ניתוח תעשיית האנרגיה המתחדשת של ישראל

צוות הפרויקט

 

פרויקט זה החל במסגרת המיזם המשותף עם יחידת ניו-טק במשרד הכלכלה ונמשך במימון מוסד שמואל נאמן והוא נעשה במסגרת המרכז למצוינות תעשייתית. מטרת הפרויקט: מינוף המובילות העולמית של ישראל בתחום האנרגיה המתחדשת כולל ייצור אנרגיה, שילובה במערך, חסכונות והתייעלות ופיתוח תחליפי דלקים. 

העבודה החלה ב-2014 וסקרה ומיפתה את המגמות בעולם, את התעשייה הישראלית ואת היתרונות היחסיים שלה מול המגמות הגלובליות. העבודה המשיכה לזיהוי החסמים הנוכחיים ולגזירת המלצות למדיניות המאפשרת לבסס תעשייה ישראלית משגשגת בתחום זה.

במהלך השנה התפרסם דו"ח המפרט מה הן המגמות העולמיות כיום בסקטור, מציג עדכון של המצב כיום בישראל היתרון היחסי בתעשיית האנרגיות המתחדשות בישראל, מציג את הכלים העומדים לרשות התעשיינים, מזהה חסמים במימוש ההזדמנויות הטכנולוגיות והעסקיות עבור התעשייה הישראלית וגוזר המלצות למדיניות תומכת. בנוסף, גובש מאגר נתונים המכיל את כל חברות הישראליות העוסקות כיום בתחום האנרגיות המתחדשות בקטגוריות שונות.

ב-2015 הורחב בסיס התונים של הדוח ופורטו המלצות אופרטיביות לפתרון החסמים ועדכון מדיניות. דוח סופי המפרט עבודה זו הופץ. בנוסף, העבודה הוצגה ביוזמת משרד הכלכלה לפורום בין משרדי רחב.

לקראת יישום החלטות צמצום הפליטות שהתקבלה בפריז בדצמבר 2016, ההתעניינות בהמלצות הדוח גדלו והפרויקט הוצג גם למשרד האוצר, במטרה לנצל את ההזדמנות למימון התוכנית שהומלצה על ידנו.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים