רשימת פרסומים

יצור מתקדם

גיבוש מדיניות לאומית לקידום יצור מתקדם בתעשייה בישראל על ידי סדרת פעילויות: סקר התקדמות יצור מתקדם בעולם ובישראל,מחקר על מצב יצור מתקדם במפעלים בישראל והערכת פוטנציאל ההתקדמות והשיפור, מיפוי ולימוד חברות עם טכנולוגיות יצור מתקדם, הערכת כלים ממשלתיים לקידום ועידוד יצור מתקדם, בחינת חלופות למרכז ליצור מתקדם,הצעת תכנית לחינוך ליצור מתקדם, קידום חדשנות בשימוש במערכות מידע וניתוח נתונים.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים