יחסים אקדמיים בין ישראל לארה"ב

צוות הפרויקט

ICC – (Israel Coalition on Campus) היא רשת ארצית של סטודנטים, סגל, ואנשי מקצוע ששמה לה למטרה לחזק את התנועה הפרו-ישראלית בקמפוסים ברחבי ארה"ב. מחלקת המחקר של ICC פנתה אל מוסד שמואל נאמן בבקשה לבצע סקירה של התפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב בעשור האחרון.

במהלך שנת 2015 הגיש מוסד שמואל נאמן ל- ICC דו"ח המתאר מגמות בהתפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב בעשור האחרון, כפי שהן משתקפות בשינויים שחלו בתפוקות המחקר המשותפות לחוקרים אמריקאים ולחוקרים ישראלים. בין הנושאים שנבחנו: מגמות כמותיות בתפוקות מחקר משותפות, תחומים מובילים בתפוקות מחקר משותפות, מוסדות מובילים בתפוקות מחקר משותפות ועוד. דגש מיוחד ניתן לתחומי מדעי החברה והרוח.

בימים אלו מבצע מוסד נאמן בחינה של התפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב במישור של תכניות סטודנטים ללימודים בחו"ל, קרי תכניות חילופי סטודנטים, study abroad והכרה הדדית בנקודות זכות. במסגרת חלק זה של המחקר מתבצע איסוף נתונים כמותיים לגבי מספר סטודנטים שהשתתפו בתכניות אלו בשנתיים האחרונות, וכן מתבצע מחקר איכותני במטרה לתאר מגמות ושינויים שחלו בתוכניות אלו במהלך העשור האחרון.

עם סיום הפרויקט יוגש דו"ח אינטגרטיבי ובו תמונה רחבה של היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב והשינויים שחלו בהם בעשור האחרון.

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2016 יחסים אקדמיים בין ישראל לארה"ב ד"ר דפנה גץ, אושרת כץ-שחם, בהינה איידלמן, אלה ברזני
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים