מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל ובהשוואה בינלאומית

צוות הפרויקט

בתחילת שנות ה–2000 זיהה מוסד שמואל נאמן את הצורך בהקמת תשתית לקידום תהליך שיטתי ומתמשך של גיבוש מדיניות לאומית למחקר, לטכנולוגיה ולחדשנות.

מטרת התוכנית היא לשפר את ההבנה של מערכת המו"פ והחדשנות באמצעות תשתית של נתונים ומדדים וניתוח מגמות על פני זמן ובהשוואה בינלאומית. התשתית מאפשרת לענות על השאלה כיצד תהליכים הקשורים להתפתחות של מדע, טכנולוגיה וחדשנות תורמים להגברת ידע, עלייה בפריון, שיפור בביצועים הכלכליים, תעסוקה מקצועית, פיתוח בר קיימא ורווחה חברתית.

 עד כה יצאו ארבעה פרסומים בנושא "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית" ובימים אלה אנו עובדים על הכנת הפרסום הבא שצפוי להתפרסם בשנת 2016.

במהדורה זו, שונה מבנה הדו"ח והוא מציג תשומות ותפוקות לכל מגזר (פילוח לפי נושאים שונים) דבר שנותן תמונה ברורה ומקיפה יותר כיצד כל מגזר מתפקד על פני זמן. כמו כן, נוספו פרקים חדשים: אי שוויון מגדרי והתפלגות מרחבית ואינדקסים משולבים בינלאומיים.

תוכנית זו מהווה מקור ידע ומספקת לקובעי מדיניות תמונה רחבה ועדכנית על מצב המדע הטכנולוגיה והחדשנות בישראל. הפרסומים נכתבים בפורמט הדומה לחוברות המפורסמות על ידי גופים של מדינות אחרות בעולם והם זוכים לעניין רב ולשימוש במחקרים שונים המתבצעים במוסד נאמן ובגופים שונים בישראל.

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2016 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת חמישית בסדרה) ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, אלה ברזני
2013 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת רביעית בסדרה) ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי,ד"ר ערן לק, אלה ברזני
2013 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת רביעית בסדרה) גרסא באנגלית ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי,ד"ר ערן לק, אלה ברזני
2010 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שלישית בסדרה) גרסא באנגלית ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, יאיר אבן-זוהר
2010 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (חוברת שלישית בסדרה) ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, ציפי בוכניק, איליה זטקובצקי, יאיר אבן-זוהר
2007 מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל: תשתית נתונים השוואתית (פרסום שני בסדרה) ד"ר דפנה גץ,פרופ' דן פלד, יאיר אבן-זוהר, ציפי בוכניק, סיון פרנקל, מריאן שומאף, סולי פלג, נאוה ברנר, אורה שי, גליה יוחאי
2006 דוח לאומי במסגרת פרוייקט PRIME-ENIP על מדדים ונתונים של מדע וטכנולוגיה: ישראל ד"ר דפנה גץ, מריאן שומאף, מנסור האני, אורלי נתן
2005 השקעות במו"פ אזרחי, הון אנושי ותפוקה מדעית-טכנולוגית של מו"פ בישראל: נתונים כבסיס לדיון לגיבוש מדיניות לאומית ד"ר דפנה גץ,פרופ' ארנון בנטור, מריאן שומאף
2005 מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל: תשתית נתונים השוואתית ד"ר דפנה גץ, מנסור האני,פרופ' דן פלד, מריאן שומאף
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים