הפורום להשכלה גבוהה


Higher Education Forum פורום השכלה גבוהה מפגש 36 - 36

תעסוקה וקביעות בהשכלה הגבוהה Employment and tenure in higher education גב' דנה אהרון, סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש של הועדה לתכנון ותקצוב, לשעבר הממונה על תחום שכר וסגל באגף התקציבים בות"ת Dana Aharon Deputy Director General For Administration & Human Resources, at the Council for Higher Education/Planning and Budgeting Committee (CHE/PBC) Former Head of Faculty wages and working conditions in the Budget Division of the CHE/PBC פרופ' חגית מסר ירון, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר נשיאת האוניברסיטה הפתוחה וסגנית יו"ר המל"ג Prof. Hagit Messer - Yaron Tel Aviv University, former President of the Open University and the Vice Chair of the Council of Higher Education ד"ר דניאל מישורי, אוניברסיטת תל אביב, לשעבר יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר Dr. Daniel Mishori Tel Aviv University Former Chairman of the Coordinating Forum of Junior Academic Staff Organizations Moderator: Prof. Hagit Messer - Yaron

הצטרף לרשימת דיוור לקבלת ידיעון רבעוני

זכויות שמורות © מוסד שמואל נאמן 2011. נבנה ע"י כתום בניית אתרים