תשתיות למידה בתחום הננוטכנולוגיה - EduNano TEMPUS

צוות הפרויקט

תחום הננו טכנולוגיה הוא אחד התחומים הדינמיים המתפתחים במהירות רבה במחקר המדעי. צורכי התעשייה בתחום הננו מבחינת הידע והמיומנויות הנדרשים מבעלי המקצוע משתנים במהירות רבה. הצורך בשיתוף התעשייה בהגדרת הידע והמיומנות הנדרשים מבוגרי לימודי ננו טכנולוגיות מהאקדמיה, כך שיוכלו להשתלב בצורה טובה בתעשייה וייתנו מענה הן לדרישות העכשוויות והן העתידיות , הינו קריטי להצלחת ישראל להשתלב ולהוביל בתחום זה בעולם.

פרויקט EduNano נערך במסגרת טמפוס - תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה במדינות מזרח אירופה, מרכז אסיה, מערב הבלקן, צפון אפריקה והמזרח התיכון. מוסד שמואל נאמן, משתתף בפרויקט ביחד עם מרכזי הננו של אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אוניברסיטת בר-אילן, הטכניון, מכון ויצמן למדע וחברת אלביט מערכות. כמו כן, משתתפים בפרויקט האוניברסיטה הטכנית של סופיה בבולגריה, הפולטיכניקום של טורינו באיטליה והמכון הטכנולוגי של גרינובל בצרפת.

במסגרת הפרויקט נבנות תשתיות ללמידה מקוונת, קורסים בתחום הננו טכנולוגיה לתואר שני, קורסי הדרכה לתעשייה ולשימוש במכשור מתקדם, קורסים לקידום תדמית תעשיות הננו ותוצרי תעשייה מבוססי ננו. הקורסים ישמשו את כל האוניברסיטאות השותפות למחקר וחברות בתחום הננוטכנולוגיה. כל אוניברסיטה המשתתפת בפרויקט מפתחת קורסים בתחומים שהיא מתמחה בהם ותורמת בכך לבניית מאגר קורסים באיכות גבוהה.

בשנת 2014-2015 מוסד שמואל נאמן העביר סקר בקרב חברות תעשייה בתחום הננו, שמטרתו היתה להעריך את הצורך של החברות בקורסים שיפותחו במסגרת הפרויקט. ניתוח הנתונים שנאספו בסקר נכלל בדו"ח הביניים של הפרויקט.

 פגישת צוות הפרויקט נערכה בבולגריה ב-14-17 ליולי 2015. בפגישה נערכה סקירה של מצב הפרויקט, ניתן משוב לגבי דו"ח הביניים ונעשה תכנון של המשך הפרויקט.

 

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים