תשתיות

פרוייקטים בנושא תשתיות

מ"ישראל 2020" ל"ישראל 2050"

תכנית "ישראל 2020", היא פרויקט התכנון הכולל והגדול ביותר שבוצע בישראל, בהשתתפות למעלה מ-250 מבכירי הקהילה המקצועית והאקדמית, ובשיתוף 13 משרדי ממשלה ורשויות ממלכתיות. הפרויקט בוצע במשך כשבע שנים, וההשקעה הכוללת בו הייתה של למעלה ממאה שנות עבודת אדם.

פורום אנרגיה

מטרת פורום האנרגיה היא לקיים תשתית מקצועית בתחומי האנרגיה בישראל, ולאפשר מפגשים, רב-שיח ודיונים המעודדים קידום פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, החיסכון ושימור האנרגיה. באמצעות הפורום מגבש מוסד שמואל נאמן עמדות מקצועיות וישימות, אשר מוסכמות על מומחים ובעלי עניין בתחום ועל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים, החברים בפורום.

אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות בישראל לשנת 2028

הכנת התכנית נמשכה למעלה משנתיים וכללה כ-60 מומחים מתחומי העסקים, הממשל והאקדמיה שפעלו במסגרת של תשעה צוותי עבודה. התכנית האסטרטגית הלאומית הזו משלבת בין גורמים כלכליים וחברתיים שנועדו לענות על הצהרת החזון הבאה:
מדינת ישראל תהיה אחת מ-10-15 המדינות המפותחות בעולם, במונחים של ההכנסה לנפש. תתקיים בה כלכלה חופשית, מאוזנת והוגנת, הנשענת על יכולתה התרבותית, מדעית-טכנולוגית, עושר ההון האנושי, חדשנות ויזמות. המדינה תשיג כל זאת בשיתוף כל מגזריה. היא תשאף לעשות לטובת כל אזרחיה, למען איכות חייהם ולמען עתיד הדור הצעיר שלה. המדינה תשיג את כל אלה באמצעות שיתוף פעולה בין כל מגזריה, תוך שמירה על ערכיה וחיזוק דימויה של המדינה בעיני תושביה ובעיני שותפיה בעולם היהודי.

שיקום ים המלח: בחינת חלופות אפשריות לפתרון סוגיית שינויי המפלס

ים המלח, הים הנמוך ביותר בעולם והאגם המלוח ביותר בעולם, נתון כיום במצב של פגיעה סביבתית חמורה.
שאיבות המים מהירדן, הכינרת והירמוך לישראל, ירדן וסוריה, וכן שאיבת מי ים המלח למפעלי התעשיות של ים המלח בישראל ובירדן, מצמצמות בהתמדה את אספקת המים לימה. למעשה, "נגמרו" הזרימות הטבעיות לימה. ברירת המחדל, דהיינו לא לעשות דבר ולהמשיך במסלול "עסקים כרגיל", הינה החלופה היקרה ביותר- מבחינה כלכלית וסביבתית. הנזקים הסביבתיים, נזקים לתיירות ולכבישים מוערכים ב-90 מיליון דולר לשנה.

אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות

פרויקט "אסטרטגיית פיתוח תשתיות לאומיות בישראל לשנת 2028", מתוך התכנית "ישראל 2028: חזון ואסטרטגיה כלכלית – חברתית בעולם גלובאלי", מתמקד בניתוח הביקושים העתידיים לתשתיות פיזיות במדינת ישראל והיכולת להקים מערכות תשתית הולמות העונות על הביקושים הצפויים בישראל בעוד 20 שנה. כמתווה ראשוני, קבע המחקר לבחון את הביקושים החזויים של התשתיות אל מול תשריט "עסקים כרגיל", תוך הדגשת הבעיות המרכזיות והאילוצים הקשורים בהבטחת ההיצע.
הפרויקט מתייחס לתחומי התשתית הבאים: תחבורה יבשתית-כבישים ורכבות, מערך נמלי הים והאוויר, ייצור והפצת אנרגיה, תשתיות מים וסביבה ופיתוח כוח אדם נידרש והכשרתו בענפי הבינוי והתשתיות.

מרכזי המידע של מאגדי מגנ"ט

במוסד שמואל נאמן פועל מרכז מידע ממוחשב מהגדולים ביותר בישראל. המרכז הוקם על מנת למלא את צרכי ניהול הידע ואספקת שירותי המידענות למאגדים הפועלים במסגרת תכנית מגנ"ט והוא חלק מתכנית מגנ"ט של משרד הכלכלה. מרכזי המידע מבוססים על מערכת ממוחשבת שתוכננה בהתאם לדרישות צוות מוסד שמואל נאמן ובשיתוף המאגדים.

פרויקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות

מטרת המחקר למפות את תשתיות המחקר הלאומיות הקיימות ולהגדיר צרכים של חוקרים ישראלים בשדרוג והקמה של תשתיות מחקר חדשות.
המחקר נערך במהלך שנת 2010 והתמקד בציוד ובמתקנים המצויים בתשתית המחקר.

ישראל 2028 : חזון ואסטרטגיה למדינת ישראל

במסגרת המשך המאמץ ליישום הלכה למעשה של תכנית "ישראל 2028 - חזון ואסטרטגיה כלכלית חברתית בעולם גלובלי" יזם מוסד שמואל נאמן מספר פרויקטים המיועדים להכין יחד עם גורמי הממשלה תכנית יישום רב-שנתית.

מקומה של ישראל בשוק הביו-אתנול העולמי בשיתוף עם קרן GM

נושא הביו-דלקים (BioFuels) הינו אחר הנושאים החמים ביותר בשוק האנרגיה הגלובלי ובשווקי סחורות היסוד ,(Commodities) שמקורם בייצור חקלאי. לנושא זה השלכות פוליטיות וכלכליות משמעותיות בפרט עבור המדינות המתועשות הגדולות שצורכות וסוחרות במקורות אנרגיה כיום.

הגדלת היצע המים בישראל ע"י צמצום פחת מים ומניעת דליפות ביוב

במסמך מוצגים נתונים המצביעים על צריכת המים העירונית בישראל ועל כמויות השפכים המיוצרות בגין צריכה זו. נושאים אלו נבדקו לעומק בכדי להבין את פוטנציאל החיסכון במים היכול לנבוע מהשקעה במערכות התשתית של אספקת המים ובמערכות הולכת הביוב.

מדיניות פיתוח תשתיות תחבורה בישראל

המחקר התמקד בהכנת מסמך מדיניות המהווה יעוץ בנושא תוכנית אב לתחבורה בהתאם להסכם בין המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ומוסד שמואל נאמן. מטרת העבודה היא סיוע בגיבוש מדיניות שתיקבע על ידי הממשלה בנושא פיתוח התחבורה היבשתית במדינת ישראל בתחום פיתוח כבישים ומסילות ברזל וההשלכות על גורמים כלכליים, חברתיים וסביבתיים.

פורום המים

"פורום המים" שהוקם בשנת 2009 ע"י מוסד שמואל נאמן, בשיתוף רשות המים ומכון גרנד למחקר המים בטכניון, משמש כבמה לליבון וניתוח נושאים מרכזיים, במטרה לתרום לגיבוש ניירות עמדה במגוון רחב של נושאים בתחום האסטרטגיה והמדיניות.

אספקת חשמל לאוניות בנמל COLD IRONING

על ענף הספנות בכלל ועל נמלי הים בפרט, גוברים בשנים האחרונות הלחצים לפעול לשיפור איכות הסביבה ולצמצום פליטות גזי החממה. במסגרת זו, אחד הצעדים המשמעותיים לצמצום הזיהום ושיפור איכות האוויר בנמל ובסביבתו העירונית הוא העברת מקור אספקת הכוח החשמלי לאניות העוגנות לצורך פריקה וטעינה ממנועי העזר של האניות למקור כוח חופי. תהליך זה מכונה בשם ”Cold Ironing” ולחילופין On-Shore Power Supply (OPS).

פרויקט פיתוח פרוזדור תשתיות בין נמל חיפה ומעבר גבול ג'נין

המטרה של הפרויקט הספציפי שהוגש ע"י מוסד שמואל נאמן במסגרת הפרויקט הכולל היא לפתח פרוזדור תשתיות יעיל ובר קיימא בין נמל חיפה, המועצה האזורית גלבוע ומעבר הגבול ליד העיר ג'נין אשר בסמוך לו יוקמו אזור תעשיה ומרכזים לוגיסטיים משני עברי הגבול.

פעילויות שונות בנושא חדשנות ותכנון אורבני

יחד עם המרכז לחדשנות, בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, בהובלת פרופ' מרים ארז, הכין פרופ' שלמה מי-טל סדנא עבור מנהלים בכירים בתעשיות המסורתיות, בשם "Moving Up", במטרה לשדרג חברות בתעשיה זו כדי לייצוא ולהתחרות בשווקי העולם.

אתגרים לשימושי המים בתעשייה הגלובלית

פרויקט מחקרי זה החל בשנת 2011 בשיתוף עם ניוטק, מכון היצוא ונועד להגביר את כושר התחרות של תעשיית המים הישראלית בעולם. הפרויקט נועד למפות מגזרים תעשייתיים עתירי שימוש במים, שזקוקים לפיתוחים טכנולוגיים חדשניים כדי להקטין את צריכת המים ליחידת מוצר וכדי לאפשר שחרור המים הנפלטים תוך שימור הסביבה, כדי להאיר על צרכים לפתרונות שיאפשרו גידול העסקים וחיזוקם.

תכנית אב לאנרגיה

צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן נמנה על צוות היועצים של חברת תהל, שבשנת 2011 זכתה במכרז להקמת תוכנית אב למשק האנרגיה.

פסולת וכימיקלים ביתיים מסוכנים - המלצות לנהלים ומדיניות ליישום בישראל

נושא הכימיקלים והפסולת המסוכנים הביתיים, היו הנושאים המרכזיים שליוו את דוח סדרי עדיפות לאומית של מוסד שמואל נאמן. מסתבר שכימיקלים ופסולות אינם מטופלים כראוי מבחינה מוסדית ומערכתית בכל הקשור לתחום הסביבה.

הערכת תוכנית התשתיות של משרד המדע והטכנולוגיה והחלל

מחקר המשך להערכת ההשפעות קצרות וארוכות הטווח של מחקרים ומרכזי ידע, שקבלו מימון ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל בשנים 2000-2010 במסגרת תוכנית התשתיות.

מיפוי תשתיות מחקר בישראל

מוסד שמואל נאמן מבצע בשנת 2012-2013 מחקר המשך בנושא 'מיפוי תשתיות מחקר בישראל'. בשנת 2008 יצאה המולמו"פ – הועדה לתשתיות מחקר (ות"ם), באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה, למכרז לביצוע מחקר בנושא מיפוי תשתיות מחקר בישראל, שאותו נבחר לבצע צוות של מוסד נאמן. מטרת מחקר המיפוי היתה לבנות את בסיס הידע והנתונים שיאפשר למדינת ישראל לגבש מפת דרכים לתכנון, שדרוג והקמה של תשתיות מחקר.

RISIS -פרויקט FP7

חבילת עבודה מספר 9 (WP9) מהווה חלק מפרויקט RISIS
(Research infrastructure for research and innovation policy studies).
מטרת החבילה לפתח שיטת קיבוץ גיאוגרפית, המזהה ריכוזים של פעילות במרחב בתחומי המדע, הטכנולוגיה והחדשנות. תחומים אלו מהווים את עיקר העניין במסדי הנתונים של RISIS.
מוסד שמואל נאמן אחראי על התיאום בין המשתתפים השונים ב-WP9.

מנהרות הכרמל: תועלות חיצוניות

בפרויקט זה, אשר נערך עבור חברת כרמלטון המפעילה את מנהרות הכרמל, נבדקו התועלות הכלכליות והסביבתיות, הנגרמות באופן ישיר ועקיף, כתוצאה משימוש במנהרות הכרמל בהשוואה לשימוש בנתיבים חלופיים בעיר חיפה.

הערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק בעברונה

העבודה עוסקת בהערכת הנזק הכלכלי של דליפת הדלק מצנרת קצא"א בצומת באר אורה שאירעה ב – 3.12.14 בעקבות פניה שהגיעה מעמדות אט"ד. לפיכך העבודה עוסקת רק בניתוח הנזק שנגרם לציבור ולמשק שלא יכוסה ע"י קצא"א במסגרת מחויבותה לכיסוי העלות של פעולות מניעת ההתפשטות, סילוק המזהם ושיקום האתר.

הערכות גלובליות של פליטות מתאן ממתקני קידוח בים וחשיבותם

העבודה סוקרת, עבור המשרד להגנת הסביבה, את הרגולציה בעולם ומתודולוגיות להערכת פליטות מתאן ממגזר הגז הטבעי. בנוסף, בעבודה מוצגת חוות דעת אשר עוסקת ברלוונטיות של מתודולוגיות אלו ויישומן על מנת לבצע הערכה של פליטות מתאן ממתקני הגז הטבעי בישראל.
פרסומים בנושא תשתיות
שימושים וכיווני התפתחות בפלסטיקה לאריזה, חקלאות ובניה יצחק גורן, פרופ' יוסף מילץ, נחמה פזי, ד"ר משה פוטרמן 1991
הכנס לשלוחות ים ואיים מלאכותיים נוכח חופי ישראל פרופ' יורם זימלס, פרופ' גדליה שלף 1994
התשתית האווירונוטית בארצות ערב פרופ' יוסף רום, פרופ' אביב רוזן 1991
פורום אנרגיה 1: חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 2: מערכות משולבות ליצירת חום וחשמל (קוגנרציה) פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2006
פורום אנרגיה 3: הפקת אנרגיה מפסולת פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' יורם אבנימלך 2006
פורום אנרגיה 4: אנרגיית השמש להפקת חום פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, דבי קאופמן 2007
פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון, פרופ' גרשון גרוסמן 2007
פורום אנרגיה 6: חיסכון במערכות מיזוג אוויר פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון 2007
פורום אנרגיה 7: ביודלקים להפקת אנרגיה ד"ר דורון גל, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני פרופ' רחל אלתרמן, עינת גבריאלי 2008
פורום אנרגיה 8: ניהול ביקושים ואספקה פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2007
פורום אנרגיה 11: בניה חסכונית באנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
פורום אנרגיה 9: מקומה של ישראל בשוק הביואתנול העולמי פרופ' אופירה אילון, אפרת אלימלך, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 10: השפעות בריאותיות וסביבתיות של השימוש בגז טבעי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2008
פורום אנרגיה 12: אנרגיה במשק המים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2008
פורום אנרגיה 13: תחנות כוח סולאריות בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט 2009
פורום אנרגיה 14: רכב חשמלי והיברידי פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, פרופ' אופירה אילון 2009
פורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני 2009
פורום אנרגיה 16: רשת חשמל חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
פורום אנרגיה 18: מיזוג אויר סולארי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2010
פורום אנרגיה 19: חיסכון באנרגיה במערכות תאורה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, מיכל נחמני 2010
TOD – פיתוח עירוני סביב מסילת הרכבת פרופ' דני גת, פרופ' יהודה חיות, פרופ' פיטר כץ, פרופ' שלמה מי-טל, יודן רופא 2010
פורום אנרגיה 21: שיפוץ אנרגטי של בניינים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
צרכים וסדרי עדיפות לקראת פיתוח מאוזן ושגשוג במפרץ חיפה פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, יעל רוזנפלד 2011
תעופה ירוקה – סקר ספרות פרופ' יהודה חיות, אורלי נתן, אורטל פייבושנקו, פרופ' אופירה אילון 2012
אלטרנטיבות למדיניות מים לישראל פרופ' אורי שמיר, יעקב בר, נתן ארד, יצחק גל-נור, יעקב ורדי, נינה סלבסט 1985
פורום אנרגיה 22: תחנת כוח גרעינית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
פורום אנרגיה 23: ניצול אנרגית רוח בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2011
פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט 2012
פורום אנרגיה 29: עיר חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג, עידן ליבס 2013
הערכת תוכנית התשתיות של משרד המדע והטכנולוגיה ד"ר דפנה גץ, ורד גלעד, אושרת כץ-שחם, אלה ברזני, נועה זמר-בציר 2013
פורום אנרגיה 33: הרפורמה במשק החשמל בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2015
מדיניות לאומית בתחום הבינוי פרופ' ארנון בנטור 2016
בחינה של הטבות פיסקאליות לעידוד השקעות מו"פ במגזר העסקי בישראל פרופ' דן פלד, פרופ' בנימין בנטל, אבי סאסי, איליה זטקובצקי 2014
הערכת התועלות למשק ממנהרות תחבורה -מנהרות הכרמל כמקרה בוחן פרופ' אופירה אילון, ליאור שמואלי, שירי פרוינד-קורן, מעיין זרביב 2015
פורום אנרגיה 37: ביטחון באספקת אנרגיה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון 2016
ידיעות מהעיתונות בנושא תשתיות
03/12/2014 4 חברות שהוקמו בתמיכת משרד המדע שוות 750 מיליון שקל
05/02/2013 הקהילייה המדעית: חילוקי דעות בנוגע למיזם פצלי השמן
06/02/2013 אנרגיה משומנת היטב
04/02/2013 פרס ישראל בתחום האדריכלות והעיצוב ניתן לפרופ' אדם מזור
15/06/2017 מגדלי מגורים ישנים לא ערוכים לשריפות: "עלולים להגיע לקטסטרופה "
16/06/2015 התאחדות התעשיינים: "ביטול הפטור מבלו על תעשיית הביו-דיזל יביא לחיסולה"
03/04/2015 מועצת בנימינה מתנגדת לפרויקט חשמול הרכבת
29/10/2012 פורום האנרגיה במוסד נאמן בטכניון בראשות פרופסור גרשון גרוסמן בדק את כדאיות ניצול פצלי השמן בישראל
11/05/2012 רכבת ההפתעות
01/07/2011 אבדן מים הוא מותרות ששום ישוב אינו יכול להרשות לעצמו
14/02/2011 מתגלגלים יחד
31/10/2010 חוק מיחזור האריזות עלול להיכשל בשל מחסור בתשתיות
13/10/2010 מחסור בתשתיות עלול לטרפד את חוק המיחזור שיחסוך 160 מיליון ש' בשנה
29/07/2010 ראיון בלעדי: פרופ גרשון גרוסמן, ראש פורום האנרגיה של מוסד שמואל נאמן
03/06/2010 שר התשתיות הלאומיות כינס אנשי מפתח במשק החשמל במטרה לגבש מדיניות לעשור הבא בתחום האנרגיות המתחדשות
11/05/2010 המדינה צריכה להמליץ ולא היזם
09/03/2010 הכלכלנים מסכנים אותנו על הכבישים
22/01/2010 רשת חשמל חכמה חייבת בחשיבות לאומית ראשונה
17/01/2010 לנדאו: "משק האנרגיות הירוקות בישראל נמצא על פרשת דרכים"
11/01/2010 10 מיליארד שקל לתמריצים באנרגיה מתחדשת
05/08/2009 ים המלח במצוקה, אין פתרונות קסם
14/06/2009 חשיפה: דיון סגור בטכניון על רכבים חשמליים
13/03/2009 תתייבשו לכם
11/03/2009 מיליון קוב מים הולכים לאיבוד בישראל מדי שנה רק בשל דליפות בצנרת העירונית
11/03/2009 הזנחה פושעת: 164 מיליון קוב מים הולכים לאיבוד מדי שנה
25/02/2009 דו"ח: 164 מיליון קוב מים הולכים לאיבוד מדי שנה בשל דליפות בצנרת
25/02/2009 מי יציל את הכנרת? מי ידאג לחקלאים?
25/02/2009 דו"ח שהוגש לוועדת החקירה למשק המים: בזבוז אדיר מדליפות
24/02/2009 דו"ח שהוגש לוועדת החקירה: כ-164 מיליון מ"ק מים הולכים לאיבוד בשנה בשל דליפות מים שפירים ממערכת הצנרת ודליפות ביוב
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים