רשימת פרסומים

אפיון ותכנית אב לפארק התעשייה החדש בשפרעם

מחקר זה מגדיר אסטרטגיה מומלצת ותכנית אב לפארק התעשייה החדש בשפרעם, המתוכנן להיות מוקם במחצבה הנמצאת בצמוד לצידה המזרחי של העיר. הדגש הוא על איפיון הפארק התעשייתי החדש, על דרכי הקמתו ואופן ניהולו הרצוי, כדי להביא ליצירת מנוף משמעותי לצמיחה כלכלית וחברתית לעיר שפרעם ולתושביה כמו גם לכל תושבי האזור. תוצאות המחקר שהוזמן על ידי עיריית שפרעם וקרן פורטלנד, מספקות תשתית מוצקה להחלטת הרשויות על תקצוב פרויקט זה. בשלב זה אנו ממליצים על הסתכלות רחבה, במיוחד בהתייחס להגדרה ספציפית של מיתוג הפארק, תוך מתן דגש למעטפת שירותים רחבה ולתמיכה בייצור מתקדם בכל הרמות. לראשונה במדינת ישראל, רשות מקומית ערבית מובילה מהלך משמעותי של קידום הכלכלה היהודית – ערבית המשולבת. חשוב להדגיש שפארק תעשייתי במתכונת החדשנית המוצעת אינו קיים באף יישוב ערבי במדינת ישראל.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים