מדיה

מגדלי מגורים ישנים לא ערוכים לשריפות: "עלולים להגיע לקטסטרופה "

15 יוני, 2017

מגדלי מגורים ישנים לא ערוכים לשריפות: "עלולים להגיע לקטסטרופה ". בחלק מהבניינים אין מערכות לכיבוי אש, המנופים לא יכולים להגיע לקומות הגבוהות: מומחים
מזהירים כי גורדי שחקים שהוקמו לפני ההחמרה בתקינה עלולים להיות מלכודת מוות, בדומה
לשריפה בלונדון. "  פרופסור רחל אלתרמן ממוסד שמואל נאמן מוסיפה, שבמיגדל טיפוסי בישראל מתגוררים פי 3 ממספר הילדים מאשר במדינות ה OECD האחרות והם נתונים בסכנה מיוחדת.

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים