תעסוקה

פרוייקטים בנושא תעסוקה

השקעות בהשכלה גבוהה ובמחקר מדעי וטכנולוגי: ישראל במבט משווה בינלאומי

חלקו הראשון של המחקר הוא תיאורי ברובו, ומתמקד במסלולי הפיתוח של ישראל והמדינות המפותחות. הוא בודק את ההשתנות במאפייני ההשכלה הגבוהה והצמיחה הכלכלית במדינות ה-OECD לאורך ארבע תקופות זמן. דגש מיוחד מושם על בחינת מיקומה היחסי של ישראל בתוך מדינות ה-OECD, והשוואת מעמדה למדינות קטנות אחרות כדוגמת אירלנד ופינלנד, הדומות יותר במאפייניהן לישראל. חלקו השני של המחקר הוא אמפירי בעיקרו ואומד באמצעות שני מודלים (מודל דו שלבי ומודל רגרסיה מרובה), את הקשר בין ההשקעה בהשכלה גבוהה לבין ביצועי המשקים במדינות המפותחות.

הון אנושי מדעי וטכנולוגי בישראל

המחקר הוזמן על ידי ועדת כח האדם של המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ) והתבצע במימון משותף של המולמו"פ ומוסד שמואל נאמן. מטרת המחקר היא הצגת נתונים לגבי מצב כח האדם המדעי והטכנולוגי במדינת ישראל. נתונים אלה ישמשו בסיס לגיבוש ולעיצוב מדיניות מושכלת להכשרת כח אדם מדעי וטכנולוגי לתעשייה ולאקדמיה.

אסטרטגיה לפיתוח התעסוקה בקרב הערבים בישראל

מחקר זה, שמוביל מוסד שמואל נאמן, מתמודד עם הבעיות הקשורות בתחומי הפיתוח והתעסוקה של החברה הערבית - המהווה כחמישית אוכלוסיית ישראל.

כניסת רופאות לתחום התמחות גברי (כירורגיה)

עבודה זו עוסקת בשינוי שחל בשיעור כניסת נשים לתחום ההתמחות כירורגיה בישראל בשנים בין השנים 1995 - 2005, ובגורמים הקשורים לכך על פי תפיסת הרופאות.
נתונים מהארץ ומהעולם, וכן ספרות תיאורטית בנושא, מצביעים על כך, שלמרות העלייה בשיעור השתתפות הנשים בכוח העבודה, הן עדיין נמצאות בתת ייצוג בעיסוקים שהם גבריים באופן מסורתי. לפיכך, נשים נמצאות בתת ייצוג במקצוע הרפואה בכלל, ובתחומי התמחות מסוימים, שנשלטו באופן דומיננטי על ידי גברים לאורך ההיסטוריה, בפרט.

השוברים לעולים חדשים ככלי בשוק התעסוקתי

במסגרת הפרויקט, עולים, העומדים בתנאים שהוגדרו מראש, זכאים להירשם ללימודים על פי בחירתם - במימון נרחב של משרד הקליטה. מחקר זה, הוזמן ע"י אגף התעסוקה של משרד הקליטה בשיתוף מוסד שמואל נאמן, והתמקד בבחינת פרויקט השוברים ככלי להשמת עולים שאינם מועסקים ולהעלאת רמת המקצוענות של עולים עובדים, על מנת לשפר את תנאי העסקתם. בשיטת השוברים להכשרה מקצועית, השוברים שווים סכום כסף קבוע ומאפשרים למשתתפים בתוכנית לבחור בעצמם את סוג ההכשרה והספק מתוך רשימת ספקים מורשים תוך קבלת הכוונה מיועץ תעסוקה ומימון. בפרויקט זה השתתפו כ-10,000 עולים.

מחקר מדיניות ציבורית ותעסוקה של ערבים בישראל

מטרת המחקר היא בחינת מצב התעסוקה בקרב הערבים בישראל, לרבות מצב קיים, מכשולים, הזדמנויות, ומדיניות ציבורית. בחינת מצב התעסוקה בקרב נשים ערביות, כנושא התמחות ופיתוח מדיניות ציבורית לקידום נושא התעסוקה בקרב ערבים בישראל.

האצת שילובה של אוכלוסייה הערבית בכלכלה ובעסקים בישראל

בישראל ובעולם גוברת ההכרה בחשיבות הלאומית ובדחיפות האצת שיתופם של האזרחים הערבים בכלכלת המדינה. מגוון ארגונים ממלכתיים, עסקיים וולונטריים עוסקים בנושא. לשם כך, בכוונתנו לקיים סדרה של דיונים עם הארגונים המרכזיים העוסקים בהיבט הכלכלי\עסקי של הנושא, שכן תחום זה הינו - כידוע - בעל חשיבות עליונה, חילוקי הדעות לגביו מצומצמים יחסית, והוא מאפשר הצבת יעדים בני מימוש, אשר תרומתם ניתנת להערכה ולמדידה.

Prime - Euro CV

פרויקט Euro-CV הינו חלק מפעילותה של רשת המצוינות PRIME, הפועלת במסגרת התכנית השישית של האיחוד האירופאי. לפרויקט שותפים מוסדות אקדמיים ומרכזי מחקר ממדינות אירופאיות ספרד, פורטוגל, נורבגיה, צרפת שוויץ וישראל (שמיוצגת ע"י צוות מוסד שמואל נאמן).

מחקר להערכת התוכנית "סיוע במימון שכר העולים - קידום העסקה" של המשרד לקליטת העלייה

מטרות המחקר המרכזיות היו: לזהות את הגורמים המשפיעים על תעסוקת העולים לאחר תום תקופת המימון ולאורך זמן, לבחון את ההשפעה של הפעלת התוכנית על העסקתם של עולים חדשים ולגבש המלצות עבור המשך הפעלת התוכנית.

ישראל 2028 : חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל

במסגרת המשך המאמץ ליישום הלכה למעשה של תכנית "ישראל 2028 - חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" יזם מוסד שמואל נאמן מספר פרויקטים המיועדים להכין יחד עם גורמי הממשלה תכנית יישום רב-שנתית.

פרויקט פיתוח פרוזדור תשתיות בין נמל חיפה ומעבר גבול ג'נין

המטרה של הפרויקט הספציפי שהוגש ע"י מוסד שמואל נאמן במסגרת הפרויקט הכולל היא לפתח פרוזדור תשתיות יעיל ובר קיימא בין נמל חיפה, המועצה האזורית גלבוע ומעבר הגבול ליד העיר ג'נין אשר בסמוך לו יוקמו אזור תעשיה ומרכזים לוגיסטיים משני עברי הגבול.
פרסומים בנושא תעסוקה
סקר בוגרי טכניון - מסיימי שנת 1989 דוד כהן, פרופ' מיכאל מור 1996
סיכוני טרור והשפעתם על התיירות פרופ' בנימין בנטל, שרון רגב 2010
השוברים לעולים חדשים ככלי בשוק התעסוקתי פרופ' מרים ארז, ענת רוטשטיין 2007
הדרך לשילוב ד"ר ראובן גל, איליה זטקובצקי 2012
תעסוקת חרדים – חוברת מידע ד"ר ראובן גל, איליה זטקובצקי 2012
תעסוקת חרדים – חוברת מידע מהדורה שניה איליה זטקובצקי, ד"ר ראובן גל 2013
סיפורי הצלחה ד"ר ראובן גל, יחזקאל פרקש, משה פפו 2013
ידיעות מהעיתונות בנושא תעסוקה
18/12/2013 עלייה גדולה בתעסוקת חרדים
02/03/2013 עבודתם אומנותם
28/08/2014 העסקת חרדים – הקשיים, היתרונות והערך-המוסף
18/02/2013 3,500 חרדיות מוכנות ללמוד –אך לא עושות זאת
12/02/2013 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים
31/01/2013 למה אין כמעט רופאים ומהנדסים חרדים, אבל משפטנים יש בשפע?
08/01/2014 "החרדים יתרגלו מהר למציאות הצבאית"
03/03/2016 עבודה וחברה – כתבה שנייה בסדרה
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
16/07/2015 הצלחה חלקית לשילוב חרדים באקדמיה - התוכנית אפקטיבית בעיקר לנשים
13/08/2012 אחוזי התעסוקה במגזר החרדי במגמת עלייה
12/08/2012 סקר: שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה ב-28% בתוך עשור
12/06/2012 צה"ל מציע: אחריות פלילית לראש ישיבה שישקר
05/06/2012 הלנו או לצרינו? - הדלפות מוועדת קש"ב
25/08/2011 יו"ר פרויקט תעסוקת חרדים בטכניון בחיפה על המורכבות בשוק העבודה החרדי
14/08/2011 חיפה - עיר היי טק מפוספסת
24/06/2011 יום עיון ראשון מסוגו בנושא האוכלוסיה החרדית בעולם התעסוקה
04/04/2011 למה לחפש מידע בחוץ אם כבר יש תשובות בבית?
05/01/2011 "קטר ההיי-טק לא יכול לסחוב לבדו את המשק"
30/12/2010 נשיא הטכניון לשעבר: "מכירת מכתשים לסינים - יום עצוב לתעשייה"
15/12/2010 פועלים סינים - הדור הבא
14/12/2010 פתרון לבעיה הדמוגרפית? מלגות לנשים ערביות
10/12/2010 מהפיכה חרדית שקטה
10/12/2010 מחסור חמור במהנדסים אזרחיים ביחס לפרויקטים
06/12/2010 תוכנית מרשל למזרח התיכון
01/12/2010 עבודת קודש
12/11/2010 הנושא המרכזי בכנס בשדרות: עבודה וחרדים
10/11/2010 בעוד 15 שנה יחסרו חצי מהמהנדסים הנחוצים
09/11/2010 יוסי פרחי: החרדים לא צריכים לימודי ליבה כדי למצוא עבודה
10/10/2010 הכלה היחידה של משרד האוצר
19/09/2010 צמיחת המשק היא בשורה רעה
13/09/2010 חמש רשויות זכו באות "רשות ירוקה" 2010
10/09/2010 מפץ ההייטק הגדול
25/12/2009 המדען הראשי, ד"ר אופר: הקיום של מדינת ישראל תלוי בהיי-טק
06/09/2009 תוצרת כחול-לבן. ומה עם ירוק?
20/06/2009 ד"ר אופירה אילון בראיון לרדיו
08/05/2009 סיפורי לילה
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים