אירועים

פורום אנרגיה 40: גז טבעי לתחבורה בישראל

תאריך: 16 מאי, 2017

תכנית פורום אנרגיה: גז טבעי לתחבורה בישראל

13:10-13:25

תמיר רז, חברת :Gas Mobile

 

המצב הנוכחי של משק הגז הטבעי לתחבורה בישראל

13:25-13:40

ד"ר ברכה חלף, מדענית ראשית – משרד התשתיות, האנרגיה והמים:

 

עיקרי פעילות הממשלה בנושא גז טבעי לתחבורה 

13:40-13:55

אמיר פוסטר, ראש אגף אסטרטגיה ומחקר – איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל:

 

גז טבעי לתחבורה בישראל

13:55-14:10

ד"ר מרים ופרי לב-און, קבוצת לב-און (יוצג ע"י פרופ' אופירה אילון):

 

Assessment of NG loss from the well-to-tank value chain of NG-based transportation fuels: CNG and Methanol

14:10-14:30

הפסקה

14:30-17:00

דיון פתוח, תוך התמקדות בשאלות הבאות:

 

  • מהן התועלות הסביבתיות הצפויות ממעבר משק התחבורה הכבדה בישראל, להנעה בגז טבעי, במרחבים האורבניים?
  • מהן התועלות הכלכליות (מאקרו) לתקציב המדינה, כתוצאה ממעבר משק התחבורה הכבדה בישראל, להנעה בגז טבעי?
  • מהם המהלכים הרגולטוריים שנכון להחיל, על מנת להאיץ את משק התחבורה בישראל לעבור להנעה בגז טבעי?
  • כיצד ניתן להשפיע על דעת הקהל בישראל, להכרה בתועלות הסביבתיות והכלכליות כתוצאה מהשימוש בגז הטבעי, ובכך לעודד עליה בביקוש?
  • לדיון: בהשוואה לאלטרנטיבות נקיות אחרות (רכב חשמלי – תאי דלק וסוללות), להגדיר את הנישות המתאימות להנעה בגז טבעי, ואת טווח הזמן שנראה רלוונטי לגז הטבעי.
  •  

 

 

 

הפרוייקטים פורום אנרגיה
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים