רשימת פרסומים

מבט לעתיד האוניברסיטאות – האם המהפכה בפתח?

מטרת העבודה להעריך את השפעתם של תהליכים המתרחשים בהווה על עתידן של אוניברסיטאות המחקר. מתואר מבט רחב הכולל היבטים כלכליים, אקדמיים, חברתיים, ואחרים. נדונים היבטים גלובליים, עם דגש על היבטים ייחודיים לישראל. תהליכי מעבר ושינויים בטכנולוגיה, בחברה ובעסקים, מביאים לשילוב ללא תקדים של כוחות חברתיים, כלכליים ופוליטיים – המאיימים על האוניברסיטאות. רבים מעריכים כי כוחות אלה יגרמו לשינויים, להשפעות מרחיקות לכת, ואף לשיבושים בממדים היסטוריים – שישנו את פני האוניברסיטאות. כתוצאה מכך ניכרים סימני מהפכה – שבעקבותיה יהיה על האוניברסיטאות לחזור ולהמציא את עצמן מחדש.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים