מודל הגיוס לצה"ל: בחינת חלופות וחידושים

צוות הפרויקט

מטרתנו הינה לארגן 'שולחן עגול' בו ישתתפו מומחים בעלי ידע, מידע ועמדה לגבי כלל ההיבטים של מודל הגיוס --  חברתי, פוליטי, צבאי, אסטרטגי, כלכלי ופסיכולוגי.  ב'שולחן' יועלו מגוון רחב של דעות ועמדות לגבי מודל הגיוס של צה"ל, יוצגו חידושים בנושא זה וייבָּחנו חלופות אפשריות.  שולחן עגול זה יספק מידע שימושי עבור כנס בן יום, בו ישתתפו מקבלי החלטות וקובעי דעה.  מוסד נאמן יפרסם דו"ח בסוף תהליך זה.

 

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2014 מודל הגיוס לצה"ל: חלופות וחידושים. סיכום דיוני שולחן עגול ברוח בן-גוריון. ד"ר ראובן גל,פרופ' שלמה מי-טל
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים