חיזוק שילוב האוכלוסיה הערבית בתעשייה ובכלכלה – אסטרטגיה לאגודת הגליל

צוות הפרויקט

מוסד שמואל נאמן בשיתוף עם אגודת הגליל שהינה מרכז מו"פ איזורי הנתמך על ידי משרד המדע, פועלים יחד לחיזוק מרכז אזורי יציב ומקדם תעשיות ידע וכלכלה אחודה יהודית ערבית בצפון.

 התוכנית החלה בסוף 2015 ומטרתה למנף את יכולותיה וניסיונה של אגודת הגליל למרכז מו"פ אזורי מצטיין וכמאיץ לקידום תעשיות עתירות ידע בצפון ולהבטיח את היציבות הכלכלית של המרכז.

חיזוק המרכז יושג על ידי הגדלת התמיכה של משרד המדע ומשרד הכלכלה, וייצובו של מרכז המו"פ ארוך הטווח ותרומתו לכלכלת הגליל יושגו על ידי ארגון מחדש של המרכז.

שלבי התוכנית:

  1. ניתוח הישגי העבר המקצועיים והמינוף הכלכלי שהושג, כדי לקבל תובנות ומסקנות להמשך הדרך.
  2. ניתוח המיצוב הנוכחי של המרכז – הנכסים, הסגל, התקציבים, הפוטנציאל ותוכניות המינוף.
  3. הכנת ניר עמדה למשרד המדע ואולי למשרד הכלכלה לגבי תוכנית ארוכת טווח להפיכת המרכז למרכז מו"פ אזורי דומיננטי.
  4. הכנת תוכנית ארגון המרכז מול התקציבים המבוקשים כדי להצליח למנף את הנכסים הקיימים ואלה שייבנו במסגרת תוכנית החיזוק.
  5. חיפוש וניתוח הממשקים האזוריים עם האקדמיה כולל המכללות, מרכזי המו"פ האחרים, אזורי התעשייה, החממות, המפעלים וחברות היעד למימוש המוצרים שיפותחו.

 

שלב 1 הושלם בשנת 2015 והתכנון הוא להשלים את התוכנית ב 2016 ולעזור ביישומה בשנים הבאות.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים