חרקים בשרות האדם

צוות הפרויקט

לחרקים חשיבות מהותית במערכת האקולוגית בכדור הארץ וקיומם קריטי להישרדות האדם. החרקים ממלאים מגוון תפקידים בשרות האדם, כאשר מלוא הפוטנציאל של השימוש בנתיב זה, נמצא בשלבי מחקר שונים. באופן כללי, ניתן להעריך כי שוק יישומי החרקים לשירות האדם נמצא במגמת עלייה בעולם, וטומן בחובו פוטנציאל לצמיחה משמעותית בשנים הקרובות.

במסגרת עבודה זו סווגו ההיבטים השונים של חרקים בשימוש האדם לכדי שלושה תחומים ראשיים:

  1. 1.     חרקים בחקלאות ולבריאות הציבור
  2. 2.     חרקים כמקור מזון והזנה
  3. 3.     מערכות וחומרים מבוססי חרקים

בישראל, העיסוק בחרקים לשירות האדם מפוזר על פני מספר מוקדים קטנים באקדמיה, בתעשייה ובעולם היזמות. מהסקירה הבינלאומית שנערכה ומהראיונות שקוימו עם אנשי מפתח בתחום, ניכר כי תחומי החקלאות והמזון הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר בטווחי הזמן המידי עד הבינוני.

במסגרת בניית תוכנית הפעולה, נבחנו מספר חלופות אפשריות להקמתו של מרכז לקידום פעילות חרקים בשירות האדם. עפולה, בהיותה מרכז עירוני המוקף בחקלאות, מתאימה להיות בסיס למרכז פעילות בנושא חרקים בשירות האדם, ואף הביעה נכונות ורצון לקדם נושא זה במסגרת המשך פיתוח פעילות מרכז היזמות שהקימה לאחרונה. ברמה הלאומית, בחינת הזווית הישראלית מעלה כי העיסוק בחרקים לשירות האדם נמצא במומנטום חיובי ומציג סממנים – גם אם ראשוניים – של תמהיל בריא של מחקר, פיתוח ותעשייה. אף כי ישנו צורך לעבור תקופת פריצת הדרך שעשויה לארוך מספר שנים, ישראל ממוצבת היטב לבניית יכולות מובילות בתחום זה ברמה העולמית, הן במישור האקדמי והן במישור העסקי.

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2016 חרקים בשרות האדם: רקע והמלצות לפעולה לעיר עפולה כמוקד לקידום התחום - אנגלית ד"ר גלעד פורטונה, עידן ליבס, שירי פרוינד-קורן
2016 חרקים בשרות האדם: רקע והמלצות לפעולה לעיר עפולה כמוקד לקידום התחום ד"ר גלעד פורטונה, עידן ליבס, שירי פרוינד-קורן
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים