הערכות גלובליות של פליטות מתאן ממתקני קידוח בים וחשיבותם

צוות הפרויקט

העבודה סוקרת, עבור המשרד להגנת הסביבה, את הרגולציה בעולם ומתודולוגיות להערכת פליטות מתאן ממגזר הגז הטבעי. בנוסף, בעבודה מוצגת חוות דעת אשר עוסקת ברלוונטיות של מתודולוגיות אלו ויישומן על מנת לבצע הערכה של פליטות מתאן ממתקני הגז הטבעי בישראל.

 


מתאן (CH4)  נפלט לאטמוספירה ממגוון מקורות טבעיים ואנתרופוגניים, על פי מודלים אקלימיים, במונחים של פוטנציאל התחממות גלובלית  GWP (Global Warming Potential) מתאן משפיע פי 25 יותר מפחמן דו חמצני (CO2) על ההתחממות הגלובלית, כאשר מתייחסים לתחזית ל- 100 שנים.


הפקת נפט וגז בתוך הים הינה תעשייה שהולכת וגדלה בשנים האחרונות. בתהליך הפקת גז בלב הים קיים קושי בהפקה ובהובלה של הגז אל החוף, וכתוצאה מכך גז עלול להשתחרר. פליטות המתאן ממתקני הקידוח בים מהוות 25% מהפליטות בסקטור הייצור, ו- 9% מכלל פליטות מתאן בתעשיית הנפט והגז.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים