רישום פליטות גזי חממה בישראל

צוות הפרויקט

שינויי אקלים גלובליים זוכים לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש להם על העולם המפותח והמתפתח. ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והיא עושה מאמצים כדי לפעול בהתאם.  

המנגנון הינו וולונטרי והחל לפעול בשנת 2010  בלווי צמוד של מוסד שמואל נאמן. 

הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים. היתרונות לארגונים ולחברות המדווחות: כימות פליטות גזי החממה והפנמת נהלים להתייעלות, למזעור הפליטות ולחיסכון בכסף ובמשאבים; ניהול נכון של סיכונים עסקיים כתוצאה מפליטות גזי חממה; שיפור תדמית הארגון על ידי שקיפות ודיווח לציבור; לימוד והכנה לקראת תכניות דיווח והפחתה מחייבות בעתיד; שיפור היכולת השתלבות בשוקי סחר בפליטות גזי חממה בעתיד

מכאן, שמערך הדיווח משמש כלי בידי החברות עצמן למיקוד הפעילות הנדרשת מבחינתן לצמצום פליטות. פעילות זו מביאה, בסופו של דבר, להתייעלות אנרגטית ולחסכון כספי לארגון.

 

תהליך עיצוב הנהלים והשיטות למערך בישראל, וכן התמיכה והמעקב אחר הדיווחים מבוצעים על ידי צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן בטכניון, המשרד להגנת הסביבה ובעלי העניין. 

סרטון הדרכה להכנת קבצי דיווח וחישוב פליטות גז חממה:


פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2016 הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס
2016 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2015 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, מעיין זרביב, עידן ליבס
2015 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2014 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס, מעיין זרביב
2015 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2013 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, עידן ליבס
2014 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2012 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, אפרת כרם
2013 מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל – תקנון הפעלה והנחיות לדיווח פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט
2012 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2011 פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, יערה גרינברג
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים