עירוניות וצבא – היילכו השניים יחדיו?

צוות הפרויקט

המחקר, שהחל בראשית שנת 2015 ואמור להימשך שנתיים, בוחן את השפעת המעבר הצפוי של מחנות צה"ל לנגב על חיזוק המרחב העירוני באזורו של מטרופולין באר שבע. העתקת המחנות נתפשת כמנגנון מרכזי לפיתוחו הכלכלי של הנגב וככלי לצמצום פערים חברתיים-כלכליים בין מרכז לפריפריה. המעבר הצפוי נושא בחובו, למשל, פוטנציאל לחזק את ערי הנגב במטרופולין באר שבע. המחקר בוחן זאת על רקע העדוּת בספרות המקצועית, המראה שלפעילות הצבא יכולה להיות גם השפעה הפוכה: הגדלת אי-השוויון הפנים אזורי. המחקר מתמקד על כן בהשפעת המחנות על חיזוק המגזר העירוני בנגב ועל האינטגרציה החברתית בו, או להיפך: בעידוד הזחילה העירונית ומגמות של הדרה מרחביים.

המחקר, בוחן את ההיצע התכנוני המיועד למגורים ואת הביקוש להם. בְּצד ההיצע נבחן התכנון באזור המחקר, באמצעות תפישת מדיניות הפיתוח העירונית-אזורית ביחס למעבר הצפוי של מחנות הצבא לנגב. שיטת המחקר, כוללת ראיונות עם בעלי עניין בממשלה, ברשויות מקומיות ובקרב מנהיגות אזרחית הנוגעת בדבר. בצד הביקוש, נעשה שימוש בארבעה מערכות סקרים, אשר בודקים את נכונותן של כמה קבוצות אוכלוסייה רלוונטיות לחיות בנגב. הקבוצות הן: אנשי ונשות צבא קבע (ובני הזוג), הקשורים בבסיסי אמ"ן ואגף התקשוב, העתידים לרדת דרומה; משפחות (אזרחיות) ממרכז הארץ; סטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון, וצעירים תושבי הנגב. בדיקה כוללת, גם נכונות להגר ולחיות בנגב במסגרת הסדרי מגורים קבוצתיים וקהילתיים. חלק נוסף במחקר בוחן את סיכוי הגירתן של משפחות מקבוצות האוכלוסייה השונות שעתידות להידגם. באמצעות אמידה סטטיסטית ייבחן, למשל, ההבדל בסיכוי לבחור בין ישובים עירוניים ותיקים (עיירות פיתוח) לבין ישובים פרבריים.

המחקר, הנעשה בשיתוף פעולה עם צוות באוניברסיטת בן גוריון, הינו בעל חשיבות בהבנת הקשר שבין פעילות צה"ל בנגב לבין פיתוח עירוני בר קיימא. תרומה נוספת לחזית הידע תהיה למחקר באותם נושאים שעוסקים בממשק שבין עירוניות, פיתוח מרחבי וצדק חברתי.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים