רשימת פרסומים

מגזר הנפט והגז בישראל - היבטים כלכליים וגיאופוליטיים

המסמך מתאר את סקטור  הנפט והגז בישראל בתחילת שנת 2016 ובוחן את השפעת  הירידה במחיר הנפט העולמי על המשק המקומי. נבחנו היתרונות הכלכליים והסביבתיים של תגליות הגז בתחום חשמל, התעשייה, תחבורה, וכן ההשקעות שנעשו והמתוכננות.

נותחו מספר חלופות לשיתוף פעולה אזורי באמצעות יצוא גז טבעי מישראל.

הועלו גם הצעות שיסייעו לממש את תגליות הגז הישראליות לרווחת המשק הישראלי, כדי למקסם את התועלות הכלכליות והגיאופוליטיות, בהתחשבות במכשולים מקומיים וגם במגמות בשוק האנרגיה העולמי.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים