רשימת פרסומים

מעמדה המחקרי של ישראל – מה באמת מתארים המדדים?

להערכות מחקר על ידי מדדים כמותיים יתרונות רבים – אך גם חסרונות, מגבלות ופגמים העלולים לגרום להטיות ועיוותים. למרות ההכרה בחשיבותן, הערכות אלה מהוות נושא שנוי במחלוקת. קיימת אי בהירות רבה בהבנת משמעותם של נתוני המדדים – במקרים רבים תוצאות ההערכה נתונות לפרשנויות מוטעות ואף נוגדות. מטרה עיקרית של העבודה הנוכחית היא לתרום להבנת משמעותם של נתוני המדדים, ולהתייחס לשאלה – באיזו מידה הם אכן מתארים תמונה נאמנה למציאות. מתוארות גישות וסוגיות הנוגעות להערכות מחקר, מוצג מבט השוואתי מעודכן ונדונים תהליכים הנוגעים למעמדם המחקרי של ישראל ואוניברסיטאות ישראל – בהתבסס על נתוני מדדים שונים ודירוגים בינלאומיים. מסקנה עיקרית העולה מנתוני המדדים היא, כי למרות מקומם המכובד עדיין של ישראל ואוניברסיטאות ישראל – בשנים האחרונות חל תהליך של ירידה ברורה במעמדם.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים