מחקר ופיתוח

פרוייקטים בנושא מחקר ופיתוח

איזון חדשנות איכות ויעילות בארגוני מו"פ

מטרת המחקר הינה לזהות את הגורמים המעודדים, או מעכבים את האיזון בין חדשנות, איכות ויעילות. המחקר מבוצע בארגון מו"פ בתעשיית הביטחון הישראלית, בשתי חטיבות הכוללות 42 יחידות ארגוניות המתמחות במו"פ ו28 יחידות ארגוניות במפעלי היצור. מערך מחקר זה מאפשר לעקוב אחר תהליך הפיתוח המתחיל ביחידות המו"פ ומסתיים במפעל הייצור.

אוניברסיטאות העתיד, המחקר והמדע של ישראל

במסגרת פעילות זו, קיים המוסד, בדצמבר 2004, כנס מדעי בינלאומי תחת הכותרת: "מעבר למערכת השכלה גבוהה המונית - השוואות בינלאומיות", בשיתוף עם 'קרן חינוך ארה"ב – ישראל', שמנהלת את תכנית 'פולברייט' האמריקאית לחילופי מרצים וסטודנטים וקרן ISEF.

איכות מחקר הנדסי/מדעי בטכניון ובאוניברסיטאות אחרות בישראל בהשוואה לעולם

במהלך שנת 2007 השלים מוסד נאמן מחקר הבוחן את רמת המחקר ההנדסי בטכניון ובאוניברסיטאות בישראל בהשוואה לעולם בכלים אובייקטיביים, ככל האפשר, וכן את הכלים להערכת השפעת המחקר ההנדסי/מדעי על הכלכלה, התעשייה והחברה בישראל. המחקר, בהזמנת הטכניון, החל בשנת 2005

חזון ואסטרטגיה למחקר ופיתוח

פרויקט חזון ואסטרטגיה למו"פ הוא חלק מתכנית "חזון ואסטרטגיה לישראל 2008-2028" של המועצה למדע וטכנולוגיה ארה"ב-ישראל (USISTC). תכנית זו, בהנהגת מר אלי הורביץ (יו"ר טבע) ומר דוד ברודט, מגבשת תכנית אסטרטגית שתציב את ישראל בין הארצות המתקדמות בעולם במונחים כלכליים וחברתיים.

דיאלוג, גישור, ויצירת הסכמות: תעשייה-קהילה-רשויות

פרויקט זה נועד לקדם דיאלוג אמיתי בין התעשייה, היזמים, הציבור, הקהילות והרשויות ברמה המקומית והארצית בנושאי איכות הסביבה, מתוך הבנה כי שת"פ בין הגורמים השונים מהווה זרז לפיתוח כלכלי בר קיימא, תוך כדי שיפור סביבתי מתמיד. הפרויקט משלב חדשנות מדעית עם תרומה לחברה, לכלכלה ולסביבה, וצפוי להוות דגם לפיתוחים ויישומים נוספים בארץ ובמדינות אחרות.

הערכת תוכנית המגנטון

המחקר להערכת תכנית ה"מגנטון" נערך במהלך 2009-2008 במימון משותף של מוסד שמואל נאמן ומנהלת מגנ"ט. מטרות המחקר המרכזיות היו לבחון את התפוקות של פרויקטי ה"מגנטון" ואת הצלחתם תוך התמקדות במאפייני הפרויקטים, החוקרים מהאקדמיה וראשי הפרויקטים מהתעשייה המשתתפים בהם, לבחון את תהליכי העבודה ושיתוף הפעולה בין המשתתפים בפרויקטים מהאקדמיה ומהתעשייה, ולגבש מסקנות והמלצות אופרטיביות אשר יופנו למקבלי ההחלטות ויאפשרו לאתר את נקודות החוזק והתורפה של התכנית ולשפרה.

מו"פ ומינוף טכנולוגיות מתקדמות – ליצירת צמיחה כלכלית מתמדת ומאוזנת

תכנית זו, בהנהגת מר אלי הורביץ (יו"ר טבע) ומר דוד ברודט, מגבשת מטרה אסטרטגית שתציב את ישראל בין הארצות המתקדמות בעולם במונחים כלכליים וחברתיים. צוות המו"פ והטכנולוגיה הוא אחד מששת הצוותים בתכנית שפועל בחסות משותפת של מוסד שמואל נאמן והמועצה למדע וטכנולוגיה ארה"ב-ישראל. משימתו של צוות המו"פ והטכנולוגיה היא לעצב תכנית למדיניות אסטרטגית לעידוד החדשנות, טיפוח פעילויות מחקר ופיתוח, והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בענפי המשק, לרבות ענפי תעשיה ושירותים מסורתיים. זאת, במטרה להשיג צמיחה כלכלית מתמדת ומאוזנת, תוך צמצום פערים כלכליים וחברתיים ע"י מינוף היכולות המוכחות של ישראל בתחומי המחקר המדעי והטכנולוגי, והצלחותיה בתחומי יזמות וטכנולוגיות עילית.

מרכזי המידע של מאגדי מגנ"ט

במוסד שמואל נאמן פועל מרכז מידע ממוחשב מהגדולים ביותר בישראל. המרכז הוקם על מנת למלא את צרכי ניהול הידע ואספקת שירותי המידענות למאגדים הפועלים במסגרת תכנית מגנ"ט והוא חלק מתכנית מגנ"ט של משרד הכלכלה. מרכזי המידע מבוססים על מערכת ממוחשבת שתוכננה בהתאם לדרישות צוות מוסד שמואל נאמן ובשיתוף המאגדים.

פרויקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות

מטרת המחקר למפות את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר חדשות.
המחקר נערך במהלך שנת 2010 והתמקד בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר.

תעופה ירוקה

נושא ה"התעופה הירוקה" מערב לאחרונה תשומת לב רבה. עדות לכך בכנסים בינלאומיים ואזוריים, בעבודות ובפרסומים רבים שמבוצעים על ידי קשת רחבה של מרכיבי ענף התעופה הכוללים בין השאר: ארגונים ומוסדות בינלאומיים העוסקים בתחום התעופה ואיכות הסביבה, גופים רגולטורים בנושא ברמת המדינות השונות, יצרני מטוסים, חברות תעופה, נמלי אוויר וגורמי מחקר. בכינוס העולמי האחרון העוסק בנושא התחממות כדור הארץ שנערך בדצמבר 2010 ב-Cancun שבמקסיקו, נושא ה"תעופה הירוקה" היה אחד המרכזיים בדיון.

קניין רוחני במגזר הממשלתי: תמונת מצב

מטרת המחקר הינה יצירת תשתית לגיבוש מדיניות בנושא זכויות קניין רוחני על ידע המהווה תוצר של פעילות מו"פ במימון ממשלתי ובביצוע גופים ממשלתיים/עובדי מדינה. הכוונה לגבש המלצות לקווים מנחים לבניית אסטרטגיית ניהול קניין רוחני בהתאם ליעדי המו"פ הממשלתי והשלכות העברת ידע בבעלות ממשלתית באמצעות מסחור זכויות קניין רוחני.

מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחני

מטרת המחקר הינה יצירת תשתית לעיצובה של מדיניות מחקר, פיתוח והעברת ידע בתחום תאי הגזע. מדיניות זו נועדה לעודד חדשנות מחקרית לצד סיוע במינוף מעמדה של ישראל כמובילה בתחום זה בזירה העולמית.

תרומתו של הטכניון, באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם

רבים בעולם בכלל ובישראל בפרט, אינם מודעים לתרומה הבלתי רגילה שיש לטכניון מאז היווסדו בשנת 1924 למדע, לטכנולוגיה, לכלכלה, למשק, ולחברה בישראל וזאת בערוצים שונים בהם היא באה לידי ביטוי.
מטרת הפרויקט לזהות ולנתח את תרומתו של הטכניון באמצעות בוגריו, למשק בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם.

חדשנות במגזר השירותים

יוזמה זו של מוסד שמואל נאמן במימון משותף של מוסד נאמן ולשכת המדען במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, נועדה לבחון את החדשנות במגזר השירותים בפעם הראשונה בישראל.

מדדי התמחות ופיזור ענפיים לפעילויות מו"פ

ריכוז הפעילות המשקית במספר קטן של ענפים יכול להעיד על התמחות וניצול יתרונות יחסיים, אך גם מגביר את חשיפת המשק לסיכונים הנובעים מזעזועים טכנולוגיים וכלכליים. כדי לבחון היבטים אלה בישראל, עבודה ראשונית זו משווה את הפיזור הענפי של השקעות מו"פ, תפוקות ובקשות לרישום פטנטים בישראל למספר מדינות אחרות.

מקומן של אוניברסיטאות המחקר במערכת המו"פ הלאומית בישראל

עבודה זו נעשתה בהזמנת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ). מטרתה לחקור את ההשפעה של אוניברסיטאות המחקר במערכת המו"פ הלאומית, ואת ההשפעות ההדדיות הקיימות בין שתי מערכות אלה ליצירת ידע חדש וטכנולוגיות מתקדמות.

תשתיות למידה בתחום הננוטכנולוגיה - EduNano TEMPUS

תחום הננו טכנולוגיה הוא אחד התחומים הדינמיים המתפתחים במהירות רבה במחקר המדעי. צורכי התעשייה בתחום הננו מבחינת הידע והמיומנויות הנדרשים מבעלי המקצוע משתנים במהירות רבה. הצורך בשיתוף התעשייה בהגדרת הידע והמיומנות הנדרשות מבוגרי לימודי ננו טכנולוגיות מהאקדמיה כך שיוכלו להשתלב בצורה טובה בתעשייה וייתנו מענה הן לדרישות העכשוויות והן העתידיות הינו קריטי להצלחת ישראל להשתלב ולהוביל בתחום זה בעולם.

פיתוח בר-קיימא של חקלאות ימית בים התיכון של ישראל

לפי פרסומי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, רוב אזורי הדיג בעולם נוצלו במלואם או סובלים מדיג יתר, בעוד הביקוש למאכלי ים (דגים, רכיכות, סרטנים ואצות) הולך וגובר, בשל היתרונות התזונתיים הרבים הגלומים בהם. על מנת לענות על הפער הגדל בין הכמות המסופקת על ידי דיג לבין הביקוש למאכלי ים, ובכדי להתמודד עם משבר המזון העולמי, ממשלות ותעשיות מזון מפנות משאבים הולכים וגדלים לפיתוח חקלאות מים.

קידום המו"פ והחדשנות בפריפריה בישראל

המחקר, שהוזמן על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (מולמו"פ), נועד לספק למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות תמונת מצב בנושא השתלבותם של אזורי השוליים במדינת ישראל בפעילות המו"פ והחדשנות. עידוד החדשנות בפריפריה נתפש כמנגנון שעשוי לקדם צמיחה כלכלית שתצמצם פערים מרחביים, שבשנים האחרונות גדלים במדינת ישראל.

אונסקו 2015 : מדע וחדשנות בישראל

לבקשת אונסקו מד”ר דפנה גץ, נכתב ע”י מוסד שמואל נאמן, פרק לגבי מדע, טכנולוגיה וחדשנות (STI) בישראל. הפרק התפרסם במסגרת דו”ח אונסקו 2015 UNESCO Science Report.

מיפוי המחקר והפיתוח החקלאי בישראל

מוסד שמואל נאמן בשיתוף מחלקת המדע והחדשנות של המועצה הבריטית (שגרירות בריטניה בישראל) מובילים פרויקט משותף שמטרתו לזהות נושאים רלוונטיים בתחום חקלאות המדע, שיש להם סינרגיה ופוטנציאל גבוה לשיתוף פעולה בין מדעני בריטניה למדענים הישראלים.

חרקים בשרות האדם

לחרקים חשיבות מהותית במערכת האקולוגית בכדור הארץ וקיומם קריטי להישרדות האדם. החרקים ממלאים מגוון תפקידים בשרות האדם, כאשר מלוא הפוטנציאל של השימוש בנתיב זה, נמצא בשלבי מחקר שונים. באופן כללי, ניתן להעריך כי שוק יישומי החרקים לשירות האדם נמצא במגמת עלייה בעולם, וטומן בחובו פוטנציאל לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות.
פרסומים בנושא מחקר ופיתוח
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 1989-2001 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס 2002
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 1989-1998 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס 1999
Supercomputers In Israel - Feasibility and Alternatives פרופ' ג. שביב, פרופ' מ. וולפשטיין 1988
A Survey on the Penetration of Advanced Production Systems and Factory Automation into the Israeli Industry פרופ' בועז גולני, פרופ' אהוד לנס, פרופ' קנת פריס, ד"ר יעקב רובינוביץ, ד"ר משה שוהם, פרופ' נחום פינגר, פרופ' עמוס דרורי, ד"ר זאב בונן 1990
השפעת המחשבים על הוראה ומחקר במתמטיקה ובנושאים אחרים פרופ' לן פיסמן, פרופ' נדב לירון, פרופ' מ. וולפשטיין, פרופ' צ. ציגלר 1990
Computing and Computer Applications in Arab Countries, Report No. 6, Project No. 161 אינג' ד. גרנות, פרופ' מ. איצקוביץ, פרופ' מ. יואלי 1990
An Evaluation of the Promotion of Immigrant Entrepreneurship in the Haifa Area ד"ר נ. גומלסקי, ד. סימונס-כהן 1994
How Users Build The Innovation Partnership They Need ד"ר דפנה גץ, ברנרד כהנא 2002
תפקידו של מכון הקרמיקה והסיליקטים ותפקודו חיים קוסטינר, פרופ' אמנון פרנקל 1994
הגברת הפריון במו"פ פרופ' א. דראל, ד"ר זאב בונן 1991
מחקר ופיתוח עסקי, 2000-2001 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס 2003
מחקר ופיתוח עסקי, 1999 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס 2002
מו"פ, סובסידיות ופריון, (STE-WP-7) פרופ' שאול לאך, רוברט סאוור 2001
מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל: תשתית נתונים השוואתית ד"ר דפנה גץ, מנסור האני, פרופ' דן פלד, מריאן שומאף 2005
מה הוביל להחלטת חברי סגל בטכניון להקים חברת סטארט-אפ ? תוצאה הזדמנות עסקית ומאפייני היזמות הפרטית בקרב חברי הסגל, (STE-WP-30) פרופ' אבי פייגנבאום, ד"ר סקוט שיין, פרופ' מרים ארז, אשרת קרמר-סרבסטין, פרופ' משה גבעון 2005
חממות טכנולוגיות בישראל: מדיניות טכנולוגית בעידן ההפרטה פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' דניאל שפר, מיכל מילר 2005
טכנולוגיות סביבתיות: רואים רחוק רואים ירוק פרופ' אופירה אילון, אבי טמקין - גלובס מחקרים 2007
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (פרסום שני בסדרה) ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, יאיר אבן-זוהר, ציפי בוכניק, סיון פרנקל, מריאן שומאף, סולי פלג, נאוה ברנר, אורה שי, גליה יוחאי 2007
פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' גרשון גרוסמן 2007
מדיניות ההשקעות בתכניות מחקר ופיתוח בטחוני ד"ר אורן סתר, פרופ' אשר טישלר 2007
הקמת מנגנון למחקר ופיתוח של אמצעי לוחמה בטרור להגנת הציבור מפני טרור בתחום ה HLS- Homeland Security ד"ר ארנה ברי, פרופ' נדב לירון, ד"ר אילן קוזיאטין, שמוליק יכין, פרופ' מנואל טרכטנברג, דני ארדיטי, חמי פקר, דן ענבר 2007
כח אדם מדעי וטכנולוגי בישראל; מוגש למועצה הלאומית למחקר ופיתוח – תת הועדה לנושא כוח אדם ד"ר דפנה גץ, ציפי בוכניק, בלה זלמנוביץ, מריאן שומאף, סיון פרנקל 2007
ביואתנול בישראל : היבט עולמי, מחקר, תכנון ומדיניות פרופ' אופירה אילון, חיים צבן, אפרת אלימלך, יונתן ספנסר, ד"ר מרים לב-און, ד"ר פרי לב-און 2008
הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על כלכלת ישראל ד"ר דפנה גץ, ארקדי כצמן, בלה זלמנוביץ, דגנית פייקובסקי, ורד גלעד, יאיר אבן-זוהר 2008
הערכת ההשפעה של תעשיית החלל על כלכלת ישראל ד"ר דפנה גץ, ארקדי כצמן, בלה זלמנוביץ, דגנית פייקובסקי, ורד גלעד, יאיר אבן-זוהר 2009
סקר חדשנות בתעשיות המסורתיות בישראל פרופ' דן פלד, מאיר בן חיים, גרי לאופר 2008
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שלישית בסדרה) ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, יאיר אבן-זוהר 2010
תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית ד"ר דפנה גץ, יאיר אבן-זוהר, בלה זלמנוביץ, ד"ר ערן לק, פרופ' גדעון שפסקי 2011
תפוקות מחקר ופיתוח בישראל 2008-1990: פטנטים ישראלים בהשוואה בינלאומית ד"ר דפנה גץ, ד"ר ערן לק, אורלי נתן, יאיר אבן-זוהר, אמיר חפץ 2011
מיפוי תשתיות מחקר בישראל: מיפוי תשתיות מחקר קיימות בישראל ותשתיות מחקר בינלאומיות הפתוחות לחוקרים מישראל ד"ר דפנה גץ, דן קאופמן, ד"ר ניר בן - אהרון, ורד גלעד, בלה זלמנוביץ, יאיר אבן-זוהר, אלה ברזני, רעות מרציאנו 2010
סקר מחקר ופיתוח טכנולוגיות אנרגיה בישראלjavascript:void(0) פרופ' אופירה אילון, מיכל נחמני, טל גולדרט, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, ד"ר ערן לק, יפעת ברון 2010
מיפוי של מערכת החדשנות הלאומית בישראל פרופ' אמנון פרנקל, פרופ' שלמה מי-טל, ד"ר ערן לק, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד 2011
ניתוח חישובי של תוכניות תמיכה במו"פ פרופ' דן פלד, דגוברטו גרזה, יהל גיאת, סטיב הקמן 2013
קניין רוחני במגזר הממשלתי: תמונת מצב נורמטיבית והשוואתית ד"ר דפנה גץ, בהינה איידלמן, מרים אסוצקי, בלה זלמנוביץ, שרון בר-זיו 2012
מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחני ד"ר דפנה גץ, פרופ' ניבה אלקין-קורן, בהינה איידלמן, מרים אסוצקי, בלה זלמנוביץ, יאיר אבן-זוהר, יעל ברגמן-עשת, שרון בר-זיו, טליה פונצ'ק, דלית שגיב 2013
תפוקות מחקר ופיתוח בישראל: פרסומים מדעיים בהשוואה בינלאומית, 2011-1990 ד"ר דפנה גץ, ד"ר אבישג גורדון, ד"ר נעה לביד, יאיר אבן-זוהר, איריס אייל, אלה ברזני 2013
משלב מיפוי תשתיות מחקר ועד מפת דרכים – סקירה על נסיונן של מדינות נבחרות ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, בלה זלמנוביץ, אושרת כץ-שחם 2013
פורום אנרגיה 30: חשמל מאנרגיה סולארית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס 2013
הערכת תוכנית התשתיות של משרד המדע והטכנולוגיה ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, אושרת כץ-שחם, אלה ברזני, נועה זמר-בציר 2013
פעילות מו"פ, תשתיות וכוח אדם בתחום החלל האזרחי בתעשייה, באקדמיה ובמערכת החינוך בישראל ד"ר דפנה גץ, ציפי בוכניק, בלה זלמנוביץ, ד"ר נעה לביד, אלה ברזני, אבי בלסברגר 2015
דוח שנה א של "רמזור לצפון" פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, פרופ' עטרה שריקי, ורדה זיגרסון, ד"ר רותי סגל 2015
אונסקו 2015: מדע וחדשנות בישראל פרופ' זאב תדמור, ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, ציפי בוכניק, ד"ר ערן לק, אלה ברזני, בלה זלמנוביץ, עידן ליבס, אושרת כץ-שחם, אליעזר שיין, ד"ר נעה לביד 2016
דוח שנה א וב של "רמזור לצפון" פרופ' נצה מובשוביץ-הדר, פרופ' עטרה שריקי, ורדה זיגרסון, ד"ר רותי סגל 2016
חרקים בשרות האדם: רקע והמלצות לפעולה לעיר עפולה כמוקד לקידום התחום ד"ר גלעד פורטונה, עידן ליבס, שירי פרוינד-קורן 2016
מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת חמישית בסדרה) ד"ר דפנה גץ, פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, אלה ברזני 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא מחקר ופיתוח
03/12/2014 4 חברות שהוקמו בתמיכת משרד המדע שוות 750 מיליון שקל
07/03/2013 מי מרחיק את הנשים מההיי-טק? "היינו שמחים לקבל קו"ח מנשים - אבל פשוט אין"
12/08/2014 מחקר בטכניון: "ישראל היא סטארט־אפ ניישן בינוני מאוד"
14/05/2014 מרכזי הפיתוח הזרים: היתרון של ההיי־טק הישראלי
02/03/2014 הערכת מחקר בישראל: ראיון עם ד"ר דפנה גץ
20/01/2013 האם המחקר המדעי בישראל מידרדר?
18/02/2016 זיכויי מס על השקעה במו"פ יכולים להניב למדינה תשואה של עד 100%
31/12/2015 התרומה הסגולית של בוגרי הטכניון
07/12/2015 האם אירן בדרך לעקוף את ישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה?
22/09/2015 על אוליבר לורי שמעתם?
21/06/2015 ד"ר דפנה גץ, ראשת המרכז למדיניות מדע, טכנולוגיה וחדשנות במוסד נאמן בטכניון: על מדיניות מו"פ בישראל
21/12/2012 פעילות עירוני ה' צוינה בכנס ישראל לחברה
21/08/2012 תיעוד השפעתו של הטכניון על ישראל והעולם
23/02/2012 כל הזכויות שמורות. בבנק
27/10/2011 רגע אחרי עוד זכייה בפרס נובל: שעתו הגדולה של הטכניון הפכה לשעתו הגורלית
28/09/2011 פצצת זמן חכמה
16/07/2011 מי באמת שולט על המצאות של המהנדסים הישראלים ומי נהנה מכך?
13/05/2011 המחקר בישראל בקיפאון
16/12/2010 "ההתפלה תעשה לעולם המים את מה שעשה האינטרנט לעולם התקשורת"
15/12/2010 ישראל בנתה תשתית חלל לצורכי ביטחון, אך תרומתה לכלכלה אפסית
11/01/2009 האם הכלכלה תחסום את השמש?
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים