אתגרים לשימושי המים בתעשייה הגלובלית

צוות הפרויקט

ראש הפרויקט: ד"ר גלעד פורטונה

פרויקט מחקרי זה החל בשנת 2011 בשיתוף עם ניוטק, מכון היצוא ונועד להגביר את כושר התחרות של תעשיית המים הישראלית בעולם. הפרויקט נועד למפות מגזרים תעשייתיים עתירי שימוש במים, שזקוקים לפיתוחים טכנולוגיים חדשניים כדי להקטין את צריכת המים ליחידת מוצר וכדי לאפשר שחרור המים הנפלטים תוך שימור הסביבה, כדי להאיר על צרכים לפתרונות שיאפשרו גידול העסקים  וחיזוקם.

הסתכלנו על תעשיות גלובליות שהן עתירות מים ושחסמי הגידול שלהן ניתנים לפתרון משמעותי ע"י שיפור טכנולוגיות מים, למשל תעשיית הפקת הנפט או הגז. היום, הצורך בכמות מים כל כך גדולה בולמת את ההפקות. ככל שהבאר יותר עמוקה כך יותר נדרשים מים ויותר יקר להפיק את הנפט או הגז. העולם תמיד הלך למקורות היותר זולים להפקת הנפט והגז, והיום בלית ברירה הולכים למקומות היותר יקרים (כמו ארה"ב, למשל), כשאחת הסיבות המרכזיות לעלות הגבוהה היא הכמות האדירה של מים שנדרשת בתהליך והטיפול שהם צורכים.

הפרויקט כולל מיפוי תעשיות המים שיכולות להתמודד עם האתגרים, קישור התעשיות לאתגרים שזוהו וייזום מפגשים עם החברות והדרכה בסמינרים ייעודיים. המחקר מתמקד בשישה מגזרים עסקיים של תעשיות גלובליות עתירות מים שזוהו כבעלי חסמי גידול המחייבים שיפור וחדשנות בטכנולוגית המים:

1)      גז ונפט

2)      מכרות

3)      תעשיית הפרמצבטיקה

4)      עיבוד מתכת כבדה

5)      תעשיית המוליכים למחצה

6)      תעשיית המזון

הפרויקט נועד להעמיק את ההבנה של כל מגזר, תוך זיהוי האתגרים הדורשים פתרון. במילים אחרות, המטרה היא למפות צרכים בתעשיות שונות כדי לייצר פתרונות ישראלים ממוקדי שוק, שתהיה להם דרישה ברחבי העולם.

בנוסף, שלושת הגופים האחראים לפרויקט מחקרי זה עמלים לזהות פרטנרים מקומיים בארצות היעד השונות, כדי להקל את חדירת חברות המים לאותן תעשיות שמופו במחקר כזקוקות לפתרונות חדשניים. כמו כן, בכל מגזר מועסק יועץ בעל ניסיון מעשי.

הפרויקט שילב ב-2012 יועצים רבים עם מומחיות בסקטורים התעשייתיים השונים ובנושאי המים בתעשייה ובאקדמיה.

חלק מתוצאות המחקר הוצג במפגשים של שולחנות ירוקים שאורגן ע"י משרדי הגנת הסביבה ומשרד המסחר והתעשייה והתעסוקה, כמו גם התאחדות התעשיינים. בנוסף, הוצגו ממצאים בכנס קלינטק 2012 בחיפה.

שני הפרקים הראשונים של הפרויקט, באשר לתעשיית הפקת הגז והנפט ותעשיית המכרות, הוצגו בפני המי ומי של תעשיית המים הישראלית בכנס שהתקיים במכון היצוא ב-7 בפברואר 2012, תחת הכותרת: "אתגרי המים בתחומי התעשייה – מנוף לטכנולוגיה שלכם".

הכנס נועד ליצור דיאלוג פתוח עם חברות מים בישראל ולקבל מהן משוב והדרכה כדי להבטיח שהמחקר שלנו יהיה באמת מכוון שוק ויענה על צרכים תעשייתיים אמיתיים, ולכן גם בעל פוטנציאל עסקי גבוה.

הפרויקט הוארך ע"י ניוטק ממשרד הכלכלה לשנת 2014 עם דגש על הרחבת הסקטורים מחד וחיבור אפקטיבי של תעשיות המים כדי לתת פתרונות חדשניים תוך שילוב יתורונות לגודל, ניסיון וטכנולוגיות ויזמויות חדשניות.

פרסומים תחת הנושא

שנה פרוייקט עורכים
2015 תעשיית האנרגיות המתחדשות וההתייעלות האנרגטית בישראל עדכון מצב והמלצות מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית- תקציר מנהלים באנגלית ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן, עידן ליבס
2015 תעשיית האנרגיות המתחדשות וההתייעלות האנרגטית בישראל עדכון מצב והמלצות מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן, עידן ליבס
2014 אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית - עדכון והמלצות מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן, עידן ליבס, איילת רווה
2013 שימושי מים בתעשיות נבחרות - אתגרים לתעשיית המים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
2013 תעשיית המתכת בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים - סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, איבון שיה, שירי פרוינד-קורן
2013 תעשיית המיקרואלקטרוניקה בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
2012 כריית מחצבים בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים - דו"ח שני - סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
2012 ייצור תרופות בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים דו"ח שלישי סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
2012 תעשיית המזון והמשקאות בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים- סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
2012 הפקת גז ונפט בראי אתגרים גלובליים לתעשיות המים – סקר ואתגרים ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד-קורן
הורדות וקישורים
קישורים נלווים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים