שדרוג המערכת הכלכלית בצפון

צוות הפרויקט

ראש הפרויקט: ד"ר גלעד פורטונה

באמצע שנת 2014 הונע מיזם המשותף למוסד שמואל נאמן ולמשרד הכלכלה, שמטרתו גיבוש תכנית לשיפור מהותי של המערכת הכלכלית בצפון ושינויה לכדי מערכת אחודה, צומחת וברת קיימא. במהלך שנת 2015 הושלם הפרויקט והוגש דו"ח מסכם הכולל ניתוח המצב הכלכלי והחברתי בצפון, והמלצות לשיפור ושדרוג.

 

יעדי התכנית כפי שגובשו: צמיחת המערכת הכלכלית בצפון, הבאה לכדי שיפור מהותי במצב הסוציו-אקונומי של אוכלוסיות הצפון, קידום כלכלה משותפת של האוכלוסייה הערבית והיהודית בצפון, מימוש פוטנציאל האוכלוסייה הערבית כמנוף לצמיחה, שינוי מגמת ההגירה השלילית מהצפון ומשיכת אוכלוסייה חזקה.

 

במסגרת התכנית נותחו וגובשו, הערכת המצב הכלכלי והחברתי בצפון על ידי איסוף נתונים ומפגשים עם גורמים מובילים בצפון. לפי הניתוח של צוות הפרויקט גובשו המלצות למחוללי שינוי ומנועי צמיחה לא ליניאריים.

עוגנים תשתיתיים-מחוללי שינוי: העברת המשאו"ת של צה"ל צפונה, הרחבת נמל חיפה-נמל הצפון, הקמת שדה תעופה בין לאומי, ותחבורה- קידום ומינוף פרויקטי התחבורה בצפון כמנוף כלכלי וחברתי לכל המגזרים.

מנועי צמיחה: הקמה וקידום אשכול מדעי החיים בצפון, קידום אשכול תעשיית מים, קידום חדשנות ופריון בתעשייה הקלאסית בצפון, שילוב המגזר הערבי בכלכלת הצפון ככלכלה משותפת וכמנוע צמיחה, קידום תיירות וצליינות בצפון, פיתוח אוכלוסיית החרדים בצפון כקהילה יצרנית וקידום עסקים קטנים ובינוניים בצפון.

 

במהלך אפריל 2015 הושלמה הצעת תכנית לצפון הכוללת את מחוללי השינוי ומנועי הצמיחה לעיל והוגש דו"ח מסכם למשרד הכלכלה.

במשך השנה פע מוסד שמואל נאמן לחיזוק פרויקטי התשתית שהוצעו וליישום מנועי הצמיחה שהומלצו.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים