מועצת המנהלים

פרופ' ארנון בנטור

עמית מחקר בכיר

פרופ' זאב תדמור

יו"ר מוסד שמואל נאמן. לשעבר נשיא הטכניון. פרופ' מחקר, טכניון

פרופ' יהושע יורטנר

פרופ' לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' משה סידי

מנכ"ל מוסד שמואל נאמן. פרופ' להנדסת חשמל, טכניון

פרופ' ויין קפלן

משנה לנשיא למחקר. פרופ' למדע והנדסה של חומרים, טכניון
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים