עץ החרוב: פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר הפנסיה הקשור להחלטות בהווה ובעתיד

צוות הפרויקט

פרויקט עץ החרוב, מציע פתרון ארבע-ראשי רדיקלי ומערכתי למשבר הפנסיה בישרלא וגם בעולם. בעבודה  מראים החוקרים כי משבר הפנסיה אינו רק בעיה של פנסיה, הוא למעשה משבר כלכלי מערכתי הקשור לצמיחה איטית, פריון נמוך, שיעור חיסכון נמוך והשקעות הון נמוכות.

בחוקרים במחקר זה מראים כיצד השקעה שנתית צנועה יחסית, השווה בערך לחצי אחוז מהתמ"ג, יכולה לספק "מענק בלידה" ובנייה של קרנות-על, ובכך לייצר משאבים אשר ימנעו את עוני הקשישים בעת פרישתם ואת  הקונפליקט הבין-דורי העלול להתפתח כאשר הדורות הצעירים ייאלצו לשאת בנטל מיסים כבד יותר, כדי לשלם את קצבאות הפנסיה.

מאמר אקדמי בנושא זה הוכן והוגש ל- The Journal of Organizational Transformation and Social Change

הפרויקט מומן במלואו על ידי משה גרסטנהבר. 

 

בלוג:

פוסט 1 : https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1575267705833602:0

פוסט 2 : https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1576213615739011:0

פוסט 3:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1587260521300987:0

פוסט 4:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1597289580298081:0

פוסט 5:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1632558373437868:0

פוסט 6:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1636753289685043:0

פוסט 7:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1663287563698282:0

פוסט 8:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1669689469724758 

פוסט 9:  https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1679850292042009

פוסט 10: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1686526758041029

פוסט 11: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1692043304156041

פוסט 12: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1714471861913185

פוסט 13: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1716653365028368

פוסט 14: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1722552277771810

פוסט 15: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1724717897555248

פוסט 16: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1731695046857533

פוסט 17: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1737662562927448

פוסט 18: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1740125516014486

פוסט 19: https://www.facebook.com/NeamanInstitute/posts/1745344288825942

 

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2015 עץ החרוב - פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר מימון הפנסיה (אנגלית) פרופ' משה גרסטנהבר,פרופ' שלמה מי-טל, ציפי בוכניק
2015 עץ החרוב - פתרון מערכתי, מהפכני ורדיקאלי למשבר מימון הפנסיה (עברית) פרופ' משה גרסטנהבר,פרופ' שלמה מי-טל, ציפי בוכניק
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים