הכנת תחשיב לגביית אגרת פסולת עסקית

צוות הפרויקט

הנושא של אגרת פסולת עסקית נידון בשנים האחרונות בבתי המשפט בישראל. הנושא הובא לפתחו של בית המשפט בניסיון לקבוע האם ואיזו חבות יש לרשות המקומית בכל הנוגע לפינוי פסולת עסקית ולגביית אגרה בגין השירות.

בתי המשפט דנו במגוון סוגיות – עקרון השוויוניות; עקרון המזהם משלם; תחולה על עסקים הפטורים ממיסי עירייה; הבחנה בין סוגי פסולת שונים;  שיקולי יעילות הגבייה; נכסים המכילים בתוכם תתי נכסים (מבני משרדים/מרכזי מסחר וכו') ועוד.

הנושא הגיע לפתחן של הרשויות המקומיות אשר, בהעדר הנחייה מקצועית ברורה של משרד הפנים בנושא, נאלצות לקבוע עבור עצמן את אמות המידה. בעבודה זו נדרשנו לבחון עבור רשות מקומית שהנושא התגלגל לפתחה, ואף נידון בבית המשפט, את השאלות הבאות -

מהם העקרונות המרכזיים העומדים בבסיס גביית אגרה כזו?

מה ניתן ללמוד מ"משפט שווה", כלומר מהניסיון הנצבר בחו"ל?

מהי הסביבה הרגולטורית בישראל, כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקה העכשווית?

מהן דרכי הפעולה האפשריות ליישום מנגנון אגרה ומהו המודל המיטבי במקרה הבוחן נשוא העבודה?

כיצד יש לחשב את אגרת הפסולת העסקית, באופן שישקלל את כלל השיקולים והעקרונות שנסקרו בעבודה?

 

המחקר נערך בשיתוף עם אפרת אלימלך, יועצת סביבתית וחוקרת במרכז לחקר משאבי טבע וסביבה. דוקטורנטית בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים