פורום אנרגיה

צוות הפרויקט

צוות המחקר: נעמה שפירא

 

מטרת פורום האנרגיה היא לקיים תשתית מקצועית בתחומי האנרגיה בישראל, ולאפשר מפגשים, רב-שיח ודיונים המעודדים קידום פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, החיסכון ושימור האנרגיה. באמצעות הפורום מגבש מוסד שמואל נאמן עמדות מקצועיות וישימות, אשר מוסכמות על מומחים ובעלי עניין בתחום ועל מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה השונים, החברים בפורום.

לכל מפגשי פורום אנרגיה 

 

 

בתום כל מפגש של פורום האנרגיה, נכתב דו"ח, המסכם את עיקרי הדברים שעלו בדיון. הדו"ח מציג סקירת מצב אקטואלית בנוגע לפעילויות בארץ ובעולם בתחום, מציג שיקולים טכנולוגיים וכלכליים הנוגעים לנושא הנדון, ומביא את עמדות המומחים השונים בתחום – כלשונן. בכל דו"ח מוגשות מסקנות אופרטיביות ליישום הנושא שהועלה במסגרת הפורום.

 

מפגשי פורום האנרגיה הם מפגשים סגורים, אליהם מוזמנים כעשרים מומחים מן התחום הנדון.

 

 

כאמור, תמצית הדיונים המוצגים בדו"חות מיועדים למקבלי ההחלטות ולכל גורם ציבורי אחר, במטרה למנף ולקדם קבלת החלטות בתחומים חשובים אלה. מסמכי המדיניות, שהם תוצרי פורום האנרגיה, מהווים כלי עבודה בידי מומחי משרד האוצר (על אגפיו השונים), מומחי משרד האנרגיה והמים, מומחי המשרד להגנת הסביבה ועוד.

 

 

לראיון עם פרופ' גרשון גרוסמן בפורטל תשתיות, לחץ כאן.  

ראיון עם פרופסור אופירה איילון ברשת ב, בנוגע לפורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

 

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2017 פורום אנרגיה 40: גז טבעי לתחבורה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, נעמה שפירא
2017 פורום אנרגיה 39: מיקרוגריד ורשת חשמל חכמה בעידן של ייצור מבוזר ואנרגיות מתחדשות פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון, נעמה שפירא
2016 פורום אנרגיה 38: צעדים ליישום לאחר אישור מתווה הגז בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2016 פורום אנרגיה 37: ביטחון באספקת אנרגיה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2016 פורום אנרגיה 36: התייעלות אנרגטית בישראל: שדרוג מערכות פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2015 פורום אנרגיה 35: אגירת אנרגיה בייצור חשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2015 פורום אנרגיה 34: יצור משולב של חום וחשמל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2015 פורום אנרגיה 33: הרפורמה במשק החשמל בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יגאל עברון
2014 פורום אנרגיה 32: ניצול מיטבי של הגז הטבעי המקומי, לרבות סוגיית הייצוא פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס
2014 פורום אנרגיה 31: ביומסה לאנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס
2013 פורום אנרגיה 30: חשמל מאנרגיה סולארית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, עידן ליבס
2013 פורום אנרגיה 29: עיר חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג, עידן ליבס
2013 פורום אנרגיה 28: תחבורה יבשתית בת-קיימא: היבטי אנרגיה וסביבה פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג
2013 פורום אנרגיה 27: רשת חשמל חכמה כמנוע צמיחה לתעשייה בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג
2012 פורום אנרגיה 26: ניצול פצלי שמן בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, יערה גרינברג
2012 פורום אנרגיה 25: משק האנרגיה בישראל - חזון 2028 פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2012 פורום אנרגיה 24: אנרגית שמש לבנייני מגורים בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2011 פורום אנרגיה 23: ניצול אנרגית רוח בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2011 פורום אנרגיה 22: תחנת כוח גרעינית בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2011 פורום אנרגיה 21: שיפוץ אנרגטי של בניינים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2011 פורום אנרגיה 20: מערכות פוטו וולטאיות מחוברות רשת למגזר הביתי והמסחרי פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2010 פורום אנרגיה 19: חיסכון באנרגיה במערכות תאורה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט, מיכל נחמני
2010 פורום אנרגיה 18: מיזוג אויר סולארי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2010 פורום אנרגיה 17: השלכות חדירת גז טבעי למשק האנרגיה של ישראל פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2010 פורום אנרגיה 16: רשת חשמל חכמה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט
2009 פורום אנרגיה 15: התייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט, מיכל נחמני
2009 פורום אנרגיה 14: רכב חשמלי והיברידי פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט,פרופ' אופירה אילון
2009 פורום אנרגיה 13: תחנות כוח סולאריות בישראל פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט
2008 פורום אנרגיה 10: השפעות בריאותיות וסביבתיות של השימוש בגז טבעי בישראל פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט
2008 פורום אנרגיה 12: אנרגיה במשק המים פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט,פרופ' אופירה אילון
2008 פורום אנרגיה 11: בניה חסכונית באנרגיה פרופ' גרשון גרוסמן, טל גולדרט,פרופ' אופירה אילון
2008 פורום אנרגיה 9: מקומה של ישראל בשוק הביואתנול העולמי פרופ' אופירה אילון, אפרת אלימלך, טל גולדרט
2007 פורום אנרגיה 8: ניהול ביקושים ואספקה פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט
2007 פורום אנרגיה 7: ביודלקים להפקת אנרגיה ד"ר דורון גל,פרופ' אופירה אילון, טל גולדרט
2007 פורום אנרגיה 6: חיסכון במערכות מיזוג אוויר פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון
2007 פורום אנרגיה 5: צרכי המחקר באנרגיה חלופית בישראל פרופ' אופירה אילון,פרופ' גרשון גרוסמן
2007 פורום אנרגיה 4: אנרגיית השמש להפקת חום פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון, דבי קאופמן
2006 פורום אנרגיה 3: הפקת אנרגיה מפסולת פרופ' אופירה אילון, יפעת ברון,פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' יורם אבנימלך
2006 פורום אנרגיה 2: מערכות משולבות ליצירת חום וחשמל (קוגנרציה) פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון
2006 פורום אנרגיה 1: חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות פרופ' גרשון גרוסמן,פרופ' אופירה אילון
הורדות וקישורים
קישורים נלווים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים