רשימת פרסומים

בין מח"ר להיום: מערכת אקדמית לחרדים על פרשת דרכים

דו"ח זה עוסק בהערכת תכנית המח"ר (מסגרות חרדיות) במוסדות אקדמאיים בישראל – תכנית שהוכנה והופקה ע"י הות"ת (ועדת התכנון והתיקצוב של המועצה להשכלה גבוהה) במטרה לעודד שילוב חרדים בלימודים אקדמאיים.

הדו"ח כולל מיפוי מפורט של  מוסדות ההשכלה הגבוהה המותאמים לציבור החרדי וגם ניתוח תהליכי ההשתלבות של הצעירים החרדים במוסדות אלו בשנה"ל תשע"ד.

הניתוח כולל בדיקת רבדים שונים, ביניהם מספר וטיב המוסדות האקדמיים, מגוון המקצועות הנלמדים, מאפייני הסטודנטים ועוד.

דגש מיוחד ניתן למעקב אחרי התפתחות תכנית המח"ר מאז השקתה ולבדיקת השפעתה על תהליך הצטרפות החרדים לאקדמיה.  המסמך כולל גם שורת המלצות העולות מתוך ניתוח הממצאים ומשמעותם.

הורדות וקישורים
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים