הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת ע"י שותפות ציבורית- פרטית (שצ"פ/ Public Private Partnership) בישראל

צוות הפרויקט

הפרויקט נעשה בשיתוף המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה  

 

המחקר, המבוצע במסגרת מענק מחקר של השלטון המקומי – מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי בוחן את הגורמים המעכבים את הקמתם של מתקני קצה בישראל,  ובפרט, האם הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת  בשיתוף המגזר הציבורי והפרטי (שצ"פ/PPP) יכולה לתרום להסרת החסמים ולהשגת מטרות המדיניות של המשרד להגנת סביבה. 

 

המחקר נערך בשיתוף עם אפרת אלימלך, יועצת סביבתית וחוקרת במרכז לחקר משאבי טבע וסביבה. דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה.

הרשות הממשלתית למים וביוב - המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

סקירה כללית של מודל פרויקטים ציבוריים בשיתוף המגזר הפרטי

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים