אירועים

פורום אנרגיה 38: צעדים ליישום לאחר אישור מתווה הגז בישראל

תאריך: 26 ספטמבר, 2016
מיקום: מוסד שמואל נאמן

                                  תכנית פורום אנרגיה: צעדים ליישום לאחר אישור מתווה הגז בישראל 

 

13:10-13:00

פתיחה

13:20-13:10:

מיקי קורנר, יועץ גז טבעי

 

ביקושים לגז טבעי – בארץ ולייצוא

13:30-13:20

ג'ינה כהן – יועצת גז טבעי

 

עדכון מצב הגז הטבעי במדינות האזור: טורקיה, ירדן ומצרים

13:40-13:30

ד"ר גלעד פורטונה – מוסד נאמן

 

מינוף זמינות הגז לתחבורה ולמוצרי המשך -  GTL ו GTC – יתרונות, מגבלות והצעות

13:50-13:40

עידן ליבס – מוסד נאמן

 

השלכות כלכליות של ייצוא גז טבעי: ניתוח מקרה בוחן לישראל

14:00-13:50

פרופ' אופירה אילון, מוסד נאמן; ד"ר מרים ופרי לב-און, The Levon Group LLC

 

פליטות מתאן ממגזר הנפט והגז הטבעי – שיטות מיטביות לכימות

14:10-14:00

אמיר פוסטר - מנהל האסטרטגיה – איגוד הגז בישראל

 

תעשיית הגז הישראלית - אתגרים והזדמנויות

14:40-14:20

הפסקה

17:00-14:40

דיון פתוח, תוך התמקדות בשאלות הבאות:

 

 

  • מהן הבעיות ביישום מתווה הגז כפי שאושר ע"י ממשלת ישראל?
  • מהם הצעדים שיש לנקוט ליישום מוצלח של המתווה?
  • האם השינויים במשק הגז הטורקי (רכישת גז מאירן וכו') ישפיעו על יישום מתווה הגז?
  • מתי צפויה תחילת הפקדת הכספים בקרן לאזרחי ישראל?
  • מה צפי ההכנסות למדינת ישראל מתמלוגים ושאר המיסים שהוטלו במסגרת חוק ששינסקי בעת יישום המתווה?
  • האם מתווה הגז בכלל רלבנטי? (זאת מהסיבה שהוא מבוסס על הנחות עבודה של ייצוא משמעותי)
  • מתווה הגז הינו למעשה ועדת צמח 2. אם הנחות העבודה במתווה אינן רלבנטיות אזי אולי תהיה בעתיד ועדת צמח 3?
  •  

 

17:00

      סיום

הפרוייקטים פורום אנרגיה
מסמכים מקושרים
הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים