הפוטנציאל למצוינות במתמטיקה ופיזיקה במערכת החינוך החרדית בישראל

צוות הפרויקט

ראש הפרויקט: ד"ר ראובן גל

במהלך המחקר יערכו איסוף ומיפוי של נתונים על האוכלוסייה החרדית ושל מדדים כמותיים, וכן תיערך תחזית דמוגרפית לגבי מערכת החינוך החרדית. המידע יכלול נתונים לגבי תלמידים, מסלולי הלימוד שבחרו (בדגש על הקבוצה שניגשת לבחינות הבגרות במתמטיקה ובמדעים ברמת חמש יחידות), זרמי החינוך השונים הפועלים בקהילה החרדית, תכניות הלימודים והמורים.

בשלב שני יבוצע ניתוח איכותני שישפוך אור על מדדים אלה ויתמקד בשיקולי התלמידים, המורים, ההורים, ובתי-הספר בבואם להחליט האם לקיים מגמות מתמטיקה ומדעים ברמת חמש יחידות והאם לבחור בהן. המחקר יברר מהם המכשולים המשפיעים על ההחלטה וכיצד מגיבה הסביבה להחלטות אלה.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים