רישום פליטות גזי חממה בישראל

צוות הפרויקט

נושא שינויי האקלים הגלובליים זוכה לתשומת לב עולמית בגלל ההשלכות הסביבתיות, הכלכליות והחברתיות שיש לשינויים אלה על העולם המפותח והמתפתח. ממשלת ישראל מודעת לחשיבות הפעילות בתחום הפחתת פליטות גזי החממה והיא פועלת בהתאם. לפיכך, בשנת 2010 החל פרויקט וולונטרי לרישום פליטות גזי חממה בישראל. הפרויקט מתבצע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והוא מיועד לגופים תעשייתיים, מסחריים, פיננסיים ואחרים.

המערך נכנס לתוקף באמצע שנת 2010 (שהוגדרה כשנת הפיילוט). בשנת 2014 (המדווחת בשנת 2015) דיווחו 53 ארגונים ממגוון רחב של מגזרים במשק על הפליטות שלהם. סך הפליטות מהווה למעלה משני שלישים מסך הפליטות במשק הישראלי. תהליך עיצוב הנהלים והשיטות למערך בישראל, וכן התמיכה והמעקב אחר הדיווחים בוצעו על ידי צוות הסביבה והאנרגיה של מוסד שמואל נאמן בטכניון וצוות המשרד להגנת הסביבה בשיתוף צוות עבודה רחב של בעלי העניין.

עדכונים שבוצעו במערך הדיווח (התקנון) ובקובץ האקסל בשנת 2014: הופצה רשימה של קררים נפוצים לשם עדכון טבלאות החישוב לדליפות ממערכות מיזוג אויר וקירור; אומץ צו מקדמי התחממות גלובלית עדכניים בהתאם להוראות האו"ם עבור מצאי פליטות של מדינות החברות באמנת האקלים; פורסם נוהל ביניים המאפשר לחברות לדווח ביתר פירוט את פליטות גז"ח במכלול 2 כאשר הן צורכות חשמל מיצרני חשמל פרטיים (יחפ"ים) ולא רק מחברת החשמל לישראל (חח"י); פותח קובץ אקסל ספציפי לפליטות גז"ח מציי רכב כבד שקבלו הוראות דיווח בהתאם לחוק אויר נקי; הופץ קובץ אקסל מעודכן הכולל את מקדמי הפליטה של הקררים הנפוצים, מקדמי ההתחממות הגלובלית החדשים והמאפשר דיווח פליטות במכלול 2 ממספר ספקי חשמל בנוסף לחח"י. 

סרטון הדרכה להכנת קבצי דיווח וחישוב פליטות גז חממה:

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2016 הערכת עצימות פליטות גזי חממה מייצור חשמל בישראל פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס
2016 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2015 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, מעיין זרביב, עידן ליבס
2015 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2014 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, עידן ליבס, מעיין זרביב
2015 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2013 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, עידן ליבס
2014 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2012 פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט, אפרת כרם
2013 מערך לרישום פליטות גזי חממה בישראל – תקנון הפעלה והנחיות לדיווח פרופ' אופירה אילון,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, טל גולדרט
2012 מערך לדיווח ורישום פליטות גזי חממה בישראל: סיכום דיווחי שנת 2011 פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט,ד"ר מרים לב-און,ד"ר פרי לב-און, יערה גרינברג
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים