רשימת פרסומים

יחסים אקדמיים בין ישראל לארה"ב

 

(ICC - (Israel Coalition on Campus היא רשת ארצית של סטודנטים, סגל, ואנשי מקצוע ששמה לה למטרה לחזק את התנועה הפרו-ישראלית בקמפוסים ברחבי ארה"ב. מחלקת המחקר של ICC פנתה אל מוסד שמואל נאמן בבקשה לבצע סקירה של התפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב בעשור האחרון.

 

במהלך שנת 2015 הגיש מוסד שמואל נאמן ל- ICC דו"ח המתאר מגמות בהתפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב בעשור האחרון, כפי שהן משתקפות בשינויים שחלו בתפוקות המחקר המשותפות לחוקרים אמריקאים ולחוקרים ישראלים. בין הנושאים שנבחנו: מגמות כמותיות בתפוקות מחקר משותפות, תחומים מובילים בתפוקות מחקר משותפות, מוסדות מובילים בתפוקות מחקר משותפות ועוד. דגש מיוחד ניתן לתחומי מדעי החברה והרוח.

בהמשך ביצע מוסד נאמן בחינה של התפתחות היחסים האקדמיים בין ישראל לארה"ב במישור של תכניות סטודנטים ללימודים בחו"ל, קרי תכניות חילופי סטודנטים, study abroad והכרה הדדית בנקודות זכות. במסגרת חלק זה של המחקר בוצעו ראיונות עומק עם גורמים המעורבים בפעילות סטודנטים מאוניברסיטאות אמריקאיות שמגיעים ללימודים בישראל. מטרת הראיונות הייתה לתאר מגמות ושינויים שחלו בתוכניות אלו במהלך העשור האחרון.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים