מדיניות המקרקעין בישראל ומחירי הדיור

צוות הפרויקט

מוסד שמואל נאמן יזם פרויקט מחקר גישוש בתחום מדיניות המקרקעין ומחירי הדיור בישראל.  ללא מאמצי מדיניות חדשניים, בישראל ימשיכו מחירי הדיור להאמיר. מדינת ישראל ייחודית בעולם המפותח בשני "גורמי מציאות" הנוגעים לביקוש והיצע לדיור: ריבוי טבעי גבוה; גודלה של המדינה המאופיינת בצפיפות גבוהה. העיסוק במדיניות הולמת ומתאים נעשה תדיר, תוך התעלמות משני גורמים מרכזיים שבהם מתאפיינת רק ישראל מבין כל מדינות ה OECD:

  1. 1.הבעלות הלאומית על רוב המקרקעין והמוסד המנהל אותם. ישראל מאוד שונה בהקשר זה, הן בתוכן והן בהיקף. נותרו בעולם מעט מאוד מדינות מעין קומוניסטיות שבהן הקרקע כולה או אפילו רק כל הקרקע העירונית נמצאות בבעלות לאומית, כך שנושא זה הוא ליב המחקר.
  2. 2.הריכוזיות הקיצונית של מערכת התכנון והבנייה, גם אחרי הביזור המועט, שחלקו על הנייר, שבוצע לאחרונה בתיקון בחוק, וכן אי האמון הכרוני בשלטון המקומי.  נושא זה אינו נשוא המחקר בשלב הנוכחי.

לפיכך עולות מספר שאלות:

האם הסיבה למשבר הדיור היא החמרת "גורמי המציאות" שתוארו לעיל? או אולי גם המדיניות  הנוכחית של בעלות לאומית על המקרקעין (כמעט כל רזרבות הפיתוח) - כבר אינה מתאימה למדינת ישראל?

 

האם ניתן לאמוד את ההשפעה של השליטה של רמ"י על רזרבות הקרקע, על מחירי הדיור?

 

מחקר הגישוש בוחן באם ניתן לפתח דרכים חדשניות לבחון את שאלת המחקר למרות האילוצים, כאשר במחקר זה פותחו באופן ראשוני, מודלים אנליטיים-כמותיים ובאמצעות סימולציות בחנו מה היה קורה למחירי הדיור אילו רמ"י הייתה פועלת בדומה לשוק הפרטי. הבדיקה על מידגמים ומקומות בהיקף מצומצם. המימצאים הראשוניים מראים שיש מקום להמשך המחקר, בהיקף מלא. 

 

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים