הוראה המונית מקוונת: חדשנות משבשת באוניברסיטאות? תמונת מצב ומבט לעתיד

צוות הפרויקט

ראש הפרויקט: פרופ' אורי קירש

מטרת העבודה לבחון ולהבהיר היבטים הנוגעים לקורסים המקוונים רבי המשתתפים (Massive Open Online Courses, MOOCs) – להציג תמונת מצב, להעריך את התפתחותם והשפעתם על האוניברסיטאות. פרקי העבודה עוסקים בנושאים הבאים:

  • התפתחותה של ההוראה המקוונת. מוצגות נקודות ציון עיקריות ומתוארים מאפייני קורסי MOOCs. מוצגים סוגי הקורסים, ומתוארים נתונים שונים הנוגעים להם.
  • היבטים אקדמיים. מתוארים דגמי הוראה ולמידה, והרציונל הפדגוגי של הקורסים.  נדונות סוגיות אקדמיות שונות, מתוארים יתרונות פוטנציאליים, חסרונות וחולשות.
  • היבטים כלכליים. מתוארות נקודות מבט הלומדים והמוסדות, ונדונות סוגיות הנוגעות למודלים עסקיים והשפעות כלכליות של התפתחות קורסי MOOCs.
  • חדשנות משבשת באוניברסיטאות. נדונים היבטים הנוגעים לשיבוש המודל העסקי, והשפעתו על מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל – ועל האוניברסיטאות בפרט.
  • מבט מסכם והערכות לעתיד. מתואר מבט מסכם על שלבי התפתחותם של הקורסים, ומוצגות הערכות באשר לאופי התהליך והשפעתו על עתידה של ההשכלה הגבוהה.
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים