2010 אנרגיה גרעינית בכנס מכון ירושלים
29/07/2010 ראיון בלעדי: פרופ גרשון גרוסמן, ראש פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן
20/07/2010 בנייה זולה תעלה ביוקר לסביבה
08/07/2010 מומחי אנרגיה מצרפת וישראל דנים באפשרות לבנות כורי חשמל בארץ
06/07/2010 ד"ר אופירה אילון חוקרת בכירה במוסד נאמן פירסמה מאמר
03/06/2010 שר התשתיות הלאומיות כינס אנשי מפתח במשק החשמל במטרה לגבש מדיניות לעשור הבא בתחום האנרגיות המתחדשות
30/05/2010 החקלאים צריכים להתייעל בנושא אנרגיה
28/05/2010 גז כחול-לבן. ירוק?
16/05/2010 האם תעמוד ישראל בדרישות OECD?
11/05/2010 המדינה צריכה להמליץ ולא היזם
04/05/2010 מוסד שמואל נאמן: בגלל החדשנות חקלאים לא מתייעלים אנרגתית
22/04/2010 ירוק בכיסים
23/03/2010 אגסי ובטר פלייס בונים על עזרת המדינה
14/03/2010 לתדלק בשמן לטיגון פלאפל או להזרים למנוע פסולת מעובדת - התחליפים הזולים לנוזל השחור
07/03/2010 מבולבלים? גם הירוקים
27/01/2010 ירידה בפליטות גזי חממה בגלל המעבר לגז טבעי
22/01/2010 רשת חשמל חכמה חייבת בחשיבות לאומית ראשונה
06/01/2010 לא זו השאלה: דברו על אנרגיה, לא על שקיות
30/12/2009 זהב שחור כחול לבן
28/12/2009 סימנים שחורים לסביבה
13/12/2009 ארדן על הטיפול בהתחממות: "בממשלה לא יודעים לפעול יחד"
13/12/2009 לא פסולת. מתקן לייצור אנרגיה
12/12/2009 ד"ר אופירה אילון ממוסד שמואל נאמן בטכניון - נמצאת בוועידת האקלים
10/12/2009 ד"ר אופירה אילון - מומחית לאיכות הסביבה: נציגת מוסד שמואל נאמן
09/12/2009 עיר התקווה, הופנהגן
01/12/2009 האם תצליח ישראל לעמוד בדרישות ה-OECD
18/11/2009 תופסים שמש
04/11/2009 אל תמהרו להיפטר מהנורות החסכוניות
12/10/2009 פיתוח ישראלי חדשני בתחום ייצור הדלק הממוחזר: בקרוב -ייצור דלק למכוניות מביוב עירוני ממוחזר
23/09/2009 שעון אנרגטי: איך אפשר לחסוך 35 מיליון שקל?
15/09/2009 בקרוב בעקבות השמש
06/09/2009 תוצרת כחול-לבן. ומה עם ירוק?
12/08/2009 קטע מתוך התוכנית על נדל"ן ותשתיות
07/08/2009 הסרבנות מתפשטת די למיזוג!
12/07/2009 שטיפת מוח: רק שימוש יעיל במדיח חוסך מים
14/06/2009 חשיפה: דיון סגור בטכניון על רכבים חשמליים
11/06/2009 מוזילים בתעריפי החשמל ומזהמים את הסביבה
24/03/2009 דרוש שף לאנרגיות מתחדשות
11/01/2009 האם הכלכלה תחסום את השמש?
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים