מגמות עתידיות בספנות הישראלית: כוח אדם ימי

צוות הפרויקט

מחקר זה שנעשה ע"י מוסד שמואל נאמן, הוזמן על ידי רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה. מטרות המחקר התמקדו בניתוח צרכי המשק הישראלי תוך התייחסות להתפתחויות הצפויות של הספנות הישראלית והתפתחות התשתיות של נמלי ישראל. בין השאר, נושאי המחקר התמקדו בתחזית עד לסוף העשור הבא של צרכי המשק הישראלי לביקוש והיצע של ימאים, אוכלוסיית היעד לגיוס לצי הסוחר הישראלי, הסיבות העיקריות לעזיבת ימאים  משירות בים, אלטרנטיבות לשימוש בקציני הסוחר הישראלי והשוואה עם התמודדות עם הבעיות המקבילות במדינות אחרות, במיוחד במדינות אירופה.

בעשור האחרון, מספר האניות כמעט ולא השתנה, אך בשנת 2015 חלה ירידה משמעותית של אניות בבעלות ושליטה הישראלית. במקביל, מספר קציני הים הישראליים הולך ופוחת.  הסיבות  לעזיבה שונות. חלקם של הימאים והקדטים נוצר פער בין הציפיות למציאות, התקדמות איטית בסולם הדרגות והשכר ולאחרים רצון להשתלב במקצועות החוף, בקרב קציני ים המנסים להשתלב בהם לטווח ארוך. לדוגמא, רבי חובלים יכולים להשתלב כנתבים בנמלי ישראל, מפקחים טכניים, מנהלי תפעול בחברות ספנות ועוד.

הצטמקות הצי הישראלי מורידה את קרנו של הענף כמקום עבודה מובטח לטווח ארוך, בו ניתן לפתח קריירה מספקת. שלוש סיבות עיקריות היו המושכות לקריירה ימית: רמת הכנסה לצעירים, נסיעות בעולם והרפתקאות. עם הזמן, ההבדל בין השכר בין הים לחוף הלך והצטמק והנסיעות בעולם כבר לא אטרקציה.

המחקר יעסוק ב:

  • התמודדות של מדינות אחרות לתהליך הקטנת צי וצוות מקומי.
  • ההשלכות הכלכליות, מדיניות וביטחוניות של הצטמקות של צי אניות בבעלות ישראלית.
  • המלצות פעולה למדינה.    
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים